Núm. 289

Les conductes proambientas positives a l’escola

Escola Sindical de Formació Melchor Botella. Article de Xavier Nogués Sanchis

STEPV

divendres 14 juliol 2023 12:18 h

L’ESFMB, participa en el projecte europeu Green Sesame, que desenvolupa una innovadora adaptació de l’Schoolwide Positive Behavior Support, amb què promoure conductes proambientals positives en l’alumnat.

Però, què és el SW-PBS? Es tracta d’un enfocament escolar ben avaluat per a promoure un clima escolar positiu i disminuir els comportaments disruptius, que comença amb la prevenció, i després afig un suport individualitzat intensiu per a l’alumnat amb més necessitats, a través de cinc estratègies adaptades:

·Previndre, a través de l’educació ambiental, l’aparició de conductes socials disruptives.
És més eficaç, rendible i productiu que respondre després que la conducta problemàtica s’haja arrelat.

·Ensenyar conductes proambientals i habilitats socials positives.
Atés que l’alumnat arriba a l’escola procedent de diferents entorns, cal establir una cultura proambiental i social comuna.

·Incentivar el bon comportament.
La transformació de l’alumnat en agents ambientals de canvi ha de rebre un reconeixement regular positiu.

·Recopilar informació sobre els comportaments disruptius de l’alumnat.
Amb aquest informació, es desenvoluparan estratègies de suport més efectives.

·Augmentar el personal i la inversió als centres educatius.

És fonamental per a millorar l’atenció a l’alumnat, caminar cap a una escola verda i educar per una interacció responsable i sostenible amb la natura.