Adquisició

Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats

Reial Decret 334/2004, pel qual s'aprova el reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que imaparteixen les ensenyances escolars del sistema educatiu i en el cos d'inspectors d'educació.

reial decret noves especialitats ingrés adquisició accessos 2004

 Oposicions

PDF