Núm. 289

Novetats en la gestió de les baixes mèdiques

Ensenyament privat

divendres 14 juliol 2023 11:57 h

Des del passat 1 d’abril de 2023, les persones treballadores ja no han d’entregar la baixa mèdica a l’empresa. Els metges d’atenció primària ja no entregaran dues còpies del comunicat mèdic d’incapacitat temporal a les i els treballadors amb baixa mèdica. La còpia per a entregar a l’empresa desapareix i la persona que està malalta ja no serà la responsable de dur en mà aquest certificat a la faena.

La gestió serà telemàtica i seran els metges, la Seguretat Social, les mútues i les empreses els responsables d’intercanviar-se els documents necessaris, sense intervenció del treballador o la treballadora afectat, per a gestionar la baixa o l’alta mèdica.

Aquests són els principals canvis en la gestió de les baixes, les confirmacions i les altes mèdiques:

·El personal mèdic només entregarà un comunicat de baixa, confirmació o alta a la persona usuària, que és l’actual exemplar per a la persona treballadora.

·S’elimina la segona còpia, la de l’empresa, que rebrà la informació de manera telemàtica.

·La persona treballadora ja no és la responsable d’entregar el comunicat a l’empresa, l’entitat gestora o la mútua, fet que allibera d’aquets tràmits a qui està malalt o en situació d’incapacitat temporal.

·En el cas de baixes de menys de cinc dies, s’emetran al mateix temps els comunicats de baixa i d’alta mèdica, com fins ara. Si la persona afectada no s’ha recuperat, podrà demanar una revisió del seu cas abans que no es faça efectiva l’alta i el metge podrà emetre el comunicat de confirmació si encara no està en condicions de tornar a treballar.

·Les baixes mèdiques de més de 5 dies inclouran la data de revisió mèdica prevista, com fins ara. Els terminis màxims en què s’han de fer aquestes revisions i les posteriors en cas de confirmació de baixa varien en funció de si la baixa mèdica és d’entre 5 i 30 dies, de 31 dies a 2 mesos o a partir dels 61 dies.

·Les revisions mèdiques de confirmació de baixa o d’alta es podran avançar als terminis previstos quan l’empresa o la mútua ho consideren necessari, en funció de l’evolució del pacient.

El procés de gestió de les baixes, confirmacions o altes mèdiques serà el següent:

·El metge o la mútua enviaran el comunicat mèdic d’incapacitat temporal a la Seguretat Social de manera immediata o amb un dia hàbil de marge com a màxim.

·La Seguretat Social comunicarà a l’empresa la informació rebuda.

·Una volta rebuda la notificació, l’empresa tindrà un màxim de 3 dies hàbils per a formalitzar les dades necessàries a través del sistema RED per a gestionar aquest tràmit. Si no ho fa dins del termini establit, serà sancionada.

Punxa ací per accedir a la versió PDF de l’Allioli.