Centre integrat públic

l’Institut de Formació Professional Superior Marítim- Pesquer del Mediterráneo es transforma en centre Integrat

DECRET 97/2023, de 29 de juny, del Consell, pel qual s'estableix l'adscripció orgànica de l'Institut de Formació Professional Superior Marítim- Pesquer del Mediterráneo, amb seu a la ciutat d'Alacant, a la conselleria competent en matèria d'Educació, es transforma en el Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim-Pesquer del Mediterrani d'Alacant i es disposa el seu funcionament.

formació professional centre integrat públic

 FP Cicles Formatius

PDF