DOGV Capçaleres

DOGV del 01 març 2024

DOGV de 1/3/2024, Núm. 9800

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i es convoca a la realització del primer exercici de les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnics mitjans (referència B04/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica, de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. [2024/1720]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador col·laborador per a la línia d’investigació finançada «Desodoració de residus i envasos plàstics». Referència: I-PI 13-24. [2024/1719]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte temporal, una plaça de personal investigador en formació per a col·laborar amb el projecte «Atles de la desertificació d’Espanya» de l’Institut Multidisciplinari per a l’Estudi del Medi, Ramon Margalef. Referència: I-PI 24-24. [2024/1778]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador sènior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: GEOTEC (Tecnologies Geoespacials). [2024/1752]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, i la data, hora i lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic o tècnica superiors en l’Àrea de Cooperació al Desenvolupament, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2023/P/FC/C/1). [2024/1652]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, i la data, hora i lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic o tècnica superiors de multimèdia en l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2023/P/FC/C/2). [2024/1653]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms de les persones aspirants que han aprovat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria d’ajudant d’arxius, biblioteca i museus en l’Àrea de Biblioteca i Documentació Gràfica, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2022/P/FC/C/1). [2024/1654]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual s’aprova la convocatòria per a la selecció d’entitat col·laboradora encarregada de la posada en marxa d’un programa d’ajuts dirigits a estudiantat d’universitats de l’àmbit llatinoamericà a la Universitat de València. [2024/1689]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 23 de febrer de 2024, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca el I concurs Maderamen per a l’any 2024. [2024/1785]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 21 de febrer de 2024, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca quaranta beques d’ajuda a la matrícula per a cursar les activitats formatives promogudes per la Càtedra Consum UPV per a l’any 2024. [2024/1786]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 23 de febrer de 2024, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es quen els IV premis de la Càtedra Maderamen per als millors treballs de final de màster per a l’any 2024. [2024/1787]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 23 de febrer de 2024, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les bases i es convoca la IX Edició del Concurs Start UPV Campus d’Alcoi en la UPV per a l’any 2024. [2024/1788]