Dóna un colp de mà

per la dignitat de l'ensenyamentDarrerament, assistim a una sèrie d’atacs al professorat i a la tasca docent que són inadmissibles. Des d’alguns mitjans i institucions se’ns acusa de treballar poc. La reducció de personal reforça el missatge que amb menys professorat la qualitat de l’ensenyament no es ressentirà.

Són excuses per a justificar les retallades en un dels pilars bàsics de la societat del benestar com és l’ensenyament públic, mentre s’avança en la privatització de l’educació mitjançant l'increment de concerts, la cessió de sòl públic o la subvenció fiscal a l'ensenyament privat. Des de STEPV no estem disposats a consentir aquestes agressions i volem donar a conéixer al conjunt de la societat quina és la feina real que fa el professorat, quins són els seus projectes, il·lusions i dedicació. I mostrar en quines condicions treballem i què caldria fer per a millorar la situació de l’ensenyament. Cal contrarestar aquesta campanya de descrèdit social que pateix el professorat amb una altra campanya que arribe al màxim nombre de gent possible, en què el protagonista siga el professorat i la tasca docent. Donar a conéixer quines tasques portem a terme a més d’impartir classe; és a dir, dignificar, en definitiva, la nostra professió.

Ens consta que als centres valencians es fa una tasca ingent per a millorar la qualitat de l’ensenyament i del sistema educatiu. Tanmateix, ben sovint la comunitat no arriba a conéixer tot el que duen a terme i proposen els companys i companyes.

Volem invertir aquest tendència creant un espai comú per compartir experiències i conéixer els petits i els grans èxits del professorat valencià en l’assoliment de l’excel·lència educativa. Per això, us demanem la vostra participació activa, tant en el fòrum que hem obert, com en les xarxes socials (facebook i twitter). Volem que expliqueu les vostres experiències, les vostres tasques quotidianes més enllà de l’horari lectiu o de les guàrdies, els vostres projectes per a millorar la qualitat educativa, la formació que adquiriu, les activitats extraescolars, les hores que dediqueu al vostre alumnat fora de l’aula… Perquè el desconeixement del que portem a cap origina prejuís contra el nostre treball, et demanem que ens dónes un colp de mà per la dignitat de l’ensenyament. Ajuda’ns a explicar la riquesa, la complexitat, la dificultat i la qualitat que comporta la nostra tasca com a docents.


banner-colpdema350x200-03 TrípticCartell
Som mestres


Com ho veu l'alumnat…

troba'ns al facebookespai de l'afiliació

Comenta-ho en l'Espai de l'afiliació.

Entra-hi


Quines tasques despleguem el professorat?

El professorat ha de desplegar una àmplia varietat de tasques en funció de les responsabilitats que tinga encomanades. En el següent desplegable en podeu conéixer algunes.

Òrgans de govern dels instituts
Òrgans de coordinació docent dels instituts
Òrgans de govern en infantil i primària

(Decret 233/1997, de 2 de setembre, de del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d'Educació Infantil i dels Col·legis d'Educació Primària. DOGV 8/9/1997)

Òrgans de coordinació docent en infantil i primària

(Decret 233/1997, de 2 de setembre, de del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d'Educació Infantil i dels Col·legis d'Educació Primària. DOGV 8/9/1997)

Formació

La formació i el reciclatge del professorat també és una tasca important, especialment en aquests moments de canvis socials i tecnològics que també afecten a l’escola, com no pot ser d’una altra manera. La convivència als centres, l’adquisició de coneixements sobre l’ús de les noves tecnologies (pissarres digitals, xarxes socials, blocs, etc), el reciclatge en els continguts de les matèries, etc., fan necessària la formació contínua del professorat per a millorar la qualitat de l’ensenyament i adaptar-lo als canvis socials. Aquesta formació no es fa en els centres docents ni en l’horari lectiu. Es fa en els CEFIRES, en les entitats col·laboradores o a través d’internet. A més, molt de professorat opta per ampliar els seus estudis superiors o el seu coneixement de llengües estrangeres. I milers de docents passen cada any per els cursos per a l’obtenció de la capacitació lingüística o el diploma de mestre en valencià.

Activitats extraescolars

El professorat també participa en el disseny, coordinació i execució de les activitats extraescolars que es realitzen fora del centre, i moltes vegades fora de l’horari lectiu. Assumeixen, per tant, noves tasques i responsabilitats com vetllar per la seguretat del grup.

Programes

El professorat també ha de posar en marxa els programes d’atenció a la diversitat del centre per tal d’atendre a l’alumnat amb necessitats específiques. En la majoria dels centres hi ha un o diversos programes.

Plans

  • BONES PRÀCTIQUES DOCENTS Objectiu: millorar els resultats acadèmics a través de la detecció de bones pràctiques docents dirigides a l'èxit escolar en Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria.
  • PLA ÈXIT Objectiu: superació per part de l'alumnat de 3r i 4t d'ESO de determinades matèries (Matemàtiques, Castellà, Valencià i Anglès) amb reforços fora de l'horari lectiu.
  • PROGRAMA INTEGRA Objectiu: prevenir i reduir l'absentisme i l'abandó prematur del sistema educatiu de l'alumnat d’ESO entre 14 i 16 anys.
  • AMPLIACIÓ DE L’HORARI Objectiu: millora de l'èxit escolar de l'alumnat d'Educació Infantil, Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
  • ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN IES Objectiu: millorar el procés, els procediments i la metodologia per a contribuir al desenvolupament de l'orientació professional dirigida a l'alumnat pròxim a finalitzar l'educació bàsica.
  • UNIFORME ESCOLAR Objectiu: ús de l’uniforme per part de l’alumnat i estudi els seus avantatges en l'àmbit educatiu.
  • ENRIQUIMENT CURRICULAR I ALTES CAPACITATS Objectiu: fomentar l'enriquiment curricular general i atendre a l'alumnat d'altes capacitats, amb la finalitat d'avaluar els resultats obtinguts i generar bones pràctiques per a la seva posterior difusió.

l'horari del professorat


Però fem molt més …

Despleguem, a més, tota una sèrie d'activitats adreçades a enriquir i millorar la nostra tasca i les condicions en què la fem. No és cert que fem l'horari lectiu i ens n'anem, a casa.

Poesia oral improvisada
Lip dub del Clot del Moro
Ens mobilitzem a Sueca
Ens mobilitzem a Patraix

III Jornada comparTIC
Ens mobilitzem a Patraix
Resistim per l'escola pública
Dramatitzem el dia a dia (Torrent)

IES Benimàmet (Ed. Pública VLC)
Llengua (Ed. Pública VLC)
Història (Ed. Pública VLC)
Matemàtiques (Ed. Pública VLC)

Tots els vídeos d'Educació Pública VLC


Els i les docents som el progrés
A l'institut estem fotuts
En defensa de l'escola pública