Currículum eso

Se sotmet a informació pública proojecte pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum d’educació secundària obligatòria i el currículum de batxillerat

Anunci pel qual se sotmet a informació pública el projecte d'ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments derivats del Decret 107/2022, de 5 d'agost, del consell, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum d'educació secundària obligatòria, i del Decret 108/2022, de 5 d'agost, del consell, pel qual s'estableixen l'ordenació i el currículum de batxillerat, així com l'organització i el funcionament del batxillerat nocturn i a distància en la Comunitat Valenciana.

currículum eso batxillerat

 ESO

 Batxillerat

PDF