Impartició

Educació per a la ciutadania i els drets humans en ESO

ORDE de 10 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establixen formes d’organització pedagògica per a impartir la matèria Educació per a la ciutadania i els drets humans en educació secundària obligatòria (DOCV 11/06/08).

ordre impartició eso educació per a la ciutadania 2008

 ESO

PDF