Adaptació

Adaptació amb caràcter experimental del curriculum del CFGS de Comerç Internacional

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapta, amb caràcter experimental, el currículum del cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional, de la família professional de Comerç i Màrqueting, al perfil professional de Logística Portuària.

logística portuària comerç internacional adaptació

 FP Cicles Formatius

PDF