DOGV Capçaleres

DOGV del 06 març 2017

DOGV de 6/03/2017, Núm 7993

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats. [2017/1799] (pdf 806KB)

I. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament d’assessors i assessores de formació de centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana. [2017/1717] (pdf 1.090KB)

Ajuntament de Montserrat
Bases reguladores de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per a coordinador/a de l’escola d’estiu. [2017/1590] (pdf 221KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Red de Trastornos Adictivos (RD16/0017/0007), (Programa RETICS del Instituto de Salud Carlos III. Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat) CPI-17-038», finançat per el Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat i por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER - «Una manera de hacer Europa». [2017/1666] (pdf 256KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «A chemical approach to molecular spin qubits: decoherence and organisation of rare earth single ion magnets (DECRESIM). CPI-17-039». [2017/1667] (pdf 253KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Red de investigación colaborativa en enfermedades tropicales - RICET (RD16/0027/0023). (Programa RETICS del Instituto de Salud Carlos III. Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat) CPI-17-041», finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2017/1669] (pdf 256KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Clevermirna. Análisis de los perfiles de expresión de mirnas utilizando mapas auto-organizados para el pronóstico de pacientes con déficit de alfa-1 tripsina. CPI-17-042». [2017/1671] (pdf 253KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places d’investigador/a no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Servicio de Consultoría Tecnológica en materia de sistemas de información para la gestión de trafico. CPI-17-043». [2017/1675] (pdf 254KB)

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial (Projecte: Desarrollo y caracterización de un multicapa biodegradable de alta barrera con propiedades activas y bioactivas para envasado alimentario (REF. AGL2015-63855-C2-2-R), Codi: 16I129). [2017/1657] (pdf 222KB)