Núm. 290

Les adjudicacions més desastroses de la història recent de l’Educació

Durant tot el mes d’agost, milers de persones han estat pendents de la tecla F5 de l’ordinador, actualitzant constantment la web de les adjudicacions a l’espera d’un lloc de treball per al curs 2023/24. Expliquem què va passar.

dilluns 06 novembre 2023 13:33 h

D’on venim

Les primeres adjudicacions telemàtiques van tindre lloc en 2009 i només en el cos de mestres. Es va fer una adjudicació provisional el 4 d’agost i la definitiva va tindre lloc el 7 d’agost. Les adjudicacions telemàtiques no van comptar amb el suport de l’STEPV, perquè no garantien la transparència i el control sindical com sí que passava en les adjudicacions presencials. A més, es resolien durant el mes de juliol, amb temps perquè el professorat es posara en contacte amb els centres adjudicats i es resolgueren errades que es detectaven immediatament. Eixe 4 d’agost STEPV denunciava incidències en les vacants oferides en el cos de mestres, com la falta de les places de centres penitenciaris, de les escoletes infantils o dels temps parcials.

L’any següent, les adjudicacions es van publicar el 30 de juliol i afectaven tots els cossos docents, amb nombroses errades que resumia el sindicat en un comunicat el 3 d’agost: “... des del bloqueig del sistema que no suportava l’accés massiu del professorat al programa, fins a la desaparició de professorat amb dret a participar, eliminació de vacants a temps parcial, publicació de llistats amb nombroses errades, etc.”.

Amb els anys, les errades van anar disminuint, però rarament hi ha hagut alguna adjudicació que no haja presentat alguna incidència que ha afectat més o menys persones. El ben cert és que la introducció d’alguna variable nova, sempre ha provocat alteracions en el programa d’adjudicacions, tot i que normalment s’han corregit ràpidament o, en casos particulars, s’han resolt durant el mes d’agost.

Què ha passat enguany?

El 14 d’agost, durant una de les protestes a la porta de Conselleria pel desastre en les adjudicacions del 10 d’agost, el nou equip de la Direcció General de Personal nomenat pel conseller d’Educació, José Antonio Rovira, va convocar els sindicats presents per informar sobre la problemàtica de les adjudicacions. La culpa, segons la Conselleria, era del govern anterior, que no havia planificat bé les adjudicacions, especialment pel que feia a la incorporació de les persones que havien superat el concurs de mèrits i al professorat que passava del cos de professorat tècnic d’FP (PTFP) al cos de Secundària. El programa informàtic no estava preparat per a incorporar aquests col·lectius, segons la Conselleria.

És cert que, com ja hem dit, el programa d’adjudicacions i, sobretot l’algoritme encarregat d’adjudicar, no suporta bé noves variables i s’ha de testar molt bé per a assegurar-se que adjudica correctament, abans de fer públics els llistats.

També és cert que el nou equip no tenia l’experiència de l’equip anterior per a detectar i corregir errades a temps. Per això, van demanar la col·laboració dels sindicats, que vam prestar en tot moment. Però també és cert que el conseller d’Educació va cessar l’anterior Directora General de Personal el 28 de juliol i la seua substituta no es va incorporar fins al 10 d’agost, el dia de la primera adjudicació. Igualment, la nova Conselleria va eliminar 300 vacants del primer llistat, fet que també va retardar l’adjudicació.

Tot aquest cúmul de circumstàncies va fer que l’adjudicació del 10 d’agost es publicara amb nombroses errades, fet que va provocar una nova adjudicació dies més tard, aquesta vegada per col·lectius i en dies diferents, per anar comprovant que s’estaven esmenant les errades.

En primer lloc, van adjudicar el funcionariat de carrera el 18 d’agost. I la nit del 22 al 23 d’agost, el professorat interí. Es van esmenar errades anteriors, tot i que novament hi va haver incidències, però la Conselleria va decidir solucionar-les individualment, mantenint en una situació de tensió el professorat afectat fins en casos en què ja havia començat el curs.

Aquest retard a solucionar les incidències de les adjudicacions ―fins una setmana abans de l’inici del curs escolar― va provocar retards també en la resolució dels recursos presentats pel professorat que participava en el procediment de comissions de serveis ―que habitualment es resolen durant el mes d’agost―, en el concurs de mèrits o en les oposicions.

Igualment, les primeres adjudicacions de setembre també es van veure afectades, perquè encara s’arrossegaven alguns dels problemes de les adjudicacions d’inici de curs, especialment les referides a FP.

Quines van ser les incidències principals produïdes en el procés?

Al marge d’incidències que han afectat persones en particular, les grans incidències col·lectives van ser fonamentalment dues. En primer lloc, els llistats de participants del funcionariat de carrera ―inclòs el del concurs de mèrits― i en pràctiques estava mal ordenat. També el de les especialitats d’FP afectades pel canvi de cos de PTFP a Secundària. Això va provocar que s’adjudicaren places sense respectar l’ordenació correcta. En segon lloc, el programa informàtic va adjudicar places a persones per darrere de les que l’havien sol·licitat en primer lloc, cosa que normalment no ocorre. Fins i tot van desaparéixer de l’adjudicació persones que formaven part de les llistes de participants.

A més, en el cas de les especialitats de Grec i Llatí, es van assignar places de Cultura Clàssica sense respectar l’ordenació pactada amb els sindicats en una resolució de 2020. Igualment va passar amb les places d’àmbits, en què tampoc es va respectar una resolució de 2021 que establia l’ordenació per especialitats a l’hora d’optar a aquestes places.

Com va actuar el sindicat durant tot el procés d’adjudicacions?

STEPV va estar vigilant tot el procés d’adjudicacions durant tot el mes d’agost i va traslladar totes les incidències que va detectar acudint en persona a la Conselleria. També va fer costat a les persones que es van anar concentrant després de cada adjudicació a les portes de la conselleria i es va preocupar perquè les seues incidències es resolgueren al més prompte possible.

Van ser centenars les incidències que va rebre el sindicat pels diferents canals de comunicació amb el professorat: permanents sindicals, correu electrònic, xarxes socials, etc.

Una situació que no es pot tornar a repetir

El mes d’agost és el mes de descans del professorat i té tot el dret del món a gaudir-lo com qualsevol altre treballador o treballadora que desconnecta durant el seu temps de vacances. Enguany això no ha sigut així per als milers de persones que estaven pendents de l’F5 de l’ordinador per conéixer el seu lloc de treball durant el curs 2023/24.
D’aquesta experiència hem extret una conclusió. Potser el programa informàtic està obsolet i és complicat introduir una variable nova sense desconfigurar altres paràmetres. Si és així caldrà canviar el programa o actualitzar-lo. Però al final, el programa fa el que algú li diu que ha de fer, com qualsevol altra màquina. Perquè a poc a poc s’han anat esmenant les errades i actualment adjudica amb normalitat.

Si vols llegir l’Allioli sencer, clica ací.