Currículum d'educació secundària obligatòria

S’estableixen l’ordenació i el currículum d’ESO, Batxillerat i Batxillerat nocturn i a distància

ORDRE 19/2023, de 29 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments derivats del Decret 107/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen l'ordenació i el currículum d'Educació Secundària Obligatòria, i del Decret 108/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen l'ordenació i el currículum de Batxillerat, així com l'organització i el funcionament del Batxillerat nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana.

ordenació currículum d'educació secundària obligatòria batxillerat

 ESO

PDF