Informació important sobre noves habilitacions del cos de mestres en el concurs general de trasllats

16 / 12 / 2011

Aquest matí hem el sindicat ha fet gestions en Conselleria per tal d’obtindre informació sobre el següent problema: hi ha persones que han sol·licitat l’habilitació en una especialitat del cos de mestres (establerta en el nou reial decret i prevista en la resolució del concurs de trasllats), però que no la tenen encara reconeguda. La resposta de l’administració és que encara no s’ha acabat el procés d’enregistrar totes les sol·licituds d’habilitació. Com que és important tindre totes les especialitats reconegudes de cara a la petició telemàtica de llocs per al concurs, ací baix us donem unes indicacions.

Com puc comprovar si m’han reconegut una especialitat?

En el llistat alfabètic provisional de participants en el concurs general de trasllats publicat el dimecres 11/01/12 i en la web d’habilitacions del portal de la Generalitat Valenciana.

Què puc fer si no me l’han reconeguda?

El més recomanable és posar una reclamació, adreçada a la Direcció Territorial d’Educació corresponent (la mateixa a la qual vas adreçar tant la sol·licitud d’habilitació com el sobre del concurs de trasllats), adjuntant fotocòpia de la sol·licitud segellada i la documentació que vas al·legar (per exemple: el títol de Mestre/a, el certificat del nivell B2 en una llengua estrangera, la llicenciatura de Psicopedagogia, etc).
Si eres afiliat/da, pots descarregar-te un model de reclamació al nostre Espai Intersindical. També hem enviat el model per e-mail a la nostra afiliació. Si no l’has rebut, o no reps cap e-mail del sindicat, contacta amb nosaltres per comunicar-nos la teua adreça de correu electrònic (preferentment via e-mail a .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)).

Quin és el termini per reclamar l’habilitació?

El mateix que per al barem, ja que el problema s’ha de solucionar amb la rapidesa suficient com perquè puguem fer les peticions telemàtiques de totes les nostres especialitats. Tenim fins el 19 de gener.


Publicades les resolucions que nomenen les comissions de baremació per a concurs de trasllats

16 / 12 / 2011

La Conselleria ha publicat les esolucions que nomenen les comissions de baremació per a concurs de trasllats, a falta de la de València dels cossos de Secundària, PTFP, EOI i Ens Artísitcs.

 


Detectada una errada en les instruccions del concurs

29 / 11 / 2011

En les instruccions per emplenar la sol·licitud del concurs de trasllats que hi ha dins del sobre marró hi ha una errada pel que fa als codis d’especialitats del Cos de Mestres. Els codis correctes són els de la convocatòria. En aquest enllaç podeu veure la correcció.
• Descarrega’t la Guia del Concurs de trasllats: en valencià i en castellà.


Convocatòria del concurs general de trasllats 2011/12

21 / 11 / 2011

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
LlocDiaHora
AlacantSeu del SindicatDimarts 22 de novembre18,00h
AlcoiSeu del SindicatDimecres 23 de novembre18,15h
AlgorfaCEIP Miguel de CervantesDimecres 23 de novembre18,00h
DéniaCEIP Les VessanesDijous 24 de novembre18,30h
ElxSeu del SindicatDijous 24 de novembre18,00h
La Vila JoiosaCEIP HispanitatDimarts 22 de novembre18,15h
PetrerIES AzorínDimecres 23 de novembre18,00h
BenicarlóSeu del SindicatDimecres 23 de novembre17,30h
BurrianaCEIP Roca i AlcaideDijous 24 de novembre12,30h
CastellóSeu del SindicatDimarts 22 de novembre17,30h
La Vall d’UixóCEIP La MoletaDijous 24 de novembre17,30h
OndaCEIP Mestre CaballeroDijous 24 de novembre12,30h
SogorbIES Cova SantaDimecres 23 de novembre17,30h
Vila-RealCEIP Concepción ArenalDijous 24 de novembre17,30h
AlziraSeu del SindicatDimecres 23 de novembre18,00h
BolbaitCEIP AlbaitDijous 24 de novembre17,30h
GandiaSeu del SindicatDimarts 22 de novembre18,00h
OntinyentCEIP Martínez VallsDimecres 23 de novembre18,00h
RequenaCEIP Lucio Gil FagoagaDijous 24 de novembre17,30h
Sagunt i PortIES Clot del MoroDijous 24 de novembre17,30h
ValènciaSeu del SindicatDimecres 23 de novembre18,00h
XàtivaSeu del SindicatDimarts 22 de novembre17,30h

La sol·licitud es presentarà, preferentment, junt amb els documents ressenyats en el barem publicat com a annex I en les resolucions adjuntes, en el registre de la direcció territorial on estiguen destinats, excepte les sol·licituds dels qui estiguen adscrits provisionalment o en comissió de servici i procedisquen o tinguen destinació definitiva en una altra direcció territorial i, en este cas, es presentaran en la direcció territorial d’origen.
El termini de presentació d’instàncies i documents serà de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i durant este termini podrà desistir-se de la sol·licitud presentada. És a dir, entre el 22 de novembre i el 10 de desembre.
MESTRES: Durant el mes de gener de 2012, s’obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten via telemàtica les seues peticions.
SECUNDÀRIA I RESTA: Durant el mes de febrer de 2012, s’obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten via telemàtica les seues peticions.

Assemblees informatives concurs de trasllats 2011

Primera fase


Informació del concurs general de trasllats 2011/12

02 / 11 / 2011

Dimecres 2 de novembre s’ha realitzat la Mesa Sectorial per a tancar la negociació de l’esborrany del concurs general de trasllats que es va iniciar la setmana passada en Mesa Tècnica. La Conselleria ha presentat nous documents que adjuntem, tot i que en la mateixa Mesa s’han introduït alguns canvis que detallem a continuació.
A més, STEPV ha insistit novament que es publiquen totes les vacants del sistema i ha continuat reclamant la negociació de les places de 1r cicle d’ESO. La conselleria s’ha compromés a convocar el més prompte possible reunions per a tractar els dos temes.

Calendari de publicació

Conselleria preveu la publicació del concurs de trasllats després que es publique el nou Reial Decret d’Especialitats del Cos de Mestres, la publicació en el BOE del qual està prevista per a dilluns 7 de novembre. Per tant, Conselleria preveu la publicació del concurs en el DOCV entre el 7 i el 14 de novembre.
La resta del calendari del concurs es preveu que siga el següent:

                               
Cos de mestresSecundària i resta de cossos
10/01/12: Publicació barem provisional30/01/12 Publicació barem provisional
03/02/12: Publicació barem definitiu23/02/12: Publicació barem definitiu
Entre el 3 i el 22 de febrer: accés a l’aplicació telemàtica.Entre el 23 de febrer i 14 de març: accés a l’aplicació telemàtica.

Aquest calendari pot tindre modificacions, per tant, cal prestar atenció a la web, facebook i als correus electrònics.

CANVIS EN LES CONVOCATÒRIES

Cos de mestres
Llocs de treball especialitats (Base Tercera): Han afegit l’especialitat Llengua Estrangera: Alemany que no constava en el primer esborrany. També han afegit l’especialitat Llengua i literatura Valenciana en els llocs de treball dels dos primers cursos d’ESO i també a l’hora d’acreditar la corresponent habilitació, que tampoc constava en el primer document.
Acreditació coneixement del valencià i termini de sol·licitud d’especialitats (Base Quarta). Han afegit la referència al Reial Decret d’Especialitats que està pendent de publicar pel Ministeri en breu.
Tots els cossos
Dret preferent a zona: segons el cos, s’ha de demanar primer obligatòriament peticions a la localitat i després les altres peticions de la zona que es desitgen, segons consulta al ministeri, però no han sabut aclarir en quin cos.
Model, lloc de presentació i forma de participació: s’elimina l’obligació d’indicar el nom, cognoms, especialitat i cos en cada un dels certificats dels mèrits que es presenten.

DEMANDES STEPV EN LES CONVOCATÒRIES

STEPV manté la demanda de la Mesa Tècnica de redactar millor la base sobre la violència de gènere perquè quede claríssim que una dona víctima de violència de gènere no està subjecta al procediment general i que pot demanar una recol·locació en qualsevol moment del curs, mitjançant una instància general.
També ha continuat proposant que, en el cas de la gent que no va obtindre destí el curs passat, puga recuperar les peticions de l’any passat com a esborrany per a participar en aquest o optar a fer una nova petició. Conselleria no havia tingut temps de consultar-ho als informàtics i ens contestaran pròximament.

CANVIS EN EL BAREM DE TOTS ELS COSSOS

Apartat 1. Antiguitat: es manté la impossibilitat d’acumular els punts dels subapartats 1.2.2. i 1.2.3. si són simultanis entre sí, però sí que es possibilita l’acumulació si són simultanis amb els sub apartats ls subapartats 1.1.1. i 1.1.2. Es manté en canvi si són simultanis entre si.
Apartat 3.3. Titulacions d’ensenyaments de règim especial i de la formació professional.  STEPV ha demanat que s’aclarisca la redacció a l’hora de presentar els altres títols a més del que s’al·lega per a l’ingrés, en casos en què s’al·leguen titulacions de FP, ensenyaments artístics, ensenyaments esportius. La Conselleria ha acceptat aclarir la documentació justificativa i, per tant, caldrà aportar el títols de batxilletar per tal de mostrar que aquestes titulacions no s’han utilitzat per entrar en la carrera.
4.3. Altres funcions docents: s’accepta la demanda de STEPV d’incloure la Coordinació d’Etapa; Coordinació d’Aula d’Informàtica; Coordinació de Tecnologies de la Informació i Coordinació didàctica d’EOI). No s’inclou la Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals perquè no s’ha publicat encara la normativa que la regula.

DEMANDES STEPV AL BAREM

STEPV continua reclamant que es puntue l’antiga tutorització CAP i les pràctiques d’alumnat de Magisteri. També que la baremació de l’antiguitat en centres o llocs d’especial dificultat (apartat 1.1.3) siga computada sempre, encara que no es concurse des d’aquest centre o plaça.


Novetats en el concurs de trasllats del curs 2011-12

27 / 10 / 2011

STEPV ha tornat a exigir a l’administració que s’oferten totes les vacants del sistema i també ha reclamat la negociació en paral·lel les places de mestres en el primer cicle de l’ESO per tal de combinar, per una banda, la salvaguarda de la mobilitat d’aquest col·lectiu de mestres i, per altra banda, l’accessibilitat del professorat de secundària a les places que no són demanades per mestres de manera sistemàtica. Conselleria ens ha avançat ja que places dels SPEs continuaran sense eixir al concurs, ja que al programa electoral del PP està inclòs la supressió dels Serveis Psicopedagògics Escolars.

NOVETATS

Hi ha dues novetats molt importants respecte del concurs passat, que són fruit de l’aplicació estricta del Reial Decret 1364/2010:

  • No hi haurà possibilitat de renúncia amb posterioritat a la publicació de l’adjudicació provisional. El resultat del barem es publicarà abans d’obrir la participació telemàtica per a fer les peticions. Si una persona que concursa voluntàriament vol conéixer la seua puntuació però no vol demanar places ho podrà fer no fent cap petició telemàtica. Si fa peticions, no podrà renunciar després i serà adjudicat si li arriba vacant.
  • El dret preferent no es va acabar d’aplicar correctament el curs passat, ja que s’eliminà l’adjudicació d’ofici que marca el reial decret per a aquelles persones que no l’exerceixen. Expliquem aquesta qüestió amb més detall. El professorat suprimit, deixa de tindre destí definitiu i, per tant, ha de participar de manera forçosa en el concurs i, per tant, se li ha de donar una destinació definitiva nova. Per tal de no perjudicar més encara al professorat suprimit, existeix el dret preferent, que consisteix bàsicament en què l’administració ha de garantir un lloc de treball en el mateix centre, localitat o zona on estava la plaça que s’ha suprimit. Depenent del tipus de supressió o desplaçament es té dret a centre, localitat o zona: normalment, en el cos de mestres el dret a zona no l’exerceix ningú i, en canvi, el dret preferent a centre és molt poc probable que es tinga en secundària. Quan una persona suprimida exerceix el dret preferent, l’administració està obligada a donar-li una plaça en el centre, localitat o zona corresponent, i si no hi ha plaça, l’administració no li’n pot adjudicar cap altra. El dret preferent, per tant, salvaguarda de l’adjudicació forçosa que poden tindre les persones que concursen de manera obligatòria. El reial decret marca que el professorat suprimit que vullga exercir el dret preferent, ho haurà de fer en totes les convocatòries; si no ho fa en una, ja no el podrà recuperar. A més, si la persona decideix no fer ús del dret preferent, se l’ha d’adjudicar necessàriament algun lloc d’entre les peticions voluntàries que sol·licite i, en cas que no hi haja vacant o no li pertoque per barem, se l’ha adjudicar d’ofici, atenent a l’ordre de publicació al DOCV. Aquest darrer pas, l’adjudicació d’ofici, no es va dur a terme el curs passat, ja que l’administració va detectar que moltes persones desconeixien aquest extrem per ser nova la normativa marc. Per tant, quan una persona suprimida decidisca no exercir el dret preferent (si, per exemple, està suprimida d’un lloc de treball molt llunyà del seu domicili), ha de ser conscient que ha de fer la major quantitat de peticions possibles per tal d’evitar una adjudicació d’ofici. Quant a les persones desplaçades més de tres anys, el dret preferent beneficia més que altra cosa, ja que no se’ls adjudicarà d’ofici si no l’exerceixen i no estan obligades a consignar-lo cada any. El professorat desplaçat no està suprimit i és possible que el curs següent torne a tindre hores al centre. Diguem-ne que en aquest cas, s’avança el dret preferent. En la instància que s’ha d’entregar en la primera fase del concurs, juntament amb la documentació justificativa dels mèrits que calga, s’ha de consignar el dret preferent que es té, en el cas que el vullga exercir-lo. En la fase telemàtica de peticions, s’ha de posar el centre o la localitat o la zona en primer lloc i, a continuació, tantes peticions voluntàries com es vullguen, si és que se’n vol cap fora del dret preferent.
BAREM DE MÈRITS

Quant al barem, també hi ha dues novetats:

  • no caldrà posar les dades personals escrites en cadascuna de les fotocòpies dels mèrits, ja que això causava problemes en alguns registres que es negaven a compulsar una fotocòpia manipulada.
  • tots els mèrits seran valorarats per les comissions baremadores de les direccions territorials, incloent-hi les publicacions i mèrits artístics, per tal d’evitar el desgavell de trasllat de caixes de documents, que es poden perdre amb facilitat.
DEMANDES DE STEPV AL BAREM

STEPV ha sol·licitat que la baremació de l’antiguitat en centres o llocs d’especial dificultat (apartat 1.1.3) siga computada sempre, encara que no es concurse des d’aquest centre o plaça, de la mateixa manera que la puntuació per càrrec directiu o tutoria sempre es manté. L’administració ha contestat que el Ministeri va donar instruccions perquè es computara només si es concursava des del centre o plaça, ja que l’epígraf del barem del quan depén és l’1.1 Antiguitat en el centre. STEPV, que ja va fer la demanda al ministeri, continuarà reivindicant aquesta puntuació.
També hem demanat que la documentació justificativa del barem estiga explicada amb més detall, per tal d’evitar malentesos respecte de les certificacions expedides per les universitats, així com l’explicitació detallada de titulacions equivalents (estudis superiors de música, estudis d’idiomes), i el reconeixement de la coordinació de grups de treball, de la coordinació TIC, de la coordinació de Prevenció de Riscos Laborals (que s’ha d’implementar en tots els centres) i la tutorització de l’antic CAP i de l’antiga diplomatura de Magisteri. A més, hem sol·licitat que les peticions del curs passat consten en el programa com a esborrany, per si alguna persona les vol recuperar de cara al concurs d’enguany i, així, agilitzar el procés de tria telemàtica. Quedem, doncs, a l’espera de la pròxima mesa, on s’estudiarà l’esborrany definitiu i veurem si totes les esmenes d’STEPV han estat replegades.

CALENDARI

Quant a dates del procés, només se’ns ha donat detall de les resolucions definitives, que estan previstes per al 18 abril en el cos de mestres, i el 8 de maig en la resta de cossos. La publicació de la convocatòria està supeditada a la publicació en BOE del nou decret d’especialitats del Cos de Mestres, que es preveu que passarà per Consell de Ministres el dia 4 de novembre.

ALTRES ASPECTES

La Conselleria continua reiterant l’incompliment de la normativa pel que fa a l’explicitació de la titulació de Filologia Catalana, a pesar de les nombroses sentències judicials al respecte. STEPV, com any rere any, ha exigit que aparega aquesta nomenclatura i que es deixe de banda la referència a una titulació desfasada que utilitza l’administració per evitar dir Filologia Catalana. A més, també hem demanat que es redacte la totalitat del text en llenguatge no sexista, segons la mesura 7.4 del I Pla d’Igualtat entre Dones i Homes de l’Administració de la Generalitat 2010-12.

ASSEMBLEES INFORMATIVES

Com venim fent tots els anys, i una volta més definida la normativa, STEPV convocarà una roda d’assemblees informatives prèvies a la primera fase (entrega de documentació) i una altra roda prèvia a la segona fase (peticions telemàtiques). A més, també convocarem assemblees específiques per a professorat suprimit i desplaçat.

Esborranys de les convocatòries del Concurs de Trasllats