Alumnes

Ajudes per a la realització d’intercanvis escolars

ORDE de 14 de març de 2008, de la Conselleria d’Educació,per la qual es convoquen ajudes per a la realització d’intercanvis escolars entre alumnes dels centres mantinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a afavorir la integració lingüística (DOCV 08/05/08).

ordre intercanvis alumnes ajudes 2008

 Intercanvis escolars

PDF