Crèdits

Taules d’equivalència de crèdits en ensenyaments artístics superiors de grau

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2011, del director general d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència, per la qual s'aproven les taules d'equivalència per al reconeixement individualitzat de crèdits en ensenyances artístiques superiors de grau en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2011/10455]

taules d'equivalències ensenyaments artístics superiors crèdits 2011

 Ensenyances Especialitzades i Superiors

PDF

Reconeixement i la transferència de crèdits per a les ensenyances artístiques superiors

DECRET 69/2011, de 3 de juny, del Consell, pel qual es regula el reconeixement i la transferència de crèdits per a les ensenyances artístiques superiors. [2011/6526]

ensenyaments especialitzats i superiors ensenyaments artístics superiors crèdits

 Ensenyances Especialitzades i Superiors

PDF