Discriminació a les oposicions

Les oposicions docents de Secundària al País Valencià que van tindre lloc recentment han generat polèmica a causa de la discriminació que semblen haver patit dues persones a causa de motius estètics i de LGTBI-fòbia. Un article d'opinió de Mélissa Villar, Psicòloga generalista sanitària especialista en temàtica LGTBI.

06 / 09 / 2019 | STEPV

Segons sembla alguns tribunals no han tingut una actitud imparcial i han faltat al principi d’igualtat, mèrit i capacitat, per poder haver discriminat dues persones a causa de certes característiques personals. D’una banda es va posar en evidència una candidata a causa de tindre un tatuatge al cap i, de l’altra, se li va exigir a un opositor trans un informe mèdic endocrí per demostrar el seu canvi de nom. Aquestes persones havien passat les fases prèvies amb la millor nota.

La nova llei LGTBI aprovada al País Valencià inclou un aspecte dedicat a respectar la identitat de gènere de les persones, independentment que hagen començat o vulguen començar algun tractament quirúrgic o hormonal. Cada persona trans és única i cada procés de transició és diferent, no es pot ni s’ha de posar en dubte la identitat de gènere d’una persona a causa de la seua aparença de la mateixa manera que no es fa amb l’orientació sexual.

Una vegada més s’incompleix la CE, ja que tot i que l’Article 14 diu: “Els espanyols són iguals davant la llei, sense que puga prevaldre cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social “, això no es compleix en la pràctica.

Des d’Intersindical Valenciana mostrem el nostre rebuig profund cap a aquest tipus d’actituds i seguirem lluitant per garantir la imparcialitat i el tracte just de totes les persones independentment de les seues característiques individuals.