Construccions metàl·lliques

Cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tèc. Sup. en Construccions Metàl·liques.

ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Construccions Metàlliques (DOCV 3/09/09).

ordre construccions metàl·lliques cicle formatiu 2009

 FP Cicles Formatius

PDF