Normes d'elecció

Normes per a l’elecció dels consells escolars

Ordre de 12 de setembre de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es dicten normes per a l'elecció dels consells escolars de centres públics d'ensenyaments especializat

ordre normes d'elecció consells escolars 1989

 Consells escolars

PDF