Àcces a Càtedres

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés l'àcces a càtedres.

Càtedres

Accés a càtedres secundària i EOI:  Llistes provisionals de puntuacions

16 juny 2023

  Reclamació a les llistes provisionals de puntuacions
  El termini per a presentar una reclamació contra les llistes provisionals de puntuacions serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la seua publicació (del 19 de juny de 2023 al 30 de juny de 2023)

  Tràmit de reclamació telemàtica

  • Guia d’usuari per a presentar una reclamació telemàtica.
  • Ajuda per a la tramitació telemàtica.  Reclamació telemàtica (disponible a partir del 19 de juny)- accés al tràmit telemàtic
  • Dubtes i problemes amb l’ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l’Administració General de l’Estat, +34 902887060 per a crides des de fora d’Espanya)
  • Problemes amb la instal·lació i l’ús de certificats electrònics de l’Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta
  • Altres problemes tècnics amb el tràmit: telèfon 961040504.Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h. O emplenant el formulari
  • Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a crides des de fora de la Comunitat Valenciana)

     Càtedres

  Catedràtics Secundària i EOI (2022) - llistes informatives de puntuacions del barem de mèrits

  16 febrer 2023


  D’acord amb la base 7 de l’Ordre 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari i Escoles Oficials d’Idiomes, es procedeix a la publicació, per cos i especialitat, de les llistes de puntuacions a efectes informatius.

  Contra aquestes llistes NO es podrà interposar cap recurs ni al·legació ja que prèviament cal realitzar l’avaluació docent per part de la Inspecció General d’Educació.

  Més informació a l’apartat “Llistes de puntuacions”:

    2022 Cos de Catedràtics d’Ensenyament Secundari i Escoles Oficials d’Idiomes (accés)
  Càtedres

  CORRECCIONS d’errades per la qual es nomenen els tribunals d’acces a catedres d’ensenyament secundari i EOI

  07 novembre 2022

  CORRECCIONS d’errades de la Resolució de 18 d’octubre de 2022, de la directora general de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d’escoles oficials d’idiomes, convocat per Ordre 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.


  Càtedres

  Catedràtics secundària i EOI (2022): llistes provisionals de persones admeses i excloses; llista provisional de persones convocades a prova de valencià nivell C1

  05 octubre 2022

  S’han publicat les llistes provisionals de persones admeses i excloses i la llista provisional de persones convocades a la prova de valencià nivell C1 del procediment selectiu regulat per l’Ordre 44/2022.

  Llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses

  NOTA:Les persones que en la llista provisional de persones admeses figuren amb asterisc entre les columnes, hauran de realitzar la prova de l’idioma valencià bé per a acreditar el coneixement de l’idioma o bé perquè així ho van sol·licitar en la inscripció malgrat tindre el requisit de l’idioma.

  Pot consultar la relació provisional de persones convocades a la realització de la prova de valencià a l’apartat PROVA DE VALENCIÀ NIVELL C1”.

   

  Prova de valencià nivell C1


  DATA I HORA DE REALITZACIÓ DE PROVES:

  PROVA ESCRITA:            15 d’octubre de 2022, als 9:00h

  PROVA ORAL:                  22 d’octubre de 2022

                              Hora concreta en la web de la JQCV: la consulta s’habilitarà al llarg d’aquesta setmana


  Càtedres

  Catedràtics secundària i EOI (2022): anunci sorteig designació vocals Ordre 44/2022

  05 octubre 2022

  El sorteig tindrà lloc el dia 6 d’octubre de 2022 a les 9:00 horas, al saló d’actes de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a l’avinguda de Campanar, núm. 32, de València.


  Càtedres

  Anunci prova de valencià nivell C1 per a càtedratics

  30 setembre 2022

  S’ha publicat informació relativa a la prova de valencià nivell C1.

  Prova de valencià nivell C1

  DATA I HORA DE REALITZACIÓ DE PROVES
  PROVA ESCRITA:    15 d’octubre de 2022, als 9:00h

  PROVA ORAL:      22 d’octubre de 2022

  Hora concreta en la web de la JQCV: https://jqcv.gva.es/va/calendari-proves

  CENTRE DE REALITZACIÓ DE TOTES ELS PROVES

  (capital de província del centre de destí)

  Alacant:  Universitat d’Alacant. Aulari 2. 
          Ctra. Sant Vicent, s/n.
          Sant Vicent del Raspeig

  Castelló: Universitat Jaume I. Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.
        Av. Vicent Sos Baynat, s/n.
        Castelló de la Plana

  València: Fira de Mostres. (Fòrum Centre)
        Av. dels Fires, s/n.
        València  Càtedres

  CATEDRÀTICS 2018 - llista de persones aspirants seleccionades després d’execució dels recursos d’alçada interposats

  19 gener 2022

  S’han publicat una correcció d’errors de les llistes de persones seleccionades en els procediments selectius convocats per Ordre 14/2018 i Ordre 15/2018, després d’execució dels recursos d’alçada estimats per resolució de la Directora General de Personal Docent,en les especialitats de Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques.


  Més informació als apartats “Llista de persones aspirants seleccionades després d’execució dels recursos d’alçada interposats”:


  Càtedres

  Càtedres 2018: llistes de puntuacions definitives

  18 febrer 2021

  CATEDRÀTICS 2018 SECUNDÀRIA, EOI I ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY-  llistes de puntuacions definitives

  Recursos a les llistes de puntuacions definitives
  El termini per a presentar reclamacions serà d’1 mes comptat a partir de l’endemà a la publicació de les llistes de puntuacions definitives. Des del 19 de febrero de 2021 fins al 18 de marzo de 2021.

  Les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant la direcció general de Personal Docent, per via telemàtica.

  Tràmit de recurs telemàtic


  Càtedres

  Càtedres 2018: puntuacions provisionals

  27 gener 2020

  CATEDRÀTICS 2018 SECUNDÀRIA, EOI I ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY-  llistes de puntuacions provisionals

  Reclamacions a les llistes de puntuacions provisionals
  El termini per a presentar reclamacions serà de 7 dies hàbils comptats a partir de l’endemà a la publicació de les llistes de puntuacions provisionals. Des del 28 de gener de 2020 fins al 5 de febrer de 2020.

  Les persones aspirants que així ho desitgen podran presentar la seua reclamació davant el president del tribunal, per via telemàtica.

  Tràmit de reclamació telemàtica


  Càtedres

  Catedràtics de Secundària i EOI: correcció d’errades òrgans de selecció

  23 setembre 2019

  Correcció d’errades en el nomenament dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment: