Cos de mestres

Convocatòria concurs de trasllats curs 2023/2024

06 / 11 / 2023

Convocatòria


Cos de secundària i altres cossos

Convocatòria concurs de trasllats curs 2023/2024

06 / 11 / 2023

Convocatòria

Correcció d’errades


Inspectors

Convocatòria concurs de trasllats curs 2023/2024

06 / 11 / 2023

Convocatòria