Reforcem l'educació


  1. Dignifiquem la tasca docent

    Les condicions laborals del professorat han de millorar. Encara no s’han revertit totes les retallades que va imposar el PP en 2012, tot i que a poc a poc avancem. El curs que ve el professorat del cos de mestres tindrà 23 hores lectives i no les 25 actuals i recuperarem les 18 hores lectives en secundària i resta de cossos, gràcies a l’acord signat el passat mes de juliol per STEPV i altres sindicats. També es negociaran en 2021 les plantilles docents d’infantil i primària i de secundària i FP, retallades també en 2013 pel govern del PP. Igualment, es negociaran els decrets de permisos, llicències i excedències, una reivindicació que STEPV reclama des de fa molt de temps. També cal tindre en compte la situació en la qual queda el professorat tècnic de formació professional (PTFP) després de l’aprovació de la LOMLOE, per tal que el professorat sense titulació universitària també puga formar part de l’escala A1 sense problemes. D’altra banda, cal aplicar mesures per a la consolidació del professorat interí i també obrir les borses de treball perquè la gent de fora de sistema puga accedir-hi.

  2. Millorem les diferents etapes i sectors de l’educació

    Sovint se centra l’atenció en les etapes obligatòries (primària i secundària) i el batxillerat o la formació professional (FP), mentre que altres etapes i sectors, que també són molt importants, queden en segon terme. L’educació infantil és una etapa fonamental per previndre i atendre les NEE de l’alumnat i evitar que es convertisquen en permanents. Els serveis psicopedagògics escolars (SPEs) fa temps que reclamen solucions a problemes enquistats com les plantilles. Els ensenyaments artístics superiors tenen pendent aclarir el seu futur, ja que, per la normativa que els regula, ni són plenament ensenyaments de secundària o FP ni són plenament ensenyaments universitaris. També s’ha d’abordar amb més intensitat la problemàtica dels centres que acullen una població amb moltes necessitats de compensació educativa o desconeixement d’ambdues llengües oficials. Igualment, els centres d’educació especial (EE) atenen un alumnat amb moltes necessitats i el repte de la inclusió en la societat. No podem oblidar tampoc la situació de les escoles oficials d’idiomes (EOI), de les escoles d’adults (FPA), dels centres de formació del professorat (CEFIREs), dels centres d’educació infantil (CEI), dels centres d’atenció preferent d’alumnat motòric, dels centres amb UEEE, de les aules CIL i de la inspecció educativa.

  3. Lluitem per una educació de qualitat

    Que passa pel desplegament en condicions de tota la normativa d’educació inclusiva (formació, plantilles específiques, personal d’altres àmbits, etc.), per l’aplicació del plurilingüisme que no sobrecarregue el professorat no especialista en anglés o llengües estrangeres, per millores en la gestió de les borses de treball, per mesures per a dotar d’estabilitat les plantilles dels centres i per l’apliació de mesures per a reduir la burocratització de la tasca docent.

Materials

Cartell Reforcem l'Educació

Reforcem l'educació

Top