Currículums

Desenvolupament dels currículums dels cicles formatius del País Valencià

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2024, de la directora general de Formació Professional, per la qual se sotmet a tràmit de consulta pública el projecte d'ordre de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es desenvolupen per a la Comunitat Valenciana els currículums dels cicles formatius de grau bàsic de totes les famílies professionals ja implantats, segons el que disposa la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional i el Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del sistema de formació professional.

país valencià desenvolupament currículums cicles formatius

 FP Cicles Formatius

PDF

Se sotmet al tràmit d’informació pública diferents projectes de decrets del Consell pels quals s’estableixen els currículums de diferents cicles formatius

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2023, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual se sotmet al tràmit d'informació pública diferents projectes de decrets del Consell pels quals s'estableixen els currículums de diferents cicles formatius en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

currículums cicles formatius

 FP Cicles Formatius

PDF

Tràmit d’informació pública diferents projectes de decrets del Consell pels quals s’estableixen els currículums de diferents cicles formatius

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual se sotmeten al tràmit d'informació pública diferents projectes de decrets del Consell pels quals s'estableixen els currículums de diferents cicles formatius en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

fp currículums cicles formatius

 FP Cicles Formatius

PDF