Pla d'estudis

Correcció d’errades de l’Ordre 16/2022 per la qual l’autoritza el pla d’estudis de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de Valencia

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 16/2022, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es modifica l'Ordre 42/2017, de 2 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix i s'autoritza el pla d'estudis de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València, centre d'ensenyaments artístics superiors dependent de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, conduent a l'obtenció del títol superior d'Art Dramàtic en l'especialitat d'Escenografia.

pla d'estudis ensenyament dramàtic

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

ORDRE 16/2022 per la qual l’autoritza el pla d’estudis de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de Valencia

ORDRE 16/2022, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es modifica l'Ordre 42/2017, de 2 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix i s'autoritza el pla d'estudis de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València, centre d'ensenyaments artístics superiors dependent de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, conduent a l'obtenció del títol superior d'Art Dramàtic en l'especialitat d'Escenografia.

pla d'estudis art dramàtic

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Pla d’estudis del Títol Superior de Música de música populardel Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València

ORDRE 32/2018, de 6 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix i s’autoritza el pla d’estudis conduent a l’obtenció del Títol Superior de Música en l’especialitat d’Interpretació, itinerari Instruments de la música tradicional i popular, del Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València.

pla d'estudis música conservatoris superiors de música

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Pla d’estudis de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València

ORDRE 42/2017, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix i autoritza el pla d’estudis de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València, centre d’ensenyances artístiques superiors dependent de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, conduent a l’obtenció del Títol Superior d’Art Dramàtic en l’especialitat d’Escenografia.

valència pla d'estudis ordre escola superior art dramàtic 2017

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF