DOGV Capçaleres

DOGV del 14 febrer 2017

DOGV de 14/02/2017, Núm 7979
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d'una borsa de treball de personal investigador d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei (temps complet). Grup d'investigació WANT Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables. [2017/1002] (pdf 221KB)

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de desembre de 2016, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, per la qual es concedeixen les beques per a l'alumnat que finalitze els estudis universitaris en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana durant el curs 2016-2017. [2017/1066] (pdf 206KB)