Oposicions

Temaris d’oposicions vigents des del febrer de 2012

Amadeu Sanz

diumenge 15 abril 2012 19:31 h

Etiquetat com a

temaris oposicions

Borses de treball

Comunitats Autònomes

Borses de treball

Amadeu Sanz

diumenge 15 abril 2012 14:16 h

Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dimecres 27 maig 2020 16:29 h

Etiquetat com a


Tots els cossos

Adjudicació del 28 de maig: llocs oferits provisionals

Amadeu Sanz

dimecres 27 maig 2020 16:27 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 28 de maig de 2020 - Llocs provisional

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dimecres 27 maig 2020 16:21 h

Comissions de serveis

Procediment per a la pròrroga extraordinària de les destinacions obtingudes en comissió de serveis

Amadeu Sanz

dimecres 27 maig 2020 12:33 h

Convocatòria

Sol·licitud
El funcionariat que reunisca els requisits establits anteriorment, si vol optar a prorrogar la seua destinació, haurà d’accedir des del dia 1 de juny fins al 8 de juny de 2020 a la plataforma informàtica habilitada per a aquesta finalitat i formular la sol·licitud de permanència en el lloc que ocupa en l’actualitat durant el curs 2020-2021.

Els docents que sol·liciten la continuïtat hauran d’emplenar, també en el mateix termini, el qüestionari d’autoavaluació, annex I, corresponent al seu lloc de treball. La forma d’accés a la plataforma informàtica per a emplenar el qüestionari d’autoavaluació, s’enviaran per correu electrònic a l’adreça de correu corporatiu dels interessats i dels centres.

El funcionariat que no desitge optar per la pròrroga haurà d’accedir a la plataforma informàtica habilitada per a aquest procediment, indicar les seues dades personals i emplenar únicament la casella del NO en l’apartat de l’annex I establit a aquest efecte. En aquest cas, no haurà d’emplenar la resta del qüestionari d’autoavaluació.

Etiquetat com a


DOGV de 27/5/2020, Núm 8821

Amadeu Sanz

dimecres 27 maig 2020 08:08 h

Etiquetat com a


Meses de negociació

STEPV demana la negociació d’un pla de xoc per a l’inici del curs 2020/21

Amadeu Sanz

dimarts 26 maig 2020 17:06 h

Etiquetat com a


STEPV demana la negociació d’un pla de xoc per a l’inici del curs 2020/21

També reclama la constitució d’una comissió de treball amb la comunitat educativa per definir com serà el curs que ve

STEPV

dimarts 26 maig 2020 16:48 h

STEPV ha convocat aquest matí una roda de premsa virtual per a exposar les seues reivindicacions pel que fa a la represa de l’activitat lectiva presencial davant la Fase 1, però sobretot davant l’inici del curs 2020/21 a setembre.

També cal la creació d’una comissió de treball amb les organitzacions de la comunitat educativa per a planificar el curs que ve

Quant a l’obertura dels centres en Fase 2, segurament a partir de l’1 de juny, el Sindicat ja va fixar el seu posicionament en la negociació de la normativa que es va dur a terme en la Mesa Sectorial de dijous passat. En aquest enllaç teniu la nota de premsa de la negociació, en la qual demanàvem la retirada de la resolució.
Quant a l’inici del curs 2020/21 el Sindicat demana a la Conselleria la creació d’una comissió de treball amb les organitzacions de la comunitat educativa per a planificar l’escenari més probable en què reprendrem el curs: la combinació de l’activitat docent presencial amb la telemàtica. Considerem que el principi de corresponsabilitat entre administració i comunitat educativa és fonamental en aquesta situació extraordinària.
A més, el Sindicat reclama la negociació d’un pla de xoc per aplicar-lo el curs que ve, per fer front a les noves realitats amb les quals ens trobarem. Eixe pla de xoc hauria de contemplar l’ampliació de les plantilles docents per atendre millor el nostre alumnat, sobretot si els grups es desdoblen per garantir l’espai de seguretat; cal reduir l’horari lectiu en totes les etapes educatives i incrementar l’horari de coordinació; cal la figura de la coordinació de riscos laborals, amb les hores de dedicació necessàries per dur a terme les seues funcions; cal negociar les condicions del treball telemàtic per evitar jornades esgotadores com fins ara; cal formació sobre les plataformes digitals però també en noves metodologies de treball (el 1r curs d’ESO s’organitzarà per àmbits i això requereix professorat preparat per treballar d’aquesta manera).
En realitat no són propostes noves. El Sindicat porta reclamant des de fa molts anys la majoria d’aquestes millores que, ara, es fan més evidents que són fonamentals per fer front al curs que ve, si volem garantir l’èxit del procés educatiu i evitar professorat estressat i cremat. Qualsevol canvi en l’estructura i l’organització de la docència ha d’anar acompanyat necessàriament de la millora de les condicions de treball. No podem carregar sobre les nostres esquenes tota la feina i no tindre les condicions òptimes per dur-la a terme.
Igualment, cal la redefinició dels currículums per poder adequar-los a la nova situació, fet que també comparteix l’administració. Però eixa redefinició curricular ha d’arribar al professorat en temps i forma, per preparar-se en condicions abans que comence el curs.
Quant a l’alumnat, cal formar-los en les mesures de seguretat i en la importància de respectar-les. L’alumnat de més curta edat no entén de distanciaments ni de jocs individuals en una aula on hi ha presents altres xiquets i xiquetes. És impossible evitar el contacte entre l’alumnat i entre alumnat i professorat. D’això se n’ha de parlar seriosament i en profunditat, perquè el professorat d’educació infantil, educació especial i educació primària és el que més exposat estarà al contacte físic.
Finalment, STEPV ha agraït l’esforç que estan realitzant tant el professorat com les famílies i l’alumnat per adaptar-se a aquesta situació tan complicada que és el treball telemàtic i l’atenció a l’alumnat amb dificultats de fer-ne el seguiment.


Meses de negociació

28 de maig: Mesa Sectorial sobre el calendari escolar del curs 2020/21

STEPV

dimarts 26 maig 2020 16:33 h

Etiquetat com a

calendari escolar

Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dimarts 26 maig 2020 13:20 h

Etiquetat com a


Anuncis

Llistat provisional d’acreditació en llengües estrangeres de Castelló

Amadeu Sanz

dimarts 26 maig 2020 09:39 h

Etiquetat com a


DOGV de 26/5/2020, Núm 8820

Amadeu Sanz

dimarts 26 maig 2020 07:31 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dilluns 25 maig 2020 14:42 h

Etiquetat com a


Sistemes de protecció

STEPV exigeix la retirada de l’esborrany del Pla de Contingència

El Sindicat considera que aquest Pla no té el contingut suficient per a ser un vertader i eficaç Pla de Contingència específic de l’àmbit educatiu.

STEPV

dilluns 25 maig 2020 11:37 h

Aquesta setmana el Sindicat ha conegut l’esborrany del Pla de Contingència que ha estat presentat als Comités de Seguretat i Salut laboral per a participar i col·laborar en l’elaboració d’aquest document, procediment preceptiu per a planificar la desescalada en el sector educatiu. El Sindicat, a l’inici dels plenaris, va fer una prèvia per a demanar la retirada d’aquest document, ja que no contemplava l’especificitat de cadascuna de les ensenyances, tipus de centre ni l’adaptació a les diferents realitats. Ara bé, atesa la negativa a retirar-lo, STEPV per responsabilitat política i sindical va entrar a esmenar l’esborrany d’aquest pla de contingència amb la finalitat de millorar-lo i aportar les propostes que el Sindicat havia treballat des dels diferents comités, així com les propostes enviades per l’afiliació.

Les propostes que STEPV considera que cal incorporar al Pla de Contingència, entre d’altres, són les següents:

 1. Es necessita un Pla de Contingència per a cadascun dels tipus d’ensenyaments, ja que solament un document que siga vàlid per als més de 2000 centres educatius del País Valencià trobem que és del tot insuficient perquè no cobreix totes les especificitats de cadascun dels ensenyaments: Educació Infantil, Educació Primària, CRA, Educació Secundària, Centres Integrats, FP, EOI, Conservatoris, CEE, FPA, i ensenyaments artístics.
  Aquest Pla ha de deixar totes les situacions descrites i detallades.
 2. Cal un Pla de Contingència específic per a cadascun dels ensenyaments que haurà de ser revisable, actualitzat i adaptat a les circumstàncies pròpies de cadascuna de les fases de la desescalada, tal com mana la guia tècnica de l’INVASSAT, que és la que s’ha de prendre com a marc per a l’elaboració dels plans de contingència en qualsevol sector de la Funció Pública.
 3. La direcció dels centres ha de comptar amb un tècnic de Prevenció de Riscos laborals de l’INVASSAT, responsable de l’assessorament de l’adaptació del Pla de Contingència en el centre. Per al Sindicat no és legítim que tota la responsabilitat de la redacció i l’execució d’aquest pla es deixe en mans de la direcció dels centres, representants de l’Administració, ja que no tenen la formació en prevenció com per a elaborar-lo.
  A més a més, dotar d’un sol tècnic a cadascuna de les províncies, tal com es proposa en l’esborrany del Pla de Contingència presentat, és insuficient i no dóna resposta a les necessitats dels centres educatius en aquesta matèria. En aquest sentit, STEPV sempre ha exigit la recuperació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals propi d’Educació com sí té la Conselleria de Sanitat.
 4. El Pla de Contingència ha de contemplar uns escenaris reals d’acord amb el grau d’exposició en què es troben les persones treballadores en les tasques que realitzen. L’esborrany descriu 3 escenaris: 1 “Exposició de risc”, 2 “Exposició de baix risc” i 3 “Baixa probabilitat d’exposició”. Segons el Sindicat, l’escenari 3 hauria de desaparéixer d’aquest Pla, ja que la baixa probabilitat d’exposició és nul·la.
 5. El Sindicat considera que la declaració responsable ha de ser el document suficient perquè el personal sensible no vaja al centre, mentre no se supere la contradicció existent entre les normatives de la Secretaria Autonòmica i l’esborrany del Pla de Contingència.
 6. Des del Sindicat reivindiquem que es reconsidere el calendari previst per la realització de les proves d’accés, no únicament als Conservatoris professionals, sinó també les Proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments esportius i d’Arts Plàstiques i Disseny depenents igualment de la DGFPERE i les d’accés als Ensenyaments Artístics Superiors.
 7. Pel que fa al nombre de l’alumnat per aula, des d’STEPV pensem que allò que en determina el nombre és la distància interpersonal de cada alumne que és de 4 metres quadrats i no el nombre màxim de 10 alumnes per aula.

Aquestes propostes, i d’altres, van ser traslladades pel Sindicat a la Directora General de Personal Docent en la reunió del passat divendres 22 de maig. A la reunió estàvem convocats tots els comités de Seguretat i Salut Laboral tant d’Alacant, Castelló i València, a més dels representants sindicals amb la finalitat de conèixer l’esborrany del Pla de Contingència, esborrany que des de fa més de dos mesos està demanant el Sindicat amb insistència a l’administració educativa.
En acabar aquesta reunió, la Directora General de Personal Docent va informar que enviaria el Pla de Contingència definitiu a les direccions dels centres, als Comités de Seguretat i Salut laboral i als sindicats.
Des de l’STEPV considerem que aquesta no és la forma de fer partíceps els Comités de Salut Laboral i sindicats per a l’elaboració d’un document tan important. L’administració ens ha convocat amb retard i després d’haver negociat en Mesa Tècnica les Resolucions de les fases de desescalada. Un document insistim, tan important com és el Pla de Contingència, tal com ens l’ha presentat la Conselleria, dista molt de propiciar la participació plena dels Comités de Salut Laboral i dels sindicats, fet que va motivar al Sindicat a demanar la seua retirada només començar la reunió.

Descarrega’t aquest comunicat en PDF.


DOGV de 25/5/2020, Núm 8819

Amadeu Sanz

dilluns 25 maig 2020 07:40 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

divendres 22 maig 2020 13:13 h

Etiquetat com a


DOGV de 22/5/2020, Núm 8818

Amadeu Sanz

divendres 22 maig 2020 08:15 h

Etiquetat com a


Meses de negociació

STEPV demana la retirada de l’esborrany sobre la Fase 2 en educació

El Sindicat considera que no estem en condicions de reprendre les activitats lectives abans de l’estiu

STEPV

dijous 21 maig 2020 19:19 h

Aquesta vesprada ha tingut lloc la negociació de l’esborrany de resolució que especifica les activitats que es podran realitzar en els centres educatius a partir de l’entrada en la Fase 2. El Sindicat ha fet una prèvia per a proposar la creació d’una comissió de treball per a treballar de forma corresponsable la represa de l’activitat docent i, especialment, l’inici del curs 2020/21, entre l’administració i el conjunt de les organitzacions que representen la comunitat educativa.

Quant a la resolució es determina que es podran organitzar classes presencials de 10 alumnes com a màxim en els darrers cursos de cada etapa educativa a partir de primària, és a dir, 6è de Primària, 4t d’ESO, 2n de Batxillerat, els darrers cursos d’FP i ERE. Però també es podran realitzar tutories presencials en la resta de cursos a partir d’educació primària, fet que és una novetat respecte al que estava previst fins ara que en cap moment havia estat comunicada o suggerida per l’administració als sindicats.

El Sindicat ha plantejat que es mantinguen les instruccions de la Fase 1 fins el final de curs, ja que considera que no estem en condicions de reprendre l’activitat lectiva en els centres educatius. El Sindicat considera que l’activitat docent és fonamental i necessària però ara cal tindre molta prudència perquè la salut de l’alumnat, del professorat i de les famílies està per damunt de tot. El professorat i els equips directius estan duent a terme una magnífica feina per tal de mantindre la qualitat del servei educatiu en aquestes condicions tan complicades de dur a terme, fet que STEPV no deixarà de reconéixer.

Però per a dur a terme el que determina la resolució cal un esforç organitzatiu molt gran per a preparar aquestes activitats, especialment en els centres educatius més grans que compten amb molt d’alumnat susceptible d’acollir-se a aquesta normativa. A més, el professorat ha de combinar l’atenció presencial a eixos grups i les tutories presencials amb el treball telemàtic, que es manté amb caràcter general. No hi ha instruccions concretes de com s’ha de dur a terme aquesta combinació del treball. Tampoc hi ha criteris clars de quin alumnat pot acudir als centres, tant a les classes presencials com a les tutories individuals, més enllà d’un genèric «especialment per a l’alumnat que no haja tingut les mateixes oportunitats de seguiment telemàtic».

Cal tindre en compte que el País Valencià entrarà en Fase 2 previsiblement l’1 de juny, ja que el propi govern valencià ha preferit, per prudència, no sol·licitar l’entrada en aquesta fase dilluns que ve, com sí que faran altres territoris. El curs escolar acaba entre el 12 i el 18 de juny, depenent de les etapes, per tant, s’està regulant el retorn a les activitats presencial per a dues setmanes com a molt, poc temps per treballar com cal qualsevol activitat de repàs o reforç després de tot un trimestre sense classes presencials.

STEPV no ha estat l’únic sindicat que ha demanat la retirada del document, dos sindicats més també ho han sol·licitat. Els tres sindicats que ho han sol·licitat representen el 85% de la Mesa Sectorial d’Educació, però la Conselleria manté el document endavant.

Malgrat que la Conselleria ha rebutjat la retirada del document, STEPV ha fet esmenes concretes per intentar minimitzar els efectes que pot tindre aquesta resolució en els centres educatius per tal de minimitzar al màxim la presencialitat en els centres educatius, garantir el respecte a les condicions laborals del professorat i evitar així un increment, pràcticament inevitable, de la sobrecàrrega de feina tant del professorat afectat com dels equips directius que hauran de fer un esforç organitzatiu molt important per a organitzar aquestes activitats i mantindre les mesures de prevenció per evitar qualsevol risc de contagi, entre altres mesures que ha traslladat el Sindicat.

La Conselleria s’ha compromés a concretar més la resolució per tal que quede clar que s’han d’evitar les acumulacions d’alumnat i professorat i també per aclarir qui ha d’organitzar i dur a terme algunes de les activitats previstes.

En aquesta Mesa Sectorial no hi ha hagut torn obert de paraula.

Etiquetat com a

mesa sectorial fase 2

Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dijous 21 maig 2020 11:57 h

Etiquetat com a


Tots els cossos

Adjudicació de llocs del 21 de maig

Amadeu Sanz

dijous 21 maig 2020 09:48 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2019/20

Adjudicació de llocs del 21 de maig: secundària i resta de cossos

Amadeu Sanz

dijous 21 maig 2020 09:23 h

Adjudicacions 2019/20

Adjudicació de llocs del 21 de maig: mestres

Amadeu Sanz

dijous 21 maig 2020 09:22 h

Adjudicacions 2019/20

Adjudicació de llocs del 21 de maig: llocs oferits definitius

Amadeu Sanz

dijous 21 maig 2020 09:22 h

Adjudicacions 2019/20

Adjudicació de llocs del 21 de maig: llocs oferits provisionals

Amadeu Sanz

dijous 21 maig 2020 09:22 h

Ensenyances Especialitzades i Superiors

Organització i el funcionament dels conservatoris professionals de Música i de Dansa

Amadeu Sanz

dijous 21 maig 2020 08:00 h

DOGV de 21/5/2020, Núm 8817

Amadeu Sanz

dijous 21 maig 2020 07:58 h

Etiquetat com a


Sistemes de protecció

STEPV aconsegueix l’ajornament del Comitè de Seguretat i Salut Laboral de València

S’havia enviat la convocatòria ahir a la nit per a reunir-se avui a les 13h i tractar el pla de contingència en educació sense respectar, per tant, el temps necessari de preparació d’un document tan important

STEPV

dimecres 20 maig 2020 19:05 h

Aquest matí s’ha reunit el Comité de Seguretat i Salut Laboral del personal docent no universitari de la direcció territorial de València, on STEPV ha mostrat el seu malestar per la manera com l’administració l’ha convocat sense temps per a treballar el document a tractar, ni més ni menys que el pla de contingència en educació davant la reobertura dels centres educatius.

No es pot admetre que un document que el Sindicat porta exigint negociar des del dia 5 de març per a prevenir la situació actual, es presente ahir dia 19 de maig a la vesprada, perquè hui a les 13.00 hores es reunisca el comitè i puga fer les seues al·legacions. Això fa impossible la participació i col·laboració d’aquest òrgan que vigila la salut i la seguretat del professorat en la redacció del Pla de Contingència, tal com marca la Guia Tècnica aprovada per la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el treball el passat dia 4 de maig.
No es pot al·legar qüestions d’urgència, la urgència es va crear fa més de dos mesos i és de veres que el document s’ha de treballar amb rapidesa, però no d’aquesta manera no consisteix a aprovar o donar el vistiplau, sinó aportar i donar una visió realista dels centres educatius en el Comité de Seguretat i Salut.
És per això que STEPV ha forçat la votació i ha aconseguit ajornar el comitè fins demà, donant una mica més de marge per al millor estudi i participació en aquest pla de tots els treballadors i treballadores amb les seues aportacions i al·legacions, quan STEPV fa aportacions ho fa en nom de tot el professorat i encara que nosaltres teníem faena feta no és aquesta la manera de procedir.
No deixarem de dir allà on calga el que el professorat sol·licita d’aquesta Conselleria, ho direm en el comitè, ho direm en la comissió sectorial i ho direm tantes vegades com calga, perquè amb la salut de les treballadores i dels treballadors no s’hi juga.

Etiquetat com a


Tots els cossos

Adjudicació del 21 de maig: llocs oferits provisionals

Amadeu Sanz

dimecres 20 maig 2020 14:48 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dimecres 20 maig 2020 13:58 h

Etiquetat com a


DOGV de20 /5/2020, Núm 8816

Amadeu Sanz

dimecres 20 maig 2020 08:15 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dimarts 19 maig 2020 13:03 h

Etiquetat com a


Meses de negociació

21 de maig: Mesa Sectorial per a tractar les instruccions sobre la Fase 2

STEPV

dimarts 19 maig 2020 12:01 h

Etiquetat com a

mesa sectorial fase 2

DOGV de 19/5/2020, Núm 8815

Amadeu Sanz

dimarts 19 maig 2020 07:53 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dilluns 18 maig 2020 15:18 h

Etiquetat com a


DOGV de 18/5/2020, Núm 8813

Amadeu Sanz

dilluns 18 maig 2020 08:41 h

Etiquetat com a


STEPV es reuneix amb el Director General Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

La reunió va tindre lloc el passat 14 de maig amb el Director General d’FP i ERE (Manuel Gomicia) i es van tractar diversos assumptes pendents i temes sobrevinguts per la crisi sanitària amb el COVID19. Relacionem els temes tractats i les respostes:

STEPV

diumenge 17 maig 2020 18:22 h

ROF dels CIPFP
El DGFPERE ha comunicat al Sindicat que el ROF dels CIPFP ha de passar pel Consell Valencià de la FP el proper dijous 20 de maig, posteriorment haurà de ser sotmès a l’anàlisi del Consell jurídic consultiu i, per tant, s’estima que es publicarà al DOGV abans de l’inici de proper curs (amb entrada en vigor el 1 de setembre de 2020). El ROF dels Conservatoris ja ha passat tots els tràmits i es publicarà en breu.

Consells territorials de la FP
L’esperada posada en marxa dels Consells territorials de la FP al País Valencià es demorarà en aquestes circumstàncies sanitàries excepcionals, impossibilitant la seua participació en la definició de l’oferta de FP del curs 2020/21. Des de l’òptica de la territorialitat i atenent a les demandes dels centres, en els propers 2 cursos s’obriran al voltant de 39 nous cicles formatius en FP i Arts Plàstiques i Disseny, i s’estima que tancaran uns 50 grups per manca de matrícula. No es contempla actualment des de la DGFPERE atendre la petició que des d’alguns sectors directius han proposat de migrar temporalment oferta de FP presencial a semipresencial per la situació sanitària extraordinària.

Prospectors de Formació Professional
Els nomenaments dels anunciats prospectors de Formació Professional es realitzaran finalment en agost per començar a treballar al setembre 2020. Estes figures de dinamització de les FCT i FP dual estan finançades al 100% pel Fons Social Europeu i treballaran en comissió de serveis dins l’estructura dels CEFIRES territorials. Els 29 prospectors de FP que han de ser nomenats assumiran també altres funcions que exploren el sector empresarial i fomenten la FP, emmarcat en les àrees funcionals establertes. El principal criteri que segons la DGFPERE s’ha tingut en compte com a primordial per la seua selecció ha sigut que hagueren estat tutors de FCT o FP dual. Des del Sindicat hem trobat a faltar més transparència i publicitat en el seu procediment selectiu.

Avaluació en FP
La DGFPERE està contestant tots els dubtes relacionats amb la Resolució del 4 de maig i les actuacions previstes pel tercer trimestre de 2019/20 al professorat que els contacta per mail, alguns d’ells sobre avaluació en FP:
- Les proves finals de les convocatòries ordinàries i extraordinàries en FP semipresencial es desenvoluparan sense presencialitat amb 2 alternatives: examen a distància amb els mitjans telemàtics disponibles, o bé, no realitzar dit examen final avaluant amb els indicadors obtinguts en les 3 avaluacions, si és possible.
- El 1r curs de FP bàsica disposa de convocatòria extraordinària, tot i que no s’explicita en eixa resolució.

Procediments pendents
Respecte a diferents procediments que estaven pendents de continuar, ajornar-se o suspendre’s se’ns ha comunicat el següent:
- Les estades en empresa del professorat, depenent de Formació del professorat, no s’ofertaran aquest curs.
- Continuen en procés les convocatòries d’acreditacions professionals que estaven en marxa.
- Les proves lliures de cicles formatius estan previstes per ser realitzades al mes d’octubre de 2020.
- És possible que s’incorpore algun títol de FP aquest curs perquè les concrecions autonòmiques dels nous currículums s’han continuat treballant a la DGFPERE.

Professorat especialista
Donat que la situació d’alerta sanitària allarga el calendari per l’avaluació tardana en centres i les provés d’accés, la DGFPERE confirma que s’estudiarà la prolongació de les contractacions del professorat especialista tant en FP com en ERE en aquelles situacions que siga justificat. Algunes situacions estan identificades, altres no, pel que es recomana que es contacte amb la DGFPERE per comunicar aquells casos que requerisquen les pròrrogues dels contractes per part dels centres implicats.

Mesures de prevenció
STEPV ha aprofitat la reunió per transmetre la seua preocupació per la falta de garantia de les mesures de prevenció de riscos biològics COVID19 que es proposen en totes les fases de l’alerta sanitària pel sector educatiu des de les diferents institucions responsables (MEFP, Conselleria de Sanitat, INVASSAT i Conselleria d’Educació), especialment quan es concreten per els ensenyaments pràctics de FP i ERE que suposen nombroses situacions d’interacció personal allunyades de la docència estàtica en aula polivalent:
- Fase I: Reunions de coordinació no necessàries
- Fase II: Provés d’accés amb contingut pràctic que suposen risc i que haurien de ser ajornades
- Fase III: Desenvolupament del currículum amb pràctiques amb equipaments i materials compartits i amb gran interacció humana
El sindicat s’ha oferit a participar més activament en la definició de les propostes preventives i en transmetre la realitat docent dels ensenyaments pràctics perquè les mesures adoptades siguen més adients.

Altres temes
Finalment, els aspectes referents al Ministeri d’Educació i Formació Professional que s’han tractat en la reunió han sigut:
- Els materials didàctics a distància de totes les famílies professionals que es varen elaborar al Ministeri fa una quants anys seran lliurats prompte, quan es trobe una plataforma digital on poder bolcar-los i facilitar-los, estaran en format Moodle.
- La casuística de l’alumnat de FP que ha decidit ajornar la FCT en empresa per que fora presencial i li facilités una experiència professional real amb possibilitat d’inserció laboral anava a ser penalitzat per no complir les bases de les beques del MEFP, sense considerar que la situació és extraordinària i que eixe alumnat ha actuat així de manera responsable i sobrevinguda (Instruccions de reintegrament de beques). Mes que al transmetre esta situació a la DGFPERE va informar al sindicat que els serveis jurídics del Ministeri s’havien pronunciat desfavorablement, la mateix vesprada del dia de la reunió el Ministeri va realitzar aclariments al respecte en favor de l’alumnat (Carta d’aclariment). STEPV celebra la rectificació del MEFP que evita eixa discriminació.


Sistemes de protecció

STEPV exigeix la negociació d’un pla de contingència específic per a educació

El Sindicat celebra que els centres Educació Infantil i Educació Especial no reprenguen l’activitat amb l’alumnat abans de l’estiu

STEPV

divendres 15 maig 2020 17:34 h

Ahir es van reunir les conselleries d’educació amb el Ministeri d’Educació per a tractar l’entrada dels centres educatius en la Fase 2 i preparar l’inici de curs 2020/21 a setembre.

STEPV s’oposa a la represa de l’activitat docent abans de l’estiu

Com ja havia anunciat el govern espanyol, s’autoritzarà en la Fase 2 l’obertura de centres d’educació infantil per atendre l’alumnat els pares dels quals han de treballar. També es podran fer classes de repàs i reforç per a alumnat de 4t d’ESO, 2n de Batxillerat i els darrers cursos de FP i ensenyaments de règim especial, on l’alumnat ha de titular.
STEPV ja va avançar que s’oposava a aquestes mesures plantejades pel govern espanyol, ja que considera que encara no estem preparats per reprendre cap activitat lectiva amb el nostre alumnat, encara que siguen col·lectius menuts.
En eixe sentit, el Sindicat celebra que la Conselleria d’Educació haja decidit que el País Valencià no obrirà els centres d’Educació Infantil i Educació Especial, però ha acceptat obrir els centres per atendre alumnat dels darrers cursos de secundària, batxillerat, FP i ensenyaments de règim especial de forma voluntària.
En la Mesa Sectorial s’haurà de negociar aquesta represa de l’activitat docent abans de l’estiu, en la qual el Sindicat tornarà a plantejar que no cal obrir encara els centres i, si finalment es manté la mesura per part de l’administració, que cal urgentment un pla de contingència específic per a ensenyament (cosa que porta temps demanant) i que es respecten totes les mesures de distanciament social i de prevenció per evitar qualsevol contagi.
Quant a l’inici de curs a setembre que també es va tractar amb el Ministeri, el Sindicat demana a la Conselleria d’Educació que també es negocien en Mesa Sectorial els diferents escenaris previstos, és a dir, que retornem a la normalitat presencial, que continuem confinats o que haurem de combinar presencialitat i treball telemàtic per mantindre les distàncies de seguretat. 
A més, el Sindicat continuarà insistint en la necessitat que la Conselleria compte amb els comités de seguretat i salut laboral del professorat abans de donar cap pas que afecte la salut dels treballadors i treballadores de l’ensenyament, però també del nostre alumnat.

Etiquetat com a

represa de l'activitat

Anuncis

Llistats provisionals i definitius d’acreditació en llengües estrangeres d’Alacant

Amadeu Sanz

divendres 15 maig 2020 14:26 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

divendres 15 maig 2020 11:53 h

Etiquetat com a


Inspecció 2019/20

Adjudicació definitiva d’Inspecció: llistat

Amadeu Sanz

divendres 15 maig 2020 11:35 h

Etiquetat com a

inspecció

Inspecció 2019/20

Adjudicació definitiva d’Inspecció: resolució

Amadeu Sanz

divendres 15 maig 2020 11:34 h

Etiquetat com a

inspecció

Secundària i altres cossos 2019/20

Adjudicació definitiva de secundària i resta de cossos: sol·liciten renúncia

Amadeu Sanz

divendres 15 maig 2020 11:33 h

Secundària i altres cossos 2019/20

Adjudicació definitiva de secundària i resta de cossos: no continuen el procés

Amadeu Sanz

divendres 15 maig 2020 11:31 h

Secundària i altres cossos 2019/20

Adjudicació definitiva de secundària i resta de cossos: exclosos

Amadeu Sanz

divendres 15 maig 2020 11:31 h

Secundària i altres cossos 2019/20

Adjudicació definitiva de secundària i resta de cossos: orde alfabètic

Amadeu Sanz

divendres 15 maig 2020 11:29 h

Secundària i altres cossos 2019/20

Adjudicació definitiva de secundària i resta de cossos: per especialitat i destinació

Amadeu Sanz

divendres 15 maig 2020 11:27 h

Secundària i altres cossos 2019/20

Adjudicació definitiva de secundària i resta de cossos: resolució

Amadeu Sanz

divendres 15 maig 2020 11:25 h

Mestres 2019/20

Adjudicació definitiva del cos de mestres: han sol·licitat renúncia

Amadeu Sanz

divendres 15 maig 2020 11:24 h

Etiquetat com a

cos de mestres

Mestres 2019/20

Adjudicació definitiva del cos de mestres: no continuen el procés

Amadeu Sanz

divendres 15 maig 2020 11:23 h

Etiquetat com a

cos de mestres

Mestres 2019/20

Adjudicació definitiva del cos de mestres: exclosos

Amadeu Sanz

divendres 15 maig 2020 11:22 h

Etiquetat com a

cos de mestres

Mestres 2019/20

Adjudicació definitiva del cos de mestres: orde alfabètic

Amadeu Sanz

divendres 15 maig 2020 11:20 h

Etiquetat com a

cos de mestres

Mestres 2019/20

Adjudicació definitiva del cos de mestres: per especialitat i destinació

Amadeu Sanz

divendres 15 maig 2020 11:19 h

Etiquetat com a

cos de mestres

Mestres 2019/20

Adjudicació definitiva del cos de mestres: resolució

Amadeu Sanz

divendres 15 maig 2020 11:16 h

Etiquetat com a

cos de mestres

DOGV de 15/5/2020, Núm 8812

Amadeu Sanz

divendres 15 maig 2020 07:57 h

Etiquetat com a


Actualitzacions

Adjudicació definitiva de places del concurs 2019/20

Amadeu Sanz

divendres 15 maig 2020 07:54 h

Adjudicacions 2019/20

Adjudicació de llocs del 14 de maig: secundària i resta de cossos

Amadeu Sanz

dijous 14 maig 2020 11:49 h

Adjudicacions 2019/20

Adjudicació de llocs del 14 de maig: mestres

Amadeu Sanz

dijous 14 maig 2020 11:48 h

Adjudicacions 2019/20

Adjudicació de llocs del 14 de maig: llocs oferits definitius

Amadeu Sanz

dijous 14 maig 2020 11:45 h

Adjudicacions 2019/20

Adjudicació de llocs del 14 de maig: llocs oferits provisionals

Amadeu Sanz

dijous 14 maig 2020 11:44 h

Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dijous 14 maig 2020 11:42 h

Etiquetat com a


GUIA DE LA REOBERTURA DELS CENTRES EN FASE 1

Amb enllaços a la normativa de referència

Intersindical

dijous 14 maig 2020 10:46 h

Normativa que ho regula:

Resolució de 13 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a la prestació de serveis administratius i de coordinació en els centres educatius.

A qui afecta?

Només afecta als centres educatius que es troben en FASE 1.


Quan entra en vigor?

Dijous 14 de maig de 2020 a les 00.00.


Quina vigència té?

Mentre dure la Fase 1.


De què depén la fase en la estiga el centre educatiu?

Cada centre educatiu passarà de Fase segons el que s’haja determinat pel Govern Espanyol i depenent del Departament de Salut al qual depenga. Consulta de les localitats adscrites a cada Departament de Salut en aquest enllaç.


Qui i on s’ha establert l’obertura dels centres educatius que estan en fase 1?

Resolució d’11 de maig de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’autoritza l’obertura dels centres educatius de la Comunitat Valenciana, per a la realització de determinades funcions administratives i de coordinació.

Els centres educatius en localitats en Fase 0 continuen tancats.


Qui determina el personal docent i el personal d’administració i serveis necessari treballar presencialment en la Fase 1?

La direcció del centre.


Quines tasques s’han de fer de forma presencial als centres en Fase 1?

Aquesta obertura de centres és només per a fer tasques de desinfecció i condicionament dels mateixos, i per a la realització de funcions administratives, així com tasques de coordinació necessàries establertes en la Resolució de 4 de maig de 2020, sempre que no es puguen realitzar telemàticament.

-Desinfecció i neteja.

-Recepció del material de protecció (EPI) i l’adquisició d’altres com mampares o cartelleria.

-Instal·lació de les mesures de protecció adquirides, senyalització necessària per a definir els itineraris de deambulació amb sentits diferents d’entrada i eixida i l’ús d’espais autoritzats.
Recepció de l’equipament i material facilitat per Conselleria.

-Atenció, amb cita prèvia, a l’alumnat o a les seues famílies a fi de retirar del centre material educatiu o d’un altre tipus necessari per a continuar les activitats lectives no presencials. Per a fer préstec d’equips informàtics disponibles dels centres i disminuir la bretxa digital.

-Preparació processos d’admissió, atenció a determinats grups d’alumnat que es puga fer segons instruccions en fase 2 per determinar, la realització de proves extraordinàries previstes en la Resolució de 4 de maig de 2020, així com proves d’avaluació de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat.


Què he de tindre en compte en la Fase 1?

No podran convocar-se reunions presencials de claustre, consell escolar de centre i altres òrgans de coordinació didàctica que seguiran desenvolupant-se de forma telemàtica.

Només anirem presencialment a fer les tasques descrites en l’apartat anterior quan no es puguen efectuar mitjançant teletreball.

Quines persones no han de treballar presencialment en Fase 1?

Les persones que pertanyen a grups vulnerables per la COVID-19: diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys. Ho justificaran per mig d’una declaració responsable a la direcció del centre.

Les persones que presenten símptomes o estiguen en aïllament a causa d’un diagnòstic per COVID-19, o es troben en quarantena per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.


Qui elaborarà els Plans de contingència per a les fases següents?

La Conselleria d’Educació amb la participació dels representants del professorat i dels Comités de Salut i Seguretat Laboral, i amb l’assessorament de l’INVASSAT.


Quines són les mesures d’higiene i/o prevenció que cal aplicar en els centres educatius?

Les previstes en el document Mesures preventives enfront de l’exposició al coronavirus (SARS-COV-2) per al personal docent i no docent en les tasques de gestió a realitzar en els centres docents en la fase 1 del pla per a la transició, (annex de la mateixa resolució de 13 de maig de 2020).


També les que recull l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a la nova normalitat:

• L’organització de la circulació de persones i la distribució dels espais haurà de modificar-se amb l’objectiu de mantindre les distàncies de seguretat.
• Es limitarà al màxim possible el treball en paper i la seua circulació.
• Els llocs d’atenció al públic disposaran de mesures de separació entre els/les treballadores i els usuaris.
• Els centres educatius hauran de proveís als seus treballadors i treballadores del materials de protecció necessari per a realitzar les seues funcions.
• Neteja i desinfecció segons les següents indicacions:


- El/la director/a del centre educatiu i entitats haurà d’assegurar que s’adopten les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques e intensitat de l’ús dels centres.
- Es prestarà especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com poms de les portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, perxes, i altres elements de similars característiques.


Pautes:
• Gastar desinfectants com dilucions de lleixiu (1:50)
• Després de cada neteja, ens desfarem dels materials EPIS de forma segura, i posteriorment rentant-nos les mans.
• Rentar entre 60 i 90 graus centígrads uniformes de treball o roba emprada de treballadors i treballadores en contacte amb clients.
• Realitzar tasques de ventilació periòdica, com a mínim de forma diària i de 5 minuts.
• L’ús de l’ascensor limitat al mínim imprescindible gastant preferentment les escales. Si és necessari el seu ús, només per una persona, o persona que precise assistència més acompanyant.
• Ús dels serveis només per una persona màxim, o persona que precise assistència més l’acompanyant. Es netejaran i desinfectaran com a mínim 6 vegades al dia.
• S’haurà de disposar de papereres amb tapa i pedal on depositar els mocadors i qualsevol altre material d’un sol ús.


Qui proveirà de materials de protecció als centres públics i privats concertats?

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.


Qui és la persona responsable de complir les mesures d’higiene i/o prevenció per a tot el personal que treballa al centre (docent, d’administració i serveis)?

La direcció dels centres, que ha d’assegurar que tinguen permanentment a la seua disposició els materials facilitats.


Com s’ha d’actuar en cas que un treballador o treballadora presente símptomes en el centre?

Cal contactar immediatament amb el telèfon habilitat per a aquest efecte: 900300555.


El treballador o treballadora haurà de col·locar-se una mascareta i abandonar el seu lloc de treball. Cal contactar amb el Servei de Prevenció de Riscs Laborals per tal que adopte les mesures necessàries amb el personal que haja pogut estar en contacte amb aquesta persona.


Consulta ací les adreces i telèfons dels serveis de prevenció


Ací tens la guia en PDF:

Guia_RESOLUCIÓ_DE_13_DE_MAIG_DE_2020_reobertura_centres.pdf_.pdf


Ací pots descarregar-te un model de ‘Declaració responsable als efectes de la no-incorporació al bloc de treball durant la Fase 1 del Pla per a la Transició cap a una nova normalitat’: 

Etiquetat com a


Tots els cossos

Adjudicació de llocs del 14 de maig

Amadeu Sanz

dijous 14 maig 2020 10:15 h

Etiquetat com a


DOGV de 14/5/2020, Núm 8811

Amadeu Sanz

dijous 14 maig 2020 07:36 h

Etiquetat com a


Meses de negociació

Resolució definitiva sobre la reobertura de centres educatius en Fase 1

La Conselleria ha enviat la resolució definitiva després de la negociació corresponent en les meses de negociació

STEPV

dimecres 13 maig 2020 22:07 h

Enllacem ací la resolució i l’annex:

- Resolució de 13 de maig, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a la prestació de serveis administratius i de coordinació en els centres educatius
- Annex elaborat per l’INVASSAT

La Conselleria ha incorporat algunes propostes traslladades pel Sindicat, per tant, no és exactament el mateix que hem negociat avui.

Etiquetat com a

fase 1

Comissió de seguiment de concertada

Stepv-Iv en Comissió Seguiment concertada negocia les mesures que arreplega la Resolució de la Fase I de la desescalada

La Resolució entrarà en vigor el dijous 14 de maig i afectarà a aquells centres que estiguen en zones de Fase I, els centres que ens queden en fase 0 continuaran tancats.

STEPV

dimecres 13 maig 2020 20:08 h

Segons les instruccions, les direccions dels centres són les que determinaran el personal docent, i d’administració i serveis que es faran càrrec d’aquestes tasques de manera presencial.

Clica per saber més:

Informació sobre la reunió CS concertada Stepv Resolució Fase I

Etiquetat com a


Meses de negociació

STEPV critica que es realitzen reunions de coordinació docent presencials en la Fase 1

També ha exigit la negociació d’un pla de contingència en l’àmbit educatiu. La Conselleria ha informat que es negociarà en breu

STEPV

dimecres 13 maig 2020 15:56 h

Aquest matí ha tingut lloc la Mesa Sectorial per a tractar la resolució per la qual es regulen les condicions d’obertura dels centres educatius a partir de l’entrada en vigor de la Fase 1 en els territoris en què s’aplique.

El Sindicat ha fet una prèvia abans de la negociació de la resolució per a exigir la negociació d’un pla de contingència en l’àmbit educatiu, com ja fa dies que ha reclamat, perquè estem negociant la reobertura dels centres i encara no disposem d’aquest instrument. Igualment, cal que en l’elaboració d’aquest pla de contingència participen els comitès de seguretat i salut laboral i la Mesa Sectorial d’Educació. El Secretari Autonòmic, Miguel Soler, que ha presidit la reunió, ha informat que en breu s’iniciarà la negociació d’aquest pla, abans de l’entrada en la fase 2, prevista a partir del 25 de maig en aquells territoris que es troben en la Fase 1.
Quant a la resolució objecte de negociació, STEPV ha manifestat que s’extralimita de l’orde ministerial que permet la reobertura dels centres en la qual es basa (Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, del Ministeri de Sanitat), perquè va més enllà de les activitats administratives que determina l’ordre i permet la realització d’activitats de coordinació docent. STEPV ha exigit la retirada de les activitats de coordinació de la resolució i ha advertit que impuganà la resolució si es manté aquesta possibilitat. A més que s’extralimita respecte de l’ordre ministerial, el Sindicat considera que no hi ha cap situació que justifique en la Fase 1 la necessitat de convocar reunions presencials de coordinació educativa, ja que es poden realitzar perfectament telemàticament. Igualment, la interpretació de quin tipus de reunió es pot realitzar queda tan oberta que cap qualsevol activitat, des de reunions de departament o cicle fins a claustres complets. També queda a la discreció de les direccions la immensa responsabilitat de decidir qui accedeix i qui no al centre educatiu. En la demanda de retirar les reunions de coordinació del document han coincidit quatre dels cinc sindicats de la Mesa Sectorial, representant el 85% del professorat.
Sobre aquest punt, el Secretari Autonòmic ha manifestat que la Conselleria no vol prohibir la possibilitat que es realitzen aquest tipus de reunions però s’ha compromés a especificar limitacions, ja que en cap cas s’està pensant en la convocatòria de claustres o d’altres reunions similars (COCOPE, Departaments, etc.) sinó simplement en reunions de poques persones per a prendre decisions que puguen afectar la preparació del centre per a l’elaboració de determinades proves extraordinàries o les EBAU, etc.
STEPV estarà pendent de la publicació de la resolució, prevista aquesta vesprada, i prendrà les decisions que considere escaients si valora que no garanteix la seguretat i la salut del conjunt del professorat.
A més del tema de la coordinació, que ha centrat gran part del debat de la resolució, el Sindicat ha fet aportacions en el sentit de concretar molt més els procediments que cal seguir quan es produïsca l’obertura dels centres per a la realització de les tasques administratives corresponents (recepció de material sanitari, mobiliari, atenció a les famílies amb problemes per fer el seguiment del treball telemàtic), la situació del personal, tant docent (direcció) com no docent (personal d’administració i serveis) que es trobarà als centres a partir de demà en aquelles zones que es troben en Fase 1.
Igualment, el Sindicat ha demanat que es tinga en compte el personal sensible a complicacions davant el contagi de la COVID-19 perquè s’accepten la declaracions responsables per eximir-los de la seua presència al centre en cas de ser reclamat.
Quant al torn obert de preguntes, el Sindicat ha traslladat les qüestions següents:
- Permís per poder-se desplaçar als pisos llogats en altres localitats on treballa el professorat: de moment no han pogut donar resposta a aquesta possibilitat.
- Places que no s’han cobert en les adjudicacions: es tornaran a ofertar però no poden evitar la part presencial en la difícil cobertura i de moment no es contempla aquesta possibilitat.
- Convocatòria de la Comissió de seguiment acord interins: la volen convocar però ara tot va més lent per la situació en què ens trobem.
- Avançament de les adjudicacions d’inici de curs de juliol per tindre més temps per preparar l’inici de curs. No poden comprometre’s perquè, com han dit abans, tot va més lent i dubten que puguen adjudicar més prompte
- Ampliació de la contractació del professorat interí que té una substitució i que acaba el seu contracte el 30 de juny. S’estudiarà la possibilitat en aquells casos en què siga necessari el manteniment de la contractació.
- Publicació del listat acreditacions de llengües: Les Direccions Territorials no poden treballar al ritme que caldria per la situació en la que estem i de moment no s’ha pogut fer.
- Les assessories de CEFIRE es convocaran? No, enguany finalment no.

Etiquetat com a

mesa sectorial fase 1

Tots els cossos

Adjudicació de llocs del 14 de maig: llocs oferits provisionals

Amadeu Sanz

dimecres 13 maig 2020 14:20 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dimecres 13 maig 2020 12:18 h

Etiquetat com a


STEs Intersindical demana que no es reprenga presencialment el curs

Carta a la ministra d’Educació i Formació Professional

STEPV

dimecres 13 maig 2020 11:44 h

L’anunci de la possible reobertura dels centres educatius per a atendre determinats nivells, a partir del pròxim dia 25 (el dia 18 al País Basc, segons el que ha anunciat el seu Govern) en aquelles zones sanitàries que hagen passat a la fase 2, ha donat lloc a una espècie de “carrera” entre diverses Comunitats Autònomes que sembla voler transmetre a la societat una aparença de normalitat que dista de ser real.

La reincorporació a l’activitat acadèmica presencial, en les actuals circumstàncies, comporta un indubtable risc. Ja es van produir situacions de contagi per coronavirus els dies posteriors al cessament de l’activitat lectiva presencial, quan -amb l’estat d’alarma ja en vigor- part del professorat va ser obligat a assistir als seus centres educatius. Quan s’han establit formes substitutòries que, malgrat la urgència de temps amb què han sigut implementades, funcionen raonablement bé i quan la hipotètica reincorporació a les aules ho seria per a un escàs període de temps -a penes unes setmanes-, sotmetre l’alumnat i el professorat a una nova modificació en el desenvolupament del curs, no sembla que vaja a portar més beneficis que perjudicis.

Obrir els centres amb part de l’alumnat d’Infantil i Primària comporta:


− Un risc sanitari evident per a l’alumnat, per al professorat i per a les famílies
implicades. L’activitat en una aula no és equiparable a la que es pot desenvolupar en la fase 2 a un supermercat, un banc, una perruqueria, un bar… etc. L’activitat en els centres educatius la protagonitzen xiquetes, xiquets i adolescents.


− Una part del professorat es troba en situació de risc, bé per edat, ben a causa de diverses patologies prèvies, o perquè conviuen o tenen al seu càrrec a persones de risc.


− Mantindre l’ensenyament a distància i la vegada presencial no és viable.


− Es produirien desequilibris evidents entre un alumnat i un altre.


− La proposta d’obrir de 0 a 6 anys sols per a l’alumnat els pares del qual treballen, comporta implícita una labor assistencial i no educativa.


− La franja d’educació infantil és la que més risc té ja que el contacte entre xiquetes i xiquets i el professorat és inevitable i necessari. A més a més, la manipulació de materials i objectes per part de les xiquetes i xiquets fa impossible assegurar la higiene i mantindre les mesures sanitàries adequades.

D’altra banda, obrir els centres d’Educació Especial suposaria:


− Un risc sanitari evident per a l’alumnat, per al professorat i per a les famílies
implicades. Aquest tipus d’alumnes és particularment actiu a l’hora de relacionar-se,
mantindre contacte físic amb la resta de persones i amb els objectes que els envolten.


− La possibilitat de mantindre la disciplina en qüestió d’higiene, segons la recomanació
de les autoritats sanitàries, resulta especialment difícil en aquests centres.


Obrir els centres de Secundària per a reforços, proves de 4t de l’ESO, Batxillerat, etc:

− Comporta molts més riscos que beneficis.


− Les avaluacions i els reforços poden realitzar-se per altres mitjans: portafolis, exàmens, exàmens orals per videoconferència, treballs, etc.


− Es poden cometre errors, sobretot amb els canvis tan significatius que s’han produït
en els processe d’ensenyament- aprenentatge, però ja hi haurà temps durant el pròxim curs per a corregir-los.L’activitat lectiva a distància ha de continuar com fins ara, en el període de suspensió de l’activitat lectiva presencial fins a la finalització del curs. Es requereix que les i els docents es dediquen en exclusiva a eixa funció, i no diversificar-se i realitzar un ensenyament simultani dual (presencial i a distància). Cada docent ha de seguir la seua activitat amb els grups amb què treballa des del començament del curs.


− No és factible duplicar la jornada laboral d’aquests docents que hauran d’atendre aquests grups en el centre educatiu en horari de matí i seguir la resta del dia atenent la resta d’alumnat en horari de vesprada, amb un nivell d’estrés i sobrecàrrega de treball
insuportable. Sobretot tenint en compte que queden 3 setmanes de curs.


− No és factible unir cursos (amb alumnat del qual es desconeix les seues necessitats).


− Perquè eixa activitat lectiva siga equitativa s’han d’adoptar mesures de compensació
educativa que eviten la bretxa digital, dotant d’equips i connectivitat a l’alumnat que ho 
precise (d’acord amb les necessitats detectades per l’Orientació del centre, la tutoria, l’Equip Directiu i els Serveis Socials corresponents).


− Per al Curs 2020/2021 s’hauran de reforçar molt les plantilles, disminuir ràtios,
augmentar els programes de reforç, els PT, AL, etc. 


− Les substitucions han de cobrir-se en tots els casos perquè l’activitat lectiva no es veja ressentida. Durant la suspensió de l’activitat presencial, el professorat està treballant fins i tot més hores de les habituals. En condicions normals ja existeix una grandíssima dedicació i ara es veu incrementada.


− Les i els docents no han de dedicar-se a funcions assistencials per a les quals no estan formats. Per a això hi ha personal específicament capacitat i titulat. Es podria considerar intrusisme professional si les i els docents s’encarregaren de funcions que no són pròpies. Hi ha Cicles Formatius que tenen eixe perfil d’assistència, de dinamització.


El paper que esperem del Ministeri d’Educació correspon amb el d’encapçalar iniciatives que ajuden les Comunitats Autònomes a finalitzar de la millor manera possible el present curs. En aquest sentit, creiem que hi ha una bona oportunitat el pròxim dia 14, amb la celebració de la Conferència Sectorial, per a centrar esforços en establir les condicions en les quals s’han de desenvolupar les proves d’accés a la Universitat i programar el curs 2020/21. A menys de dos mesos de la celebració de l’EVAU, és indispensable que s’establisquen les garanties sanitàries que 
reduïsquen la incertesa que, ara mateix, tenen estudiants i professorat sobre aquest tema.


D’altra banda, l’inici del curs pròxim presenta també incerteses sanitàries, com bé ha
 assenyalat la mateixa ministra públicament, la qual cosa pot fer necessari el descens del nombre d’alumnes per aula. Això exigeix una planificació adequada i la provisió de fons addicionals perquè les Conselleries de les diferents Comunitats Autònomes puguen dur-ho a terme. Es fa, per tant, imprescindible, un augment pressupostari que no faria sinó acostar-nos a la mitjana europea d’inversió en matèria educativa.
Totes les organitzacions amb representació estatal hem demanat, a través d’un escrit registrat en el Ministeri el passat dia 6, la convocatòria de la Mesa General de Negociació del Personal Docent no Universitari. La coneguda aversió al diàleg amb els representants del professorat que ha demostrat vosté en la seua gestió, ens fa ser pessimistes de cara a la celebració d’eixa reunió que considerem imprescindible, per a poder arribar a consensos que eviten afegir tensió a una situació ja de per si especialment estressant. La llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos
 Laborals en els seus articles 14 i 21 entre altres, estableix els drets de la classe treballadora en materia de protecció, així com les obligacions de l’ocupador o ocupadora en situacions de risc greu, com poguera ser el cas.


Esperem que el ministeri vetle pel compliment de la legalitat vigent, promoga 
accions que ajuden a tota la comunitat educativa a acabar aquest curs de la millor manera possible i establisca les condicions perquè els cursos vinents puguen desenvolupar-se en les condicions de qualitat educativa necessària.

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dimarts 12 maig 2020 13:17 h

Etiquetat com a


DOGV de 12/5/2020, Núm 8809

Amadeu Sanz

dimarts 12 maig 2020 07:29 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dilluns 11 maig 2020 16:14 h

Etiquetat com a


Meses de negociació

13 de maig: Mesa Sectorial sobre reobertura dels centres en la Fase 1

STEPV

dilluns 11 maig 2020 13:25 h

Etiquetat com a

mesa sectorial

STEPV-Iv davant la reincorporació al treball presencial a les universitats valencianes

Les diferents universitats estan preparant i publicant protocols i instruccions per al retorn a l’activitat presencial

Una imatge de la Universitat d'Alacant abans de la crisi de la COVID-19

STEPV

dilluns 11 maig 2020 10:19 h

La pandèmia causada pel virus SARS-CoV-2 ha sacsejat greument el sistema econòmic i laboral de la societat valenciana. A partir del 14 de març, els diferents decrets d’estat d’alarma ens han confinat a les nostres llars, però no ens han alliberat de les nostres responsabilitats familiars, socials i laborals.

Qualsevol incorporació de personal que tinga lloc haurà de fer-se, fonamentalment, sota el principi de voluntarietat

Milers de treballadores i treballadors de les universitats públiques valencianes han vist incrementades considerablement les hores de treball, molt sovint han hagut de comptar amb mitjans tècnics propis, gairebé sense suport per part de les seues universitats i sotmesos a alts índexs de pressió, sobrevinguts per la urgència amb què es va dur a terme el confinament i la transició al treball a distància, sobretot en àmbits que no estaven preparats i planificats per això: la docència i bona part de la investigació.       
El personal d’administració i serveis també ha hagut de conformar noves formes de treball i teletreball, amb les mateixes mancances tècniques i de protocols de treball, autoorganitzant-se i fent equilibris entre la vida laboral i familiar.
STEPV-Iv vol mostrar el seu reconeixement a totes les persones que s’han vist en aquesta situació arran els decrets d’estat d’alarma. Per a nosaltres és un orgull tindre per companyes i companys a persones capaces de posar-se davant de la pantalla del seu ordinador a qualsevol hora, sota qualsevol circumstància, tots els dies de la setmana, de fer el seu treball i fer-lo bé, cercant sempre l’excel·lència. En temps tan durs i complicats han demostrat la seua gran qualitat personal i professional. És d’agrair el seu compromís.
Per a STEPV-Iv, el treball a distància del personal de les universitats públiques valencianes, instaurat de forma sobtada i provisional, ha de continuar sent la principal forma de prestació del servei per a la major quantitat possible de treballadores i treballadors. Urgeix fer una redistribució de les tasques entre el personal de les diferents unitats, departaments, etc. per aconseguir mantindre la conciliació de la vida professional, personal i familiar i es puga desenvolupar la docència, la investigació i la gestió amb alts índexs de qualitat; per això s’han de prendre mesures reals i efectives de reducció i flexibilització d’horaris per al personal amb circumstàncies familiars que compliquen la conciliació; aquest treball ha de rebre tot el suport tecnològic i, fins-i-tot, econòmic i evitar que la càrrega del treball a distància recaiga sobre la plantilla.
Així mateix, el treball a distància ha de ser analitzat sota els principis de prevenció de riscos laborals i psicosocials, establint-se les mesures necessàries per protegir la salut de les persones que l’exerceixen. El treball a distància ha arribat per a quedar-se, i no es pot desenvolupar de qualsevol manera, sinó amb planificació, programació i recursos. Les universitats públiques valencianes tenen la responsabilitat de fer un bon ús d’aquesta eina i STEPV-Iv romandrà vigilant i actiu per evitar abusos i desajustos.
Dintre del pla de desescalada publicat pel govern espanyol, les universitats públiques valencianes han de reprendre l’activitat presencial als seus campus de forma molt dispar. Les diferents universitats estan preparant i publicant protocols i instruccions per al retorn a aquest tipus d’activitat. STEPV-Iv vol manifestar, rotundament, que aquest procés de desescalada ha de fer-se, sempre, baix els principis de prevenció i protecció de la salut de les treballadores i treballadors; de forma paulatina i progressiva. Hem de ser conscients que els campus recuperaran la seua activitat en unes condicions ben diferents de les que mantenien abans del 14 de març, i que caldrà atendre les necessitats que vagen sorgint i no a la presencialitat per si mateixa.
Qualsevol incorporació de personal que tinga lloc haurà de fer-se, fonamentalment, sota el principi de voluntarietat, adaptant-se a la necessària conciliació familiar de les persones, les quals hauran de rebre suport econòmic quan la seua tornada a l’activitat presencial siga inevitable i tinguen càrregues familiars.
Dintre dels paràmetres que marquen les mesures sanitàries establertes pel govern, adequades a la vida universitària i conegudes per tot el personal, el procés de reincorporació es farà amb unes mesures concretes, efectives i, sobretot, que comptem amb la revisió i autorització dels òrgans competents en matèria de prevenció de riscos laborals de les diferents universitats, amb la participació de les delegades i delegats de prevenció.
Les universitats han de tindre en compte que el procés de reincorporació és progressiu. Les mesures que hauran de prendre seran, inevitablement, flexibles i adaptatives, davant de possibles retorns a escenaris de mesos enrere. Tindre cura de la salut comunitària significa, entre d’altres qüestions, tindre cura de les persones pertanyents a grups de vulnerabilitat amb les quals s’hauran de maximitzar la prevenció, començant per una correcta identificació. Tot plegat, STEPV-Iv es manifesta a favor de la defensa de la salut tant física com psicològica del personal al servei de les universitats públiques valencianes, posant-la per davant dels interessos econòmics que tensionen l’establiment d’una nova normalitat social i econòmica al País Valencià.

Etiquetat com a

universitats

DOGV de 11/5/2020, Núm 8808

Amadeu Sanz

dilluns 11 maig 2020 07:57 h

Etiquetat com a


Meses de negociació

Mesa Sectorial sobre la Fase 1 de la represa de l’activitat educativa presencial

A partir de dijous 14 de maig els centres educatius podran obrir per a realitzar gestions administratives en aquesta primera fase

STEPV

divendres 08 maig 2020 15:26 h

Aquest matí ha tingut lloc la Mesa Sectorial per a tractar la Fase 1 en educació de la represa de l’activitat presencial. A la Mesa ha assistit el Secretari Autonòmic d’Educació i Formació Professional (SAEFP), Miguel Soler, que ha explicat que aquesta reunió és informativa sobre el procediment que tenen previst aplicar a partir de la setmana que ve si el govern espanyol declara que el País Valencià pot entrar en la Fase 1 de la represa de l’activitat a partir de dilluns. Tot sembla indicar que així serà.

Les instruccions concretes es negociaran dimecres 13 de maig

Segons el SAEPF, a partir de dijous 14 de maig (no abans), els centres educatius podran obrir en aquesta primara fase només per a tasques administratives. Ha deixat molt clar que no hi ha cap represa de l’activitat docent en aquest moment i que com a molt hi haurà dues persones en el centre educatiu, algú de l’equip directiu i algú del personal d’administració i serveis. Entre les activitats que es poden realitzar es contemplen: recepció de material sanitari (gel alcohòlic, mascaretes, etc), que està previst entre dijous 14 i divendres 15 de maig; recepció de mobiliari o material sol·licitat i prèvia concertació amb l’empresa distribuïdora; lliurament de materials a les famílies amb dificultats per a realitzar la tasca telemàtica; i reunions de coordinació docent amb poques persones.
Dilluns que ve, 11 de maig, la Conselleria enviarà una proposta d’instrucció per a negociar el pròxim dimecres 13 de maig en Mesa Sectorial amb les mesures preventives i de seguretat que caldrà prendre en aquesta primera fase i que, segons Soler, seran les mateixes que qualsevol altra administració que actualment està oberta i que ja s’està dictaminant des de Sanitat, ja que en aquesta primera fase els centres només estaran operatius per a tasques administratives.
Davant d’aquesta informació STEPV ha manifestat la seua oposició a celebrar reunions de coordinació presencials ja que es poden realitzar perfectament telemàticament i ha criticat que la negociació de les instruccions que s’han d’aplicar dijous 14 es negociaran un dia abans. També ha recordat que, més enllà de la Fase 1, hi ha la Fase 2, que sí que contempla la represa de l’activitat lectiva ni que siga per a col·lectius concrets: infantil, repàs en 4t d’ESO, 2n Batxillerat i 2n FP. El Sindicat s’oposa a la represa d’aquesta activitat lectiva, ja que considerem que encara no es donen les condicions per a fer-ho possible. També ha demanat l’inici de la negociació de les condicions en què es produirà la represa de l’activitat docent a partir de setembre el més prompte possible. Igualment, STEPV ha exigit que es convoquen els comitès de seguretat i salut laboral per tal de tractar totes les instruccions que afecten la incorporació presencial del professorat als centres educatius, a més de la preceptiva convocatòria de les meses sectorials d’educació per a negociar-ho.
El SAEFP ha contestat que dijous 14 de maig hi ha una reunió amb el Ministeri d’Educació per a tractar la Fase 2 i les activitats lectives prèvies a l’estiu i que després convocaran la respectiva mesa sectorial per a tractar el que s’hi acorde. Respecte a començar la negociació de l’inici del curs que ve a setembre, la Conselleria ara està treballant en la planificació de la Fase 1 i de la Fase 2 i, previsiblement en el mes de juny estaran en condicions de treballar en mesa sectorial la situació a partir de setembre. També s’ha informat que s’atendrà la petició de convocar els comitès de salut laboral per a tractar aquestes qüestions.


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

divendres 08 maig 2020 13:24 h

Etiquetat com a


DOGV de 8/5/2020, Núm 8807

Amadeu Sanz

divendres 08 maig 2020 08:21 h

Etiquetat com a


STEPV exigeix l’elaboració del Pla de Contingència abans que tornen a obrir-se els centres educatius

El Sindicat ja va denunciar en 2014 davant la Inspecció de Treball la necessitat d’un Pla de Prevenció de Riscos Laborals en el sector docent

Intersindical

dijous 07 maig 2020 17:48 h

L’STEPV exigeix a la Conselleria la negociació del pla de contingència per al sector docent de manera immediata. És una temeritat i una irresponsabilitat fer tornar a cap treballadora o treballador als centres, mentre no estiga publicat aquest pla. Situació que s’hauria de produir després que dilluns passat la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut aprovara la guia tècnica elaborada per l’INVASSAT, davant la propera entrada en vigor de la fase 1 de desescalada del desconfinament.

El pla de contingència ha de marcar les pautes a seguir davant la situació d’emergència sanitària en què ens trobem. I ha de descriure la forma de vida que d’ara en avant hauran de portar els centres amb la nova realitat.

L’entrada en vigor de la fase 1 de la desescalada fa la falsa impressió, a certa part de la societat, que la vida ja està normalitzada. Al Sindicat ens estan arribant consultes i comunicats del personal docent que ens preocupen. Ens fan saber que la direcció d’alguns centres els estan començant a citar presencialment per a la setmana vinent.
Ja el passat dia 10 de desembre vam fer una concentració davant de la Conselleria per exigir un Pla de Prevenció de Riscos Laborals. Pla que es trobava ja denunciat amb data 22/05/2014 davant d’inspecció de treball. Aquesta va dictar un requeriment el 25/6/2015 per al qual es donava tres mesos de termini per a la seua realització.

Sis anys després encara no tenim resposta. Per això, davant la situació d’emergència sanitària que vivim, no volem, de cap manera, que aquest Pla de Contingència se’ns quede en paper mullat.
Abans que es decretara l’estat d’alarma, STEPV ja va sol·licitar per registre d’entrada el passat 6 de març, a la Direcció General de Personal Docent i a l’INVASSAT, aquest protocol específic per al sector educatiu.  Cal recordar que el dia 22 de març es va dictar una resolució per part de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública (http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/169718833/Resoluci%C3%B3%20val/7cd6cb1c-529d-4bcf-bbd7-1b545212e06e) en què es tancaven tots els centres educatius. A dia de hui aquesta resolució segueix en vigor i mentre no se’n dicte una nova, afirmant el contrari, els centres estan tancats. Raó per la qual el personal docent no ha d’acudir als centres educatius mentre no canvie la situació actual i es publique un Protocol Específic per al sector docent, com així ho marca la guia aprovada el passat 4 de maig.

És per tot això, i en la línia de col·laboració i prudència que en tot moment ha guiat les actuacions de l’STEPV, que demanem a la Conselleria d’Educació que els centres educatius del País Valencià no òbriguen, mentre el Pla de Contingència del Sector Educatiu no siga elaborat i negociat, amb la participació dels Comités i dels seus delegats de prevenció com a representants dels treballadors i treballadores, tal com marca la llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i el Decret 123/2001 del Govern Valencià. El contrari és posar abans la teulada que els fonaments.

La salut i la seguretat de tots ha de ser prioritari i en aquest cas, no només la de les treballadores i treballadors, sinó també la de l’alumnat i la de les famílies.

Etiquetat com a


Meses de negociació

Es negocien les comissions de serveis pendents

El Sindicat ha traslladat una sèrie de preguntes en el torn obert que encara quedaven pendents de respondre

STEPV

dijous 07 maig 2020 17:28 h

Aquest matí s’han negociat en Mesa Sectorial les comissions de serveis per motius socials, familiars o personals que havien quedat pendents de tancar en la Mesa Sectorial de la setmana passada. Davant la situació actual, la DG de personal ha decidit partir de la convocatòria del curs passat i mantindrà la possibilitat de repetir la comissió de serveis al mateix centre i especialitats actuals, sempre que es reunisquen els requisits establerts a la convocatòria.

Les novetats que planteja la convocatòria, donada la situació actual per la COVID-19, són les següents:
- Tota la documentació justificativa de la situació al·legada s’haurà de presentar pels mitjans telemàtics que s’estan habilitant, amb certificat digital.
- Es dóna flexibilitat per, de forma extraordinària, enviar aquesta documentació en un termini més llarg de l’habitual i aprofitar informes mèdics d’una antiguitat superior a tres mesos.
- Igualment es dóna flexibilitat amb la renovació dels informes de l’INVASSAT i s’’acceptaran informes ja elaborats per l’URC (Unitat de resolució de conflictes)
- Es podrà fer valdre la puntuació del curs passat. STEPV ha demanat que també siga possible, no només en cas de no haver obtés comissió de servei el passat curs sinó també en cas de no voler repetir centre, esmena que ha sigut acceptada.
STEPV ha tornat a mostrar la necessitat de millorar un procediment que porta arrossegant mancances dos cursos per la repetició de centre i que genera una desigualtat de condicions entre les persones que sí poden repetir i les que no poden fer-ho (perquè el seu lloc ha sigut ocupat per altres procediments o no existirà el proper curs per la planificació educativa) o participen de nou.
Així mateix, el Sindicat ha presentat novament tota una sèrie de propostes de millora i reivindicacions pendents, ja demanades el curs passat (que podeu trobar en aquest enllaç https://stepv.intersindical.org/guies/guia/C1196)
També ha traslladat altres propostes que suposen més flexibilitat en el procediment, donada la situació actual, per exemple, que per justificar malaltia pròpia es puga aportar informe mèdic en lloc de l’Annex específic que exigeix la convocatòria, que en cas de persones dependents d’altres territoris siga la pròpia Conselleria qui demane el certificat com que tenen plaça definitiva, tindre en compte que hi ha localitats amb pedanies a 30km, canvi del criteri en cas de desempat, etc.
Respecte a la possibilitat plantejada per STEPV des de fa 3 anys, que les persones sense destinació definitiva puguen participar a aquest procediment de comissions, la resposta de la DG de personal ha tronar a ser negativa. Al·lega que això suposaria canviar les normes actuals que regulen la provisió de llocs i que no és possible en aquests moments.
STEPV ha demanat que es reconsidere aquest fet que suposa un greuge per a moltes persones amb problemes personals greus.
Igualment, STEPV ha sol·licitat que totes les persones puguen revisar a Ovidoc, prèviament, la puntuació que tenen reconeguda per Conselleria ja que en alguns casos aquesta no es correspon am la puntuació que haurien de tindre, perquè la comissió s’ha donat després d’un recurs de reposició i no ha sigut corregida.
STEPV aprofita per recordar que totes les persones han de fer la petició telemàtica de centres, independentment que vulguen repetir centre, per si la seua plaça és ocupada o no existeix, a no ser que només vulguen optar al centre en el que demanen repetir.
Així mateix, totes les persones que pertanyen a altres territoris han de fer l’anunci de participació, encara que estiguen actualment ací de comissió .
La normativa està prevista que es publique a partir del 15 de maig, just després de publicar-se la resolució definitiva del concurs de trasllats. El Sindicat publicarà una guia explicativa i convocarà assemblees informatives online per resoldre qualsevol dubte.

Quant al torn obert, STEPV ha plantejat els temes següents (indiquem les respostes de Conselleria):
Negociació d’un pla de contingència per al retorn als centres: ens convocaran d’urgència demà a les 12h per a tractar-ho.
Vacants definitives del concurs de trasllats: van mirar les al·legacions presentades i ara estan mirant les reclamacions que van arribant. S’ha pogut revisar tot.
Abonament Complement d’ESO: estan treballant persona a persona el pagament de cada retard i volen que estiga en la nòmina del pròxim mes de juny. El cas d’altres complements també l’estan treballant. Quant als tribunals d’oposició: si algun no s’ha pagat encara és perquè han reclamat o perquè hisenda ho té pendent de pagar.
Permisos per anar al pis llogat: delegació de govern ho ha denegat als estudiants de la UV, però insistiran i ja ens ho comunicaran, tot i que pensen que no ho autoritzaran.
Examen salut Funcionariat en pràctiques: es tancarà l’expedient a falta d’aquest examen de salut, fins que es puga fer en el marge de temps que hi ha fins a finals d’any, quan esperem que es puga realitzar.
Selecció direccions: és molt difícil tancar el procediment ara perquè no es poden convocar claustres i estan estudiant fórmules atenent els casos (centres amb una sola candidatura, centres amb més d’una candidatura, etc). Però encara s’ha de negociar.
Oposicions ja convocades (inspecció i accés): no poden avançar res encara tot i que volen fer les oposicions d’inspecció en el primer trimestre del curs que ve, amb temps prèviament per poder reclamar les llistes, fer les proves de valencià, etc.
Temes pendents de negociar (plantilles, permisos i llicències, etc.): No està tancat encara. El Secretari Autonòmic està parlant amb les diferents direccions generals.
Proves d’aptitud per a qui ha entrat per difícil cobertura en les especialitat que ho requereixen: segurament no espodran fer les proves, per tant, ens farà una proposta per a negociar-la pròximament.
Habilitacions professorat interí del cos de mestres: cal tancar encara la titulació dels mestres de l’última oposició. Si poden intentaran convocar-la ara. Ens contestarà en la pròxima mesa.
Condicions del teletreball (abonament de les despeses generades al professorat que ha hagut d’invertir diners): s’està parlant no només en educació sinó també en tota l’administració. Hem d’esperar a veure com es concreten les possibles ajudes.
PUC i altres exàmens: informaran quan hi haja seguretat de quan es podran fer.
El Sindicat ha traslladat una sèrie de preguntes referides a FP i ensenyaments de règim especial (artístics i d’idiomes) que no han pogut ser contestats per la Directora General de Personal però que traslladarà als responsables corresponents.


Meses de negociació

STEPV exigeix la negociació d’un pla de contingència en educació abans d’obrir cap centre educatiu

La Conselleria ha contestat que demà hi haurà una reunió per abordar la situació

STEPV

dijous 07 maig 2020 14:48 h

Davant la falta d’instruccions clares sobre la reobertura dels centres educatius i el moment en què s’obriran, STEPV ha tornat ha manifestar aquest matí en la Mesa Sectorial d’Educació la seua oposició que es reprenga l’activitat lectiva -ni que siga per a determinats col·lectius- abans de l’estiu. A més, ha exigit la negociació d’un pla de contingència específic per a educació abans de l’obertura de qualsevol centre educatiu, encara que només siga per atendre les famílies en juny per a l’admissió de l’alumnat.

El Sindicat considera que encara no es donen les condicions per obrir els centres educatius i, molt menys, per reprendre l’activitat lectiva ni que siga per a col·lectius concrets, com va anunciar Pedro Sánchez la setmana passada i que ha creat inquietud entre el professorat.
D’altra banda, s’ha fet públic el calendari d’admissió de l’alumnat, que serà al llarg del mes de juny i que pot comportar l’obertura dels centres per atendre presencialment les famílies que no puguen gestionar telemàticament la matrícula. Prèviament a aquesta obertura dels centres el Sindicat exigeix que el pla de contingència estiga negociat i publicat, perquè tant els equips directius i les famílies tinguen clares les mesures de seguretat que s’han de seguir per evitar contagis.
STEPV ha demanat que tots els centres educatius que es vegen en la necessitat d’obrir per qualsevol motiu estiguen prèviament desinfectats i tinguen tots els EPIs necessaris per garantir la seguretat de les persones que hi acudisquen.
Quant al pla de contingència, el Sindicat exigeix que es negocie amb els Comitès de Seguretat i Salut Laboral i en la Mesa Sectorial. El document ha de tindre en compte les especificitats del sector educatiu i de cada una de les etapes educatives (infantil, primària, secundària, batxillerat, FP, adults, etc.), la gestió dels espais (patis, menjadors, corredors, sales de reunió, etc.), la reducció del nombre d’alumnat per aula, els horaris d’entrada i eixida (on es concentra alumnat, professorat i famílies), les EPIs necessàries per a tot el personal, la neteja i desinfecció dels centres, les activitats extraescolars, les diferències entre centres rurals i centres urbans, etc.
La Conselleria ha contestat que precisament demà convocaran els sindicats pel matí per a abordar la situació de desescalada i s’ha compromés a convocar tant els comités de salut laboral com la Mesa Sectorial per a negociar el pla de contingència específic del sector educatiu, tal i com reclama STEPV.


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dijous 07 maig 2020 12:22 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 7 de maig de 2020 - Secundària i altres cossos

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dijous 07 maig 2020 12:06 h

Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 7 de maig de 2020 - Mestres

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dijous 07 maig 2020 12:04 h

Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 7 de maig de 2020 - Llocs oferits definitius

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dijous 07 maig 2020 12:03 h

Tots els cossos

Adjudicació del 7 de maig

Amadeu Sanz

dijous 07 maig 2020 10:57 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 7 de maig de 2020 - Llocs provisional

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dimecres 06 maig 2020 16:51 h

Tots els cossos

Adjudicació del 7 de maig: llocs oferits provisionals

Amadeu Sanz

dimecres 06 maig 2020 14:27 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dimecres 06 maig 2020 11:22 h

Etiquetat com a


Sistemes de protecció

STEPV considera adient la proposta de reduir la presencialitat de l’alumnat a les aules

La Ministra d’Educació ha fet declaracions en eixe sentit per tal de garantir el distanciament mentre no hi ha vacuna contra el coronavirus

STEPV

dimarts 05 maig 2020 13:17 h

Davant la proposta de la Ministra d’Educació sobre combinar el curs que ve l’ensenyament telemàtic amb el presencial fins que es trobe la vacuna contra el coronavirus, STEPV la considera una mesura adient.

La incorporació a les aules també ha de respectar les mínimes mesures de seguretat

De fet, en la Mesa Sectorial de dijous passat amb la Conselleria d’Educació en la qual es negociaven les directrius per a començar el curs 2020/21, el Sindicat ja va traslladar aquesta proposta a la Conselleria, és a dir, que es reduïren les ràtios a les aules per a garantir la distància de seguretat i que s’estudiara la possibilitat de combinar l’educació presencial amb la telemàtica, entre altres mesures.
La incorporació a les aules, com en qualsevol àmbit de la societat, també ha de respectar les mínimes mesures de seguretat per evitar qualsevol contagi en cas d’un possible rebrot de la pandèmia i, per tant, cal prendre mesures preventives, sempre d’acord amb l’evolució els pròxims mesos del comportament del virus.
En eixe sentit, la seguretat del nostre alumnat i del professorat han d’estar per davant de tot. La normalitat total, no només en l’àmbit educatiu sinó en qualsevol àmbit, no serà possible fins que es desenvolupe una vacuna eficaç.
Ara el que cal és estudiar com es pot dur a terme aquesta possibilitat de combinar les classes presencials amb les telemàtiques reduint al màxim l’assistència de l’alumnat i tenint en compte les diferents etapes educatives. Per al Sindicat això passa per una reducció de les hores lectives del professorat i, per tant, un increment del nombre de professorat, fet que ja estava pendent d’aplicar per al curs que ve en secundària, ja que el compromís de la Conselleria era passar de les 19 hores lectives actuals a les 18 hores, retornant a la situació de 2012, abans de les brutals retallades del govern del PP. Igualment, cal reduir les 25 hores lectives en el cas d’infantil i primària a, com a mínim 23 hores.

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dimarts 05 maig 2020 11:26 h

Etiquetat com a


DOGV de 5/5/2020, Núm 87

Amadeu Sanz

dimarts 05 maig 2020 07:48 h

Etiquetat com a


Comissió de seguiment de concertada

STEPV-Iv PROPOSA UNA BATERIA DE PROPOSTES PERQUE ES TINGUEN EN COMPTE EN LA RESOLUCIÓ DE LES INSTRUCCIONS DEL TERCER TRIMESTRE DEL CURS 2019/20 I INICI DEL CURS 2020/21.

El Sindicat ha sol·licitat en reunió de Comissió Seguiment concertada celebrada hui dijous 30 d’abril, avançar les proves extraordinàries de 2n curs de batxillerat, i regular un protocol estàndard de funcionament teletreball en les instruccions inici de curs per al conjunt del professorat.

STEPV

dijous 30 abril 2020 22:10 h

Detallem propostes d’STEPV-Iv que han sigut acceptades per la Conselleria.

Adjuntem document:

Resolució Instruccions Tercer Trimestre i Inici de Curs.

Etiquetat com a


Meses de negociació

Es negociaran pròximament les condicions d’incorporació al curs que ve

La Mesa Sectorial ha tractat una resolució sobre l’avaluació, promoció i titulació de l’alumnat i l’inici acadèmic del curs 2020/21. També s’han tractat una part de les comissions de serveis per al curs que ve i dimarts que ve continuarà la negociació

STEPV

dijous 30 abril 2020 16:34 h

Aquest matí ha tingut lloc la Mesa Sectorial per a tractar la resolució que regularà el fi de curs 2019/20 i l’inici de curs 2020/21. També s’han tractat les comissions de serveis, tot i que no s’ha pogut acabar la reunió i s’ha ajornat a dimarts per manca de temps, com ja va preveure STEPV en la comunicació que va fer pública ahir.

La setmana que ve continuarà la Mesa Sectorial amb les comissions de serveis ordinàries i el torn obert de paraula

El Secretari Autonòmic d’Educació ha començat la Mesa Sectorial explicant que quan tracten amb el Ministeri d’Educació les propostes que va fer el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre la possibilitat de reobrir els centres educatius per a determinats col·lectius, convocaran la corresponent Mesa Sectorial (segurament la setmana que ve) per tractar-ho. STEPV ha anticipat que s’oposa frontalment a aquesta mesura (com vam explicar ahir en el mateix comunicat esmentat anteriorment), ja que considerem que el sistema educatiu encara no està preparat per fer aquest pas abans de l’estiu. El Sindicat li ha demanat al Secretari Autonòmic que li trasllade al Ministeri aquesta oposicions del sindicat majoritari de l’ensenyament al País Valencià.
Quant a la resolució de final de curs i principi del curs que ve, el Sindicat ha manifestat que, en general, coincideix amb la proposta d’avaluació, promoció i titulació que fa la Conselleria del curs actual, però ha posat de manifest que es troba a faltar una proposta que, per al curs 2020/21, contemple la possibilitat d’un nou rebrot de la pandèmia i, per tant, mesures d’actuació si això es produeix. En eixe sentit STEPV ha proposat que es prepare un protocol d’actuació per si hem de fer front novament a una situació semblant a l’actual.  Igualment, el Sindicat considera insuficient les mesures que planteja la Conselleria, ja que només se centren en l’ajustament del currículum educatiu per tal de “recuperar” el que s’ha deixat d’impartir aquest tercer trimestre, cosa que és totalment necessària, però no contempla cap mesura per a garantir la seguretat de l’alumnat, les famílies i el professorat, com si a partir de setembre es donaren les garanties suficients per reprendre amb normalitat el curs escolar, tenint en compte que encara no disposarem d’una vacuna contra el coronavirus.
La Conselleria ha contestat que estan treballant en eixa línia en les instruccions d’inici de curs que negociaran pròximament en Mesa Sectorial ja que, efectivament, el curs que ve no es pot concebre com cap altre anterior, sinó que cal tindre en compte que es poden produir rebrots del virus i estar preparats.
Sobre la qüestió concreta d’agrupar en 1r d’ESO les matèries en àmbits, també s’ha discutit en la Mesa Sectorial d’aquest matí. El Sindicat comparteix la metodologia de treball en àmbits en el primer curs de l’ESO però ha posat com a condició que en cap cas supose una retallada de professorat, ja que la impartició de diverses matèries per un sol docent pot comportar aquesta situació. El Secretari Autonòmic ha assegurat que en cap cas es retallaran docents sinó que és possible que s’incrementen, perquè estan treballant la proposta que siguen dos docents qui compartisquen l’aula per a treballar per àmbits.
Un altre tema que STEPV ha posat damunt la taula han estat les proves d’accés a la universitat i el que s’ha conegut avui en premsa sobre la possibilitat que es celebren en els instituts. El Secretari Autonòmic ha informat que és una proposta de Conselleria que es tancarà aquesta vesprada en la Comissió formada per les dues conselleries (Educació i Universitats) i que ens informaran de com es duran a terme finalment.
Quant a les comissions de serveis específiques, segon punt de l’ordre del dia, la Conselleria ha manifestat la impossibilitat de generar, en les circumstàncies actuals, un nou procediment de provisió d’aquests llocs, fet pel qual han decidit proposar la seua renovació extraordinària.
STEPV ha traslladat el malestar de moltes persones que portaven quatre anys esperant aquest moment, per optar a aquests llocs i la necessitat que les places que anualment queden lliures s’oferten, obrint el procediment anualment. Així mateix, el Sindicat ha demanat dades sobre la les places que actualment estan cobertes, les que estan lliures i s’hauran d’ofertar a la resta de procediments i ha tornat a mostrar el seu rebuig davant algunes places que s’otorguen de forma discrecional, sense seguir cap procediment establert i transparent al que totes les persones tinguen accés.
Igualment, STEPV ha manifestat la necessitat de recuperar el grup de treball de centres CAES iniciat el curs passat, per donar solució a la inestabilitat de plantilla a alguns centres.
Conselleria ha anunciat, després de la petició feta pel Sindicat, que el termini per renunciar o prorrogar aquestes comissions específiques es tancarà uns dies després de la resolució del concurs de trasllats, encara que s’obrirà abans d’aquesta. El punt sobre les comissions ordinàries per raons socials i familiars i el torn obert s’han ajornat a la propera setmana.


Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 30 d’abril de 2020 - Secundària i altres cossos

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dijous 30 abril 2020 12:10 h

Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 30 d’abril de 2020 - Mestres

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dijous 30 abril 2020 12:08 h

Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 30 d’abril de 2020 - Llocs oferits definitius

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dijous 30 abril 2020 12:07 h

Tots els cossos

Adjudicació del 30 d’abril

Amadeu Sanz

dijous 30 abril 2020 10:32 h

Etiquetat com a


STEPV reclama a Conselleria que fixe unes condicions mínimes per garantir la desescalada educativa en condicions

El Sindicat rebutja la reincorporació a les aules abans de l’estiu, com proposa Pedro Sánchez, ni que siga per a col·lectius concrets

STEPV

dimecres 29 abril 2020 18:51 h

STEPV considera necessari impulsar la negociació col·lectiva en tot el procés de desescalada i de la planificació del curs 2020-21. És per això que, des del Sindicat, es proposa que es dinamitzen les reunions de la Mesa Sectorial d’Educació, la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut Laboral i dels Comités de Seguretat i Salut Laboral del sector educatiu. Per al Sindicat és necessària la prudència, la seguretat i la col·laboració per encarar col·lectivament el futur més immediat i el proper curs en el marc de les noves fases aprovades pel Govern espanyol i la seua aplicació concreta per part de la Generalitat Valenciana.

El Sindicat recorda que la normativa legal obliga l’Administració Educativa valenciana a negociar tot el que afecte, directament i indirecta, les condicions laborals de les treballadores i treballadors de l’ensenyament, per la qual cosa li demana que atenga la nostra petició i òbriga processos de negociació reals en aquest context tan complexe per al sistema educatiu i per al conjunt de la societat.
Demà encarem una negociació molt important que no s’ha convocat amb les garanties necessàries, ja que en dos hores es pretenen negociar les instruccions per acabar aquest curs 2019/20 i encetar el curs que ve, 2020/21, les tres normatives de comissions de serveis i el torn obert de paraules (que ja sol durar una hora aproximadament). La Mesa Sectorial començarà a les 12h i a les 16:30h està convocada la mesa de privada concertada. És a dir, que en la Mesa Sectorial del matí disposarem d’unes dues hores, com a molt tres, per a negociar tots els temes de l’ordre del dia, temps clarament insuficient, donada la densitat dels temes a negociar.
STEPV plantejarà que no es tanque la negociació i que continue, bé per la vesprada o bé divendres ja que només en el primer punt de tancament del curs escolar i de represa a setembre hi ha moltes qüestions que abordar. A més de la proposta de la Conselleria, que va enviar ahir dimarts als sindicats, també cal tractar la proposta que va anunciar Pedro Sánchez, també ahir, sobre la desescalada en matèria d’educació, que pot comportar una reobertura dels centres educatius abans de l’estiu per atendre diversos col·lectius, a la qual cosa s’oposa STEPV per considerar que encara no es produeixen les condicions necessàries per donar aquest pas, ni que siga per atendre col·lectius concrets. I, en concret, sobre la mesura que s’atenga l’alumnat menor de sis anys en cas que els pares, mares o tutors treballen, el Sindicat la considera molt desafortunada perquè s’està presentant socialment l’educació infantil com una etapa assistencial (com si retornarem al model de guarderia) i no com el que és, una etapa educativa molt important on es desenvolupen diferents aprenentatges bàsics per al desenvolupament del nostre alumnat.
I quant a la proposta de la Conselleria d’Educació que negociarem demà en Mesa Sectorial, sobre l’acabament del curs 2019/20, el Sindicat considera que cal més concrecions en etapes educatives com les EOI, formació de persones adultes o ensenyaments artístics. En general STEPV coincideix en la proposta d’avaluació que fa la Conselleria del curs, basada en els dos primers trimestres presencials i amb l’avaluació per part de l’equip docent de cada alumne i alumna.
Quant al curs 2020/21, el Sindicat troba a faltar una proposta que contemple la possibilitat d’un nou rebrot de la pandèmia i, per tant, mesures d’actuació si això es produeix. En eixe sentit proposarà que es prepare un protocol d’actuació per si hem de fer front novament a una situaació semblant a l’actual.
Igualment, considera insuficient les mesures que planteja la Conselleria, ja que només se centren en l’ajustament del currículum educatiu per tal de “recuperar” el que s’ha deixat d’impartir aquest tercer trimestre, cosa que és totalment necessària, però no contempla cap mesura per a garantir la seguretat de l’alumnat, les famílies i el professorat, com si a partir de setembre es donaren les garanties suficients per reprendre amb normalitat el curs escolar, tenint en compte que encara no disposarem d’una vacuna contra el coronavirus.
STEPV considera que a setembre caldrà mantindre unes mesures estrictes si l’alumnat ha de retornar a les aules, que passarien per una reducció del nombre d’alumnat a les aules per garantir el distanciament social necessari (el Sindicat traslladarà diferents propostes per fer-ho possible), la dotació dels EPIS necessaris i l’increment del nombre de professorat que haurà d’atendre l’alumnat ja que es requeriran més reforços i atencions cap al nostre alumnat.

Enllacem ací un document amb les propostes del Sindicat per tancar el curs i de cara al curs 2020/21


Comentaris


 • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
 • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
 • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
 • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
 • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
 • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.