Regulaciódecret

Regulació del Consell Escolar Valencià

DECRET 2/1989, de 16 de gener; del Consell de la Generalital Valenciana, pel qual és regulat el Consell Escolar Valencia.

regulaciódecret membres consell escolar valencià composició 1989

 Consells escolars

PDF