Primer cicle d'infantil

Requisits mínims del Primer Cicle d’Infantil

DECRET 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el Primer Cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana.

requisits mínims primer cicle d'infantil educació infantil decret 2009

 Educació Infantil

PDF