DOGV Capçaleres

DOGV del 21 juny 2017

DOGV de 21/06/2017, Núm 8067

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudio de un producto de la empresa en un modelo de artrosis-osteoporosis. CPI-17-169».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de complementos alimenticios para mejorar la calidad de vida de pacientes afectados por distrofia miotónica tipo 1 (DM1). CPI-17-170».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a mitjà de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Convenio de colaboración entre la Generalitat a traves de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación y la Universitat de València, para la creación y funcionamiento de la Cátedra de Gobierno Abierto y Open Data. CPI-17-168».


Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca l’oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei. Grup: «Fluids multifàsics».

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte: Programa grups d’investigació d’alt rendiment segons el PPF. Codi grup 069, codi: 17I089.

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei. (Grup: PIMA: polímers i materials avançats).

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 16 de maig de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es determinen els col·legis d’Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat que aplicaran en el curs 2017-2018 el projecte experimental d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys regulat per l’Ordre 7/2015, de 17 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.