FP Cicles Formatius

Regulació dels cicles formatius d’FP Bàsica

DECRET 135/2014, de 8 d’agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana

fp bàsica
PDF