Gràfica publicitària

Currículum del títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària

DECRET 128/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2013/9162] (pdf 1.214KB)

tècnic superior d'arts plàstiques i disseny gràfica publicitària ensenyances artístiques professionals currículum

 Ensenyances Especialitzades i Superiors

PDF