Relació mitjana alumnatprofessorat

Relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar a què es refereix per als concerts generals l'article 16 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius.

relació mitjana alumnatprofessorat ràtios centres concertats

 Centres Concertats

PDF