2021-22

Procediment pel qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d’autorització de modificació de la jornada escolar

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2022, de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es dicten instruccions per al curs 2022-2023 sobre el procediment previst en l'Ordre 9/2022, de 25 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d'autorització de modificació de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil i d'Educació Primària del sistema educatiu valencià, i se n'estableix el calendari.

jornada continuada 2021-22

 Jornada Escolar

PDF

Ordre que regula les condicions i el procediment de sol·licitud i d’autorització de modificació de la jornada escolar

ORDRE 9/2022, de 25 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d'autorització de modificació de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil i d'Educació Primària del sistema educatiu valencià.

modificació jornada escolar jornada escolar 2021-22

 Jornada Escolar

PDF