Codi tècnic d'edificació

Codi Tècnic de l’Edificació. BOE 74, de 28 de març. Annexos

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. BOE 74, de 28 de març. Annexos.

reial decret codi tècnic d'edificació boe annexos 2006

 Plans d’autoprotecció

PDF

Reial Decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. BOE 74, de 28 de març.

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. BOE 74, de 28 de març.

reial decret codi tècnic d'edificació boe 2006

 Plans d’autoprotecció

PDF