PER LA REGULACIÓ DE LA JORNADA CONTINUADA

La jornada continuada és una de les reivindicacions més sentides. S'ha rebutjat sense fer una anàlisi rigorosa ni analitzar les experiències realitzades. Però on s'ha implantat, no ha fet marxa arrere, i no per les exigències del professorat, sinó per la plena satisfacció dels usuaris del sistema.


Calendari d'actuacions del procediment del canvi de jornada escolar per al curs 2019/20

  • Fins l’1 de desembre de 2018: remissió de la sol·licitud per part dels centres, amb tota la documentació requerida, a la direcció territorial corresponent, en paper i per via telemàtica:
  • Fins al 4 de març de 2019: remissió als centres dels informes de la Direcció General de Política Educativa, per a procedir, si és el cas, a la consulta a les famílies.
  • 7 de març de 2019: publicació del cens provisional.
  • 12 de març de 2019: publicació del cens definitiu.
  • 1 d’abril de 2019: consulta a les famílies.
  • 2 d’abril de 2019: remissió dels resultats de l’escrutini de la consulta a les famílies sobre l’adopció del pla específic d’organització de la jornada escolar a la Direcció General de Política Educativa.
  • Abans de l’inici del període d’admissió de l’alumnat, la Direcció General de Política Educativa enviarà, si és procedent, l’autorització als centres del pla específic d’organització de la jornada escolar.

Guia: El pla específic de modificació de la jornada escolar

Resum de la Mesa Sectorial d’Educació

S’ha negociat l’eliminació de la capacitació en valencià com a requisit, l’oferta pública d’ocupació per a 2020 i la modificació de la normativa per a la pròrroga de la jornada continuada

17 / 10 / 2019 | STEPV
Documents sobre jornada continuada (2008)

Per la regulació de la jornada continuada

La jornada continuada és una aspiració legítima d'una gran part del professorat d'Ensenyament Primari que ha xocat tradicionalment amb el mur de les autoritats administratives i amb l'oposició de les associacions de mares i pares, de manera que ha estat impossible realitzar una anàlisi assossegada de la qüestió. Aquests obstacles han provocat que el debat sobre la jornada anara ajornant-se de manera indefinida.

Cap a un nou model organitzatiu dels centres educatius

Si en 1992, en el marc del V Congrés, STEPV ja defensava una jornada continuada, inserida dins d’un model nou d’organització escolar, el X Congrés (Castelló, 2007) va manifestar que la generalització de propostes sobre jornada i calendari escolar corrien el risc de simplificar-se, i per tant no podien quedar-se al marge d’un debat previ i necessari sobre el temps i l’organització escolar.

Preguntes amb resposta

Preguntes freqüents sobre la regulació de la Jornada continuada.

Conciliació i jornada escolar

La jornada de treball ha sofrit al llarg del temps una gran transformació. Dels ritmes i l’organització del temps marcats pels treballs agrícoles ha passat a tindre una gran diversitat. És l’hora de plantejar-se que als nous temps corresponen altres maneres d’organitzar la jornada escolar, per donar respostes a les noves situacions. Una variable que intervé en la determinació dels temps és la derivada de la conciliació, la cura i l’educació dels membres d’una família. La conciliació dels horaris escolars, laborals i familiars sobrepassa les competències de l’escola i, per tant, afecta les administracions, les famílies i la comunitat educativa, a més dels àmbits laborals.

Els horaris escolars a Europa

Si fem un repàs al conjunt dels horaris escolars vigents a Europa, la primera qüestió que cal considerar és que l’Estat espanyol se situa dins la mitjana d’hores lectives anuals, la qual cosa evidencia que en comparació d’altres països del nostre entorn existeix bastant uniformitat pel que fa a aquest aspecte. Tanmateix, la manera d’organitzar els temps escolars varia significativament segons els països. Hi ha tres o quatre fórmules:

Amb la LOE sí que és possible

La Llei Orgànica d’Educació (LOE), actualment en procés de desenvolupament per les comunitats autònomes, ofereix un marc legislatiu suficient per a plantejar la regulació de la jornada contínua, atés que aborda l'autonomia organitzativa dels centres i aporta indicacions per al consens i la participació.

La jornada en les distintes autonomies

La situació de les comunitats autònomes que, com el País Valencià, no disposen d’una regulació que permeta a les comunitats educatives acollir-se a les distintes possibilitats de jornada, les obliga a recórrer a estructures organitzatives rígides i uniformitzadores més pròpies del passat.

Superar desconfiances

Alguns dels arguments utilitzats per oposar-se a la regulació de la jornada han perdut vigència.

Una altra manera de distribuir les hores

Presentació sobre la jornada continuada