Cos de mestres

Adjudicació definitiva del concurs de trastllats del cos de mestres 2024

13 / 05 / 2024

S'ha publicat l'adjudicació definitiva del concurs general del trasllats del cos de mestres 2023/24:

Resolució:

- RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2024, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’aprova l’adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats del personal funcionari docent del cos de mestres, convocat per la Resolució de 24 d’octubre de 2023

- Adjudicats per especialitat i destinació

- Adjudicats per ordre alfabètic

- Participants exclosos

- Participants que no continuen en el procés

- Participants que han sol·licitat renúncia

Consulta de destinacions: OVIDOC.


Vacants definitives del Concurs de Trasllats del cos de mestres 2023/24

18 / 04 / 2024

S'han publicat leș vacants definitives del Concurs de Trasllats del cos de mestres 2023/24:

- Resolució
- Vacants definitives
- Vacants definitives amb itinerància


Adjudicació provisional del Concurs de Trasllats del cos de Mestres 2023/24

15 / 03 / 2024

Consulta l'adjudicació provisional de destinacions en els següents llistats:

- Resolució
- Correcció d'errades
- Participants adjudicats per especialitat i destinació
- Participants adjudicats per ordre alfabètic
- Participants exclosos
- Participants que no continuen en el procés

Reclamacions:

El termini per a formular reclamacions contra les relacions provisionals començarà el 21 de març de 2024 i conclourà el 5 d'abril de 2024.

Renúncies:

El termini perquè els participants voluntaris renuncien a la seua participació començarà el 21 de març de 2024 i conclourà el 22 de març de 2024.

Ambdós procediments es realitzaran a través d'OVIDOC


Formulari d'al·legacions a les vacants provisionals del cos de mestres 23/24

14 / 03 / 2024

Publicades les vacants provisionals del concurs de trasllats del cos de mestres, us facilitem, com cada any, un formulari perquè ens feu arribar les vostres al·legacions, fins el 25 de març.

Si heu de reclamar vacants de diferents centres, feu una al·legació per cada centre, és a dir, empleneu una al·legació i envieu-la i després torneu a entrar i empleneu una nova al·legació.

Heu de tindre en compte els criteris següents a l’hora de fer l’al·legació:
-  S’incorporaran les places creades per l’aplicació de l’acord de plantilles.
-  En l’etapa d’infantil segon cicle, amb 3 unitats o més, sense 2 definitius de l’especialitat d’anglés o amb el B2 d’anglés, no s’oferirà la vacant per adjudicar-la posteriorment amb el requisit d’anglés.
-  Les places marcades com a no funcionament en l’arranjament escolar d’enguany no s’oferiran.
-  Tampoc s’oferiran les places reservades per violència de gènere.
-  En els 6 CEIP que encara mantenen el programa experimental en anglés tampoc s’oferiran totes les places.
-  Les places afectades per persones que estan en serveis especials o pel procés de selecció de direccions tampoc s’oferiran.

Entra ací al formulari


Vacants provisionals mestres 23/24

12 / 03 / 2024

  Resolució
  Llistat provisional
  Llistat provisional de vacants amb itinerància
  Codis especialitats

En breu el Sindicat facilitarà un formulari per fer-nos arribar al·legacions a les vacants provisionals i presentar-les a Conselleria.

 


Assemblees informatives per a les peticions de centres del Concurs de Trasllats

24 / 01 / 2024

El Sindicat ha programat leș següents assemblees informatives telemàtiques:

Dijous 25 de gener a les 17:30 hores:

ENLLAÇ

Divendres 26 de gener a les 10:30 hores:

ENLLAÇ


De conformitat amb el que s’estableix en les bases desena i tretzena de la Resolució de 24 d’octubre 2023, de la directora general de Personal Docent, s’obri termini de 7 dies naturals perquè els participants sol·liciten llocs per via telemàtica.

Termini de presentació:

Des de les 00.00 hores del dia 25 de gener de 2024 fins a les 23.59 hores del 31 de gener de 2024.

Accés al sistema. Important:

Per a entrar en el sistema el nom de l’usuari s’omplirà de la manera següent: el DNI sense cap zero a l’esquerra més la LLETRA del Dni en MAJÚSCULA.

Per a l’ús i establiment de la contrasenya, seguiu les indicacions que venen en l’ajuda sobre la identificació en la plataforma telemàtica de petició de llocs.

La sol·licitud telemàtica es presentarà a través de l’enllaç següent:

https://ovidoc.edu.gva.es/


LListes provisionals admesos i exclosos i puntuació en el barem

29 / 12 / 2023

Anunci
Participants amb dret preferent
Admesos per orde alfabètic
Admesos per especialitat i barem
Exclosos

Reclamacions
OVIDOC: Enllaç a la consulta de puntuacions, i reclamacions

Termini reclamacions
Entre el 30 de desembre de 2023 i el 15 de gener de 2024.

Enllaç SAI: Suport i assistència informàtica
Telèfon SAI: 961-207-685


Guia de la baremació del concurs de trasllats

12 / 12 / 2023

La pots consultar en aquest enllaç


Convocatòria concurs de trasllats curs 2023/2024

06 / 11 / 2023

Convocatòria


Cos de secundària i altres cossos

Publicada la resolució que suspén el concurs de trasllats 2023/24 de secundària i altres cossos

31 / 05 / 2024

Consulta-la en el següent enllaç:

- RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es desistix del procediment de provisió de llocs de personal funcionari docent de Secundària i altres cossos (concurs 2023/2024)
Adjudicació definitiva de la repetició del concurs de trasllats de secundària i altres cossos 2022/23

10 / 05 / 2024

Resolució:

-RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’aprova i es publica l’adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats de personal funcionari docent dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, i de catedràtics, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, convocat per la Resolució d’11 d’octubre de 2022

Adjudicació definitiva:

- Adjudicats per especialitat i destinació
- Adjudicats per ordre alfabètic
- Participants exclosos
- Participants que no continuen en el procés
- Participants que han sol·licitat renúncia

Els participants que hagen obtingut destinació en més d'un cos, o bé hagen obtingut una segona destinació en un cos diferent d'aquell en el qual tingueren destinació definitiva, hauran d'optar per un d'aquests del 13 de maig al 22 de maig de 2024, a través d'OVIDOC. Si no es realitza aquesta opció en el termini indicat, s'haurà de prendre possessió de la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s'ha participat en situació de servei actiu.
Vacants definitives del Concurs de Trasllats de secundària I altres cossos 2022/23

18 / 04 / 2024

S'han publicat leș vacants definitives del Concurs de Trasllats de Secundària I altres cossos 2022/23:

- Resolució
- Vacants definitives
Adjudicació provisional de places del Concurs Generals de Trasllats 2022-23 (repetició)

19 / 02 / 2024

S’ha publicat l’adjudicació provisional del Concurs General de Trasllats 2022-23 (repetició). Consulta els següents llistats:

- Resolució

- Adjudicació provisional places CGT 22/23 per especialitats

- Adjudicació provisional per ordre alfabètic.

- Relació provisional participants exclosos

- Participants que no han fet peticions voluntàries

Reclamacions

El termini per a formular reclamacions contra les relacions provisionals començarà el 20 de febrer de 2024 i conclourà el 29 de febrer de 2024.

El termini perquè els participants voluntaris renuncien a la destinació obtinguda començarà el 20 de febrer de 2024 i conclourà el 21 de febrer de 2024. La gestió es realitzarà a través de la plataforma OVIDOC.

Reclamacions o renúncies: plataforma OVIDOC.

https://ovidoc.edu.gva.es/

Enllaç SAI: Suport i assistència informàtica.

https://gvasai.edu.gva.es/

Telèfon SAI: 961-207-685

GUIA DE PREGUNTES FREQÜENTS

Preguntes freqüents repetició del CGT 2022/23

Reclamacions

El termini per a formular reclamacions contra les relacions provisionals començarà el 20 de febrer de 2024 i conclourà el 29 de febrer de 2024.

El termini perquè els participants voluntaris renuncien a la destinació obtinguda començarà el 20 de febrer de 2024 i conclourà el 21 de febrer de 2024. La gestió es realitzarà a través de la plataforma OVIDOC.

Reclamacions o renúncies: plataforma OVIDOC.

https://ovidoc.edu.gva.es/

Enllaç SAI: Suport i assistència informàtica.

https://gvasai.edu.gva.es/

Telèfon SAI: 961-207-685


Al·legacions vacants provisionals de la repetició del concurs de secundària 22/23

17 / 02 / 2024

Publicades les vacants provisionals del concurs de trasllats de secundària (repetició del concurs 22/23), us facilitem, com cada any, un formulari perquè ens feu arribar les vostre al·legacions.
Entra al formulari i tingues en compte els criteris explicats per a fer l’al·legació.
Gràcies

Formulari al·legacions concurs trasllats secundària i altres cossos (repetició 22/23)


Repetició concurs de trasllats secundària i altres cossos 2022/23: Vacants provisionals

16 / 02 / 2024

Resolució

Vacants provisionals

STEPV posarà pròximament a disposició del professorat un formulari per recollir les al·legacions a les places.

 


Assemblees informatives per a les peticions de centres del Concurs de Trasllats

24 / 01 / 2024

El Sindicat ha programat leș següents assemblees informatives telemàtiques:

Dijous 25 de gener a les 17:30 hores:

ENLLAÇ

Divendres 26 de gener a les 10:30 hores:

ENLLAÇ


De conformitat amb el que s’estableix en les bases desena i tretzena de la Resolució de 24 d’octubre 2023, de la directora general de Personal Docent, s’obri termini de 7 dies naturals perquè els participants sol·liciten llocs per via telemàtica.

Termini de presentació:

Des de les 00.00 hores del dia 25 de gener de 2024 fins a les 23.59 hores del 31 de gener de 2024.

Accés al sistema. Important:

Per a entrar en el sistema el nom de l’usuari s’omplirà de la manera següent: el DNI sense cap zero a l’esquerra més la LLETRA del Dni en MAJÚSCULA.

Per a l’ús i establiment de la contrasenya, seguiu les indicacions que venen en l’ajuda sobre la identificació en la plataforma telemàtica de petició de llocs.

La sol·licitud telemàtica es presentarà a través de l’enllaç següent:

https://ovidoc.edu.gva.es/


LListes provisionals admesos i exclosos i puntuació en el barem

29 / 12 / 2023

  Anunci
  Participants amb dret preferent
  Admesos per orde alfabètic
  Admesos per especialitat i barem (NOU LLISTAT PUBLICAT EL 2 DE GENER)
  Exclosos

Reclamacions
OVIDOC: Enllaç a la consulta de puntuacions, i reclamacions

Termini reclamacions
Entre el 30 de desembre de 2023 i el 15 de gener de 2024.

Enllaç SAI: Suport i assistència informàtica
Telèfon SAI: 961-207-685

 


Guia de la baremació del concurs de trasllats

12 / 12 / 2023

La pots consultar en aquest enllaç


Convocatòria concurs de trasllats curs 2023/2024

06 / 11 / 2023

Convocatòria

Correcció d’errades


Inspectors

Adjudicació definitiva del concurs de trasllats d'Inspecció Educativa

18 / 06 / 2024

Consulta la resolució:

- Adjudicació definitiva del concurs de trasllats d'Inspecció Educativa 2023/24

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se per via telemàtica recurs potestatiu de reposició davant la Direcció General Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la publicació.
Relació vacants definitives del concurs de trasllats d'Inspecció Educativa

07 / 06 / 2024

Resolució:

- Resolució de 6 de juny de 2024 de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives que s'han de proveir en el procediment de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic del personal funcionari docent del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, convocat mitjançant la Resolució de 24 d’octubre de 2023.

Relació de vacants disponibles per intercomarcals:

- Annex de vacants definitives disponibles

Adjudicació provisional del concurs de trasllats del cos d'Inspecció Educativa

28 / 05 / 2024

Consulta la resolució:

- RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2024, de la Direcció General de Personal Docent de Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es fa pública l'adjudicació provisional de destins del concurs de trasllats del personal funcionari docent del cos d'inspectors i inspectores al servici de l'Administració educativa i d’inspectores i inspectores d'Educació, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, convocat per Resolució de 24 d'octubre de 2023

Consulta el llistat:

- Llistat provisional

Reclamacions:

El termini per a formular reclamacions contra les relacions provisionals començarà el 29 de maig de 2024 i conclourà el 7 de juny de 2024. El termini perquè els participants voluntaris renuncien a la destinació obtinguda començarà el 29 de maig de 2024 i conclourà el 30 de maig de 2024. La gestió es realitzarà a través de la plataforma OVIDOC.
Assemblees informatives per a les peticions de centres del Concurs de Trasllats

24 / 01 / 2024

El Sindicat ha programat leș següents assemblees informatives telemàtiques:

Dijous 25 de gener a les 17:30 hores:

ENLLAÇ

Divendres 26 de gener a les 10:30 hores:

ENLLAÇ


De conformitat amb el que s’estableix en les bases desena i tretzena de la Resolució de 24 d’octubre 2023, de la directora general de Personal Docent, s’obri termini de 7 dies naturals perquè els participants sol·liciten llocs per via telemàtica.

Termini de presentació:

Des de les 00.00 hores del dia 25 de gener de 2024 fins a les 23.59 hores del 31 de gener de 2024.

Accés al sistema. Important:

Per a entrar en el sistema el nom de l’usuari s’omplirà de la manera següent: el DNI sense cap zero a l’esquerra més la LLETRA del Dni en MAJÚSCULA.

Per a l’ús i establiment de la contrasenya, seguiu les indicacions que venen en l’ajuda sobre la identificació en la plataforma telemàtica de petició de llocs.

La sol·licitud telemàtica es presentarà a través de l’enllaç següent:

https://ovidoc.edu.gva.es/


LListes provisionals admesos i exclosos i puntuació en el barem

29 / 12 / 2023

Anunci
Admesos per orde alfabètic


Reclamacions
OVIDOC: Enllaç a la consulta de puntuacions, i reclamacions

Termini reclamacions
Entre el 30 de desembre de 2023 i el 15 de gener de 2024.

Enllaç SAI: Suport i assistència informàtica
Telèfon SAI: 961-207-685


Guia de la baremació del concurs de trasllats

12 / 12 / 2023

La pots consultar en aquest enllaç


Convocatòria concurs de trasllats curs 2023/2024

06 / 11 / 2023

Convocatòria