Alumnat estranger

Revocació resolució de 4 de novembre de 2009 sobre l’alumnat estranger

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2009, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 4 de novembre de 2009, de la mateixa direcció general, sobre l’alumnat estranger en l’educació de naturalesa no obligatòria (DOCV 4/01/2010).

resolució alumnat estranger alumnat 2009

 Alumnat

PDF

Alumnat estranger en l’educació de naturalesa no obligatòria

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2009, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, sobre l’alumnat estranger en l’educació de naturalesa no obligatòria (DOCV 9/11/09).

resolució alumnat estranger 2009

 Alumnat

PDF