DOGV Capçaleres

DOGV del 15 juny 2017

DOGV de 15/06/2017, Núm 8063

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de funcionari interí de programa temporal d’investigació: «Promoció i internalització de la revista MÈTODE. FIPI17-003».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Señalización con radicales libres de oxígeno en células madre: importancia en medicina regenerativa. CPI-17-164». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. (GVPROMETEOII2014-056).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Statistical learning for remote sensing data analysis (SEDAL). CPI-17-165».

C) ALTRES ASSUMPTES

Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva
RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, del president de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, per la qual s’aprova la convocatòria, corresponent a l’any 2017, d’avaluació per a la contractació de professorat en les universitats valencianes, en les figures de professora o professor contractat doctor, professora o professor ajudant doctor i professora o professor d’universitat privada.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a materials educatius innovadors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l’educació en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Orihuela.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual es publica la relació de mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2017-2018 en centres públics.