Sentències

S’aproven instruccions per a l’execució de les sentències 312/2023, de 29 de juny de 2023; 335/2023, de 30 de juny, i 336/2023, de 30 de juny

RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 2023, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es modifica l'annex únic de la Resolució de 12 de juliol de 2023, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven instruccions per a l'execució de les sentències 312/2023, de 29 de juny de 2023; 335/2023, de 30 de juny, i 336/2023, de 30 de juny, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

tribunal superior de justícia de la comunitat valenciana. sentències

 ESO

PDF

instruccions per a l’execució de les Sentències 312/2023, de 29 de juny, de 2023, 335/2023, de 30 de juny i 336/2023, de 30 de juny, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2023, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven instruccions per a l'execució de les Sentències 312/2023, de 29 de juny, de 2023, 335/2023, de 30 de juny i 336/2023, de 30 de juny, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

tsj sentències

 Instruccions inici curs

PDF