Borses i oposicions

País Valencià

Cos de mestres: Acreditació dels requisits específics per a personal en borses que no va superar la primera prova de l’oposició 2016 i 2018

Publicat 10 juny 2020

Convocatòria

Acreditació dels requisits específics de titulació de les persones participants en els procediments selectius per a ingrés en el cos de mestres convocats per Ordre 11/2016 i per Ordre 12/2018, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d’oposició i van ser incorporades a la borsa de treball de l’especialitat corresponent mitjançant Resolució de 9 de setembre de 2016 i Resolució de 15 de novembre de 2018 respectivament.

Tràmit
El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l’acreditació abastarà des de les 10 hores del dia 11 de juny de 2020 fins a les 20 hores del dia 19 de juny de 2020.

Per a l’acreditació dels requisits específics de titulació, s’haurà d’emplenar el model oficial de sol·licitud, que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana
i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Serà necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d’identificació o signatura electrònica admesos en la pròpia seu electrònica.

Us recomanem llegir la resolució sobre el procediment que trobareu a la web de Conselleria:
http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/acreditacio-de-requisits-de-titulacio

Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.