Es fixen les retribucions de funcionàries en pràctiques dels cossos docents


DECRET 5/2023, de 27 de gener, del Consell pel qual es fixen les retribucions que hauran de percebre les persones que són nomenades funcionàries en pràctiques dels cossos docents dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Publicat el 03 / 02 / 2023
Següent següent anterior Anterior