Acord moragues

Acord de retallades Administració i sindicats 2013

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2013, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, pel qual es dóna publicitat a l'acord de la Mesa General de Negociació I de la Generalitat, sobre condicions de treball i retribucions del personal dels sectors de l'Administració de la Generalitat, docent, sanitari i de justícia, en el marc del diàleg social per al període 2014-2015.

retallades acord moragues acord de retallades 2013

 Constitució i normativa general

PDF