Conveni de col·laboració

Conveni sobre presons entre Educació i Ministeri d’Interior

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell,de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre la Generalitat (Conselleria d’Educació) i el Ministeri de l’Interior (Direcció General d’Institucions Penitenciàries) en matèria d’educació en centres penitenciaris (DOCV 25/07/08).

resolució presons ministeri conveni de col·laboració conselleria 2008

 Conselleria d’Educació

PDF