Oposicions

Temaris d’oposicions vigents des del febrer de 2012

Amadeu Sanz

diumenge 15 abril 2012 19:31 h

Etiquetat com a

temaris oposicions

Borses de treball

Comunitats Autònomes

Borses de treball

Amadeu Sanz

diumenge 15 abril 2012 14:16 h

Recull de premsa del 23 de febrer de 2020

Blai Doménech

diumenge 23 febrer 2020 06:15 h

Etiquetat com a


Recull de premsa del 22 de febrer de 2020

Blai Doménech

dissabte 22 febrer 2020 06:25 h

Etiquetat com a


Arranjament escolar

L’arranjament escolar té un saldo positiu per les habilitacions

Les habilitacions continuen superant les creacions excepte en el primer cicle d’Educació Infantil (les noves unitats de 2-3 anys). STEPV insisteix en rebaixar les ràtios per a garantir l’estabilitat dels centres i la qualitat de l’ensenyament

STEPV

divendres 21 febrer 2020 17:08 h

La Conselleria d’Educació ha facilitat l’arranjament escolar per al curs 2020/21. Recordem que aquest document és la previsió de canvis en unitats d’educació infantil, primària i educació especial per al curs que ve.
El saldo continua sent positiu ja que es creen o habiliten més unitats en totes les etapes educatives de les que se suprimeixen. Aquest increment és una constant dels darrers anys tot i que les habilitacions per un curs continuen sent superiors a les creacions (unitats estables en el temps), excepte en l’etapa de primer cicle corresponent a les noves unitats de 2-3 anys, unitats que Conselleria va començar a catalogar fa dos cursos.
En la resta d’etapes, STEPV considera que aquest increment no compleix les expectatives de la comunitat educativa ja que les creacions d’unitats són testimonials i les habilitacions superen de llarg les creacions en 2n cicle d’educació infantil (4 creacions davant 161 habilitacions) en Educació Primària (43 creacions davant 128 habilitacions), en Educació Especial (5 habilitacions i 0 creacions) i en Comunicació i Llenguatge (45 habilitacions davant 0 creacions).
En el quadre adjunt relacionem les unitats habilitades, creades i suprimides per províncies i pel total del País Valencià:

 
2020/21 Educació InfantilEducació PrimàriaEducació Especial Com. i Lleng.
1r cicle 2n cicle
H C S H C S/NF H C S/NF H C S/NF H C S
Alacant 3 7 1 77 - 3/23 50 29 50/37 14 - 1/3 17 - -
Castelló 2 2 - 21 2 3/10 25 - 18/15 5 - - 24 - -
València 13 19 - 63 2 9/37 53 14 83/30 5 - -/- 45 - -
Total PV 18 28 1 161 4 15/70 128 43 151/82 24 - 1/3 86 - -
Dif.(H+C-S) 45 150 20 23 86

x*H: unitats habilitades només per a un curs escolar; C: unitats creades de catàleg; S: unitats suprimides; NF: no funcionament per al curs que ve

Comparativa curs 2012/13 – 2020/21

  Educació Infantil Educació Primària Educació Especial Comunicació i Llenguatge
2020/21 +195 +20 +23 +86
2019/20 +133 +49 +21 +81
2018/19 +205 (+129 2 anys) +122 +36 +70
2017/18 +100 (+67 2 anys) +196 +15 +69
2016/17 +124 (+35 2 anys) +205 +41 +63
2015/16 -4 +124 +24 +49
2014/15 -128 +76 +6 +18
2013/14 -56 +2 0 +22
2012/13 +172 +124 +3 +30

Per al Sindicat és fonamental la reducció de ràtios en tots els nivells i la negociació d’unes noves plantilles que responguen a les necessitats actuals atenent l’aplicació de la normativa d’educació inclusiva i del plurilingüisme per a garantir l’estabilitat dels centres així com per a potenciar la qualitat de l’ensenyament.
En la pàgina web trobareu la proposta d’arranjament centre a centre:

Etiquetat com a


Tots els cossos

Adjudicació de llocs de difícil cobertura del 21 de febrer

Amadeu Sanz

divendres 21 febrer 2020 10:50 h

Etiquetat com a


Primària

Proposta d’arranjament escolar 2020/21 i criteris

STEPV

divendres 21 febrer 2020 10:32 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació de difícil cobertura 21 de febrer de 2019 -  Llistats de participants i lloc adjudicat

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

divendres 21 febrer 2020 09:51 h

Ensenyances Especialitzades i Superiors

Implantació de l’ensenyament de Cant en conservatoris professionals de música

Amadeu Sanz

divendres 21 febrer 2020 08:27 h

Convocatòries

Procediment de sol·licitud d’auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2020/2021

Amadeu Sanz

divendres 21 febrer 2020 08:25 h

Etiquetat com a


DOGV de 21/2/2020, Núm 8745

Amadeu Sanz

divendres 21 febrer 2020 08:22 h

Etiquetat com a


Recull de premsa del 21 de febrer de 2020

Blai Doménech

divendres 21 febrer 2020 06:48 h

Etiquetat com a


Actualitzacions

Informació sobre les vacants del concurs de trasllats

STEPV

dijous 20 febrer 2020 18:51 h

Aquest matí ha tingut lloc en la Conselleria una reunió informativa amb els sindicats sobre la previsió de vacants que s’ofertaran en el concurs.
En la reunió s’ha facilitat l’esborrany de places per cossos i especialitats (totals i per intercomarcals) que en principi s’ofertaran per al concurs. Al final de la notícia enllacem el document.

La Conselleria ha explicat alguns criteris per a l’oferta de les vacants:
Infantil: mantenen la reserva de places que no s’ofertaran al concurs perquè les catalogaran amb el B2 d’anglés en juliol. Una plaça en cada centre per cada tres unitats. STEPV ha manifestat que està en contra d’aquesta mesura perquè limita les places a ofertar en el concurs.
Infantil i Primària: es descompten els no funcionaments que es podran afegir si finalment es mantenen per al curs que ve.
En Secundària s’oferten els llocs amb un mínim de tres anys de funcionament. No es reserven places amb el B2 d’anglés, a diferència d’Infantil.
Orientació i AL: encara no s’han catalogat els llocs, per tant, s’oferten poques places. Des de la Direcció General d’Educació Inclusiva s’està definint el model d’Orientació, SPES, etc i es catalagoran les places i s’ofertaran al concurs quan finalitze aquesta feina, Previsiblement al pròxim concurs autonòmic d’ací dos anys.
En una primera lectura ràpida, STEPV ha observat que en alguns cossos com secundària i EOI no s’oferten suficients places perquè el professorat actualment en pràctiques obtinga una destinació definitiva en el concurs.
El Sindicat estudiarà les places ofertades i si detecta alguna anomalia les traslladarà a Conselleria. Per això és important que reviseu la vostra especialitat i ens comuniqueu qualsevol incidència a .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)


Consulta ací l’esborrany de places que s’ofertaran en el concurs.


Plurilingüisme

Sobre Cultura Digital

La Directora General d’Innovació aclareix que aquesta matèria no serà impartida únicament pel professorat d’anglés i que no substrau contingut curriculars d’informàtica

STEPV

dijous 20 febrer 2020 18:20 h

Aquest matí s’han celebrat dues reunions informatives a la Conselleria d’Educació sobre el Projecte Lingüístic del Centre en aplicació del Programa Educatiu Plurilingüe i Intercultural (PEPLI) amb les direccions dels centres de secundària de diferents comarques de la Intercomarcal de València.

STEPV estarà atent al desenvolupament d’aquesta matèria per evitar qualsevol intromissió en continguts d’altres especialitats

Durant la presentació, la Directora General d’Innovació Educativa, responsable del plurilingüisme, Margarida Castellano, ha matisat que Cultura Digital siga una nova assignatura impartida pel professorat d’anglés amb continguts de l’especialitat d’Informàtica. Ha explicat que serà una matèria optativa ofertada dins els projectes interdisciplinaris contemplats en el Decret 51/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 87/2015, pel qual estableix el currículum i desplega l’ordenació general de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat. En concret ha citat aquest text del Decret: «Els centres podran oferir projectes interdisciplinaris en els quatre cursos de l’educació secundària obligatòria. El currículum d’aquests projectes interdisciplinaris serà elaborat pels centres docents a partir dels currículums de les matèries que es vagen a treballar. La conselleria competent en matèria d’educació facilitarà als centres orientacions metodològiques i materials de suport per a afavorir la implantació progressiva d’aquests projectes». També ha afegit que el podrà impartir professorat d’altres especialitats, com informàtica o tecnologia, sempre i quan s’impartisca en anglés, ja que la idea és que preferentment ho assumisca el professorat d’anglés per descarregar el d’altres especialitats d’impartir la seua matèria en anglés. També ha afegit que els materials amb els quals està treballant la Conselleria per a la impartició d’aquesta matèria tenen en compte continguts dels temaris d’anglés.
Posteriorment a la presentació, els representants de STEPV assistents a la reunió han volgut aprofundir en el tema i s’han adreçat a la Directora General per fer-li notar que la nota de premsa de la Conselleria no es correspon amb el que havia dit en la reunió. Castellano ha informat que es donarà informació precisa sobre la matèria ja que s’ha reiterat en el que ha dit en la reunió informativa: que és una matèria optativa amb continguts transversals i que, per tant, es pot impartir des de diferents especialitats, amb la condició que s’impartisca en anglés.
Els representants de STEPV li han demanat s la Directora General que aclarisquen la qüestió perquè s’ha explicat com si només el professorat d’anglés tindrà accés a aquesta nova matèria i, a més, impartirà continguts propis de l’especialitat d’Informàtica mitjançant la matèria de Cultura Digital, fet que ha indignat el professorat d’aquesta especialitat i que, si és així, també compta amb el rebuig de STEPV.
Des del Sindicat també hem advertit a la Directora General que es farà el seguiment i s’estarà atent al desenvolupament d’aquesta matèria per evitar qualsevol intromissió en aspectes curriculars d’altres especialitats. Altrament, el Sindicat no considera necessària aquesta matèria i, en tot cas, si s’implanta amb continguts propis d’Informàtica, haurà de ser el professorat d’aquesta especialitat que l’impartisca.
STEPV ja ha exposat en diverses meses de negociació que per a l’aplicació del plurilingüisme en anglés la millor fórmula és que es desdoble aquesta assignatura i es treballe en grups reduïts per millorar el coneixement de l’anglés al nostre alumnat, ja que encara no disposa de la competència necessària per poder seguir correctament continguts curriculars d’altres matèries. Qualsevol altra opció és complicar la vida al professorat d’altres especialitats i al conjunt del nostre alumnat i comprometre la qualitat del sistema educatiu valencià.


Plantilles docents

Informació sobre les vacants del concurs de trasllats

Aquest matí ha tingut lloc en la Conselleria una reunió informativa amb els sindicats sobre la previsió de vacants que s’ofertaran en el concurs.

STEPV

dijous 20 febrer 2020 14:48 h

En la reunió s’ha facilitat l’esborrany de places per cossos i especialitats (totals i per intercomarcals) que en principi s’ofertaran per al concurs. Al final de la notícia enllacem el document.

La Conselleria ha explicat alguns criteris per a l’oferta de les vacants:
Infantil: mantenen la reserva de places que no s’ofertaran al concurs perquè les catalogaran amb el B2 d’anglés en juliol. Una plaça en cada centre per cada tres unitats. STEPV ha manifestat que està en contra d’aquesta mesura perquè limita les places a ofertar en el concurs.
Infantil i Primària: es descompten els no funcionaments que es podran afegir si finalment es mantenen per al curs que ve.
En Secundària s’oferten els llocs amb un mínim de tres anys de funcionament. No es reserven places amb el B2 d’anglés, a diferència d’Infantil.
Orientació i AL: encara no s’han catalogat els llocs, per tant, s’oferten poques places. Des de la Direcció General d’Educació Inclusiva s’està definint el model d’Orientació, SPES, etc i es catalagoran les places i s’ofertaran al concurs quan finalitze aquesta feina, Previsiblement al pròxim concurs autonòmic d’ací dos anys.
En una primera lectura ràpida, STEPV ha observat que en alguns cossos com secundària i EOI no s’oferten suficients places perquè el professorat actualment en pràctiques obtinga una destinació definitiva en el concurs.
El Sindicat estudiarà les places ofertades i si detecta alguna anomalia les traslladarà a Conselleria. Per això és important que reviseu la vostra especialitat i ens comuniqueu qualsevol incidència a .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)


Consulta ací l’esborrany de places que s’ofertaran en el concurs.

Etiquetat com a


País Valencià

Oposicions Inspecció: sorteig dels organs de selecció

Amadeu Sanz

dijous 20 febrer 2020 14:01 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació de difícil cobertura 21 de febrer de 2019 - Llocs oferits

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dijous 20 febrer 2020 13:35 h

Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 20 de febrer de 2019 - Secundària i altres cossos

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dijous 20 febrer 2020 13:33 h

Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 20 de febrer de 2019 - Mestres

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dijous 20 febrer 2020 13:31 h

Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 20 de febrer de 2019 - Llocs oferits definitius

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dijous 20 febrer 2020 13:28 h

Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dijous 20 febrer 2020 13:21 h

Etiquetat com a


La nostra gent

El militant històric de l’STEPV a l’Alcoià-Comtat rep el Premi Joan Valls en reconeixement a la seua trajectòria

Andreu Hervás Jiménez, un dels membres destacats del nucli fundador del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament a les comarques de l’Alcoià i el Comtat, ha sigut guardonat, en la seua modalitat individual, amb el Premi Joan Valls i Jordà per l’Ús i Promoció del Català, que atorga cada any l’Associació Cultural Amics de Joan Valls i Jordà i que enguany celebra la seua 26a edició.

Tomàs Tapia

STEPV

dijous 20 febrer 2020 13:11 h

Referència dels moviments renovadors de l’escola valenciana i del sindicalisme assembleari en l’ensenyament, Andreu Hervás ha ocupat responsabilitats sindicals comarcals, en el Secretariat Intercomarcal d’Alacant i en el Consell Nacional de l’STEPV. El seu compromís cívic i social s’ha estés també al món de la cultura, la defensa dels drets humans i la ciutadania crítica.
Nascut el 1951 a Puente de Génave, Jaén, es trasllada de ben menut a Alcoi amb la seua família. Forma part, per tant, d’un nombrós col·lectiu d’andalusos que en la llarga nit del franquisme, abandonen la seua terra per vindre-se’n a viure ací.
Hervás ha estat en primera línia de les iniciatives per una Escola Pública valenciana i democràtica i ha sigut un activista incansable en les mobilitzacions per unes condicions de treball més dignes pels ensenyants i la classe treballadora.
A l’Alcoià i el Comtat, el moviment assembleari dels mestres va ser la cèl·lula des de la qual es conformaria l’STEPV a finals dels anys 70. En el sindicat, Andreu Hervás ha estat una peça insubstituïble, no només en les estructures internes de l’organització, també en el reguitzell d’assemblees celebrades en centres i pobles i en multitud d’actes públics i programes radiofònics. La seua ha estat una militància permanent, que ha prosseguit fins el mateix dia de jubilar-se.
Durant la seua etapa de mestre a Cocentaina, Andreu Hervás va ser director del col·legi públic El Bosco quan el 1984 l’escola va ser una de les pioneres a impartir les classes en valencià. En aquella etapa també va impulsar l’organització de les Escoles d’Estiu a Dénia i a Elx. Posteriorment ha participat en l’organització de les Trobades d’Escoles Valencianes. En el tram final del seu recorregut professional, va recalar en les aules del col·legi públic Sant Vicent d’Alcoi, on també va donar suport a l’ensenyament en valencià,.
Pel 1987, va estar el primer director del Centre de Professors d’Alcoi elegit democràticament pels col·lectius de renovació pedagògica de la comarca. En la seua etapa al front d’aquest CEP, va liderar una llarga série d’iniciatives pedagògiques, edicions de materials didàctics, cursos, seminaris, jornades i debats que van representar una fita en l’avanç de la normalització de l’idioma i la formació permanent del professorat.
A partir del 2005, ha sigut president i secretari del Club d’Amigues i Amics de la UNESCO d’Alcoi, entitat d’indiscutible i contrastada trajectòria cultural i cívica, compromesa també amb la llengua i la cultura valencianes des dels temps de la Dictadura.
La concessió del Premi Joan Valls a Andreu Hervàs representa un reconeixement a la seua tasca perseverant i sempre discreta, a l’impuls de la normalització lingüística i cultural, però també al compromís amb la classe treballadora i el País Valencià i la defensa de tots els drets humans.

Etiquetat com a


Tots els cossos

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al 20 de febrer

Amadeu Sanz

dijous 20 febrer 2020 12:52 h

Etiquetat com a


DOGV de 20/2/2020, Núm 8744

Amadeu Sanz

dijous 20 febrer 2020 09:48 h

Etiquetat com a


Convocatòries

Convocatòria del concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de direccions de centres públics

Amadeu Sanz

dijous 20 febrer 2020 09:48 h

Etiquetat com a


Tots els cossos

Adjudicació del 20 de febrer

Amadeu Sanz

dijous 20 febrer 2020 09:45 h

Etiquetat com a


Recull de premsa del 20 de febrer de 2020

Blai Doménech

dijous 20 febrer 2020 05:44 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 20 de febrer de 2019 - Llocs provisional

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dimecres 19 febrer 2020 18:59 h

Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dimecres 19 febrer 2020 14:50 h

Etiquetat com a


Tots els cossos

Adjudicació del 20 de febrer: llocs oferits provisionals

Amadeu Sanz

dimecres 19 febrer 2020 14:48 h

Etiquetat com a


Retribucions

Com Interpretar la teua nòmina

STEPV-Iv t’ajuda a interpretar la nòmina

STEPV

dimarts 18 febrer 2020 19:43 h

Com Interpretar la teua nòmina.

La nòmina és un document que ens ha d’entregar l’empresa i que és de vital importància perquè ens dóna informació sobre la quantitat cobrada cada mes en funció de les hores que treballem i la nostra categoria laboral.


Com interpretar la teua nòmina

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dimarts 18 febrer 2020 15:45 h

Etiquetat com a


L’Àrea de Salut Laboral de l’STEPV denuncia la Conselleria d’Educació davant la Inspecció de Treball

STEPV-Iv considera que els Comités de Salut Laboral del personal Docent no universitari de les Direccions Territorials haurien d’estar compostos per molts més membres dels que actualment existeixen.

STEPV

dimarts 18 febrer 2020 13:12 h

Amb la finalitat de fer complir la legislació i davant la falta de resposta per part de l’administració, els delegats i delegades de prevenció laboral de l’STEPV-Iv han decidit no deixar passar més temps i acudir a la Inspecció de Treball.


En passar les eleccions sindicals celebrades el passat 4 de desembre de 2018, l’STEPV-Iv va sol·licitar de la Direcció General de Personal que se li facilitaren els números dels delegats/delegades de prevenció que formarien part en els diferents comités de les tres Direccions Territorials (Alacant, Castelló i València). Davant la interpretació restrictiva de la llei que va fer la Conselleria i de no atendre la reclamació presentada per tots els sindicats representats en Mesa Sectorial, ha motivat que s’haja arribat a interposar aquesta denúncia.

En la llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals és on es marca la quantitat de representants dels treballadors i treballadores que hauran d’existir en els Comités de Seguretat i Salut Laboral i és d’obligat compliment per a totes les empreses.

El DECRET 123/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià, és el que aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l’àmbit de l’administració de la Generalitat Valenciana.

Atesa aquesta legislació, l’STEPV-Iv considera que els Comités de Salut Laboral del personal Docent no universitari de les Direccions Territorials haurien d’estar compostos per molts més membres dels que actualment existeixen. Situació que s’ha fet arribar a l’administració des que es van celebrar les últimes eleccions sindicals, en les quals el nombre de treballadors i treballadores que van ser cridats a participar era major que en les anteriors del 2014 i que han donat com a resultat un augment dels representants en les Juntes de personal Docent, però no així en els Comités de Seguretat i Salut Laboral.

Etiquetat com a


Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 18 de febrer de 2019 - Secundària i altres cossos

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dimarts 18 febrer 2020 11:37 h

Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 18 de febrer de 2019 - Mestres

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dimarts 18 febrer 2020 11:36 h

Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 18 de febrer de 2019 - Llocs oferits definitius

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dimarts 18 febrer 2020 11:33 h

Tots els cossos

Adjudicació del 18 de febrer

Amadeu Sanz

dimarts 18 febrer 2020 11:01 h

Etiquetat com a


Recull de premsa del 18 de febrer de 2020

Blai Doménech

dimarts 18 febrer 2020 04:49 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dilluns 17 febrer 2020 19:55 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 18 de febrer de 2019 - Llocs provisional

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dilluns 17 febrer 2020 17:06 h

Comunitats Autònomes

Castella-La Manxa: convocatòria d’oposicions 2020

Amadeu Sanz

dilluns 17 febrer 2020 16:28 h

Etiquetat com a


Tots els cossos

Adjudicació del 18 de febrer: llocs oferits provisionals

Amadeu Sanz

dilluns 17 febrer 2020 13:56 h

Etiquetat com a


País Valencià

Oposicions 2019: Incorporació a les borses de treball - Correcció d’errades

Amadeu Sanz

dilluns 17 febrer 2020 13:44 h

Etiquetat com a


VI Conveni

Signades les taules salarials d’ensenyament concertat

Signades a Madrid les taules salarials del conveni col·lectiu d’ensenyament concertat

STEPV

dilluns 17 febrer 2020 13:36 h

Resolució de 21 de gener de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l’Acta en la que s’aproven les taules salarials de 2019 del VI Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Ensenyament Privat Sostingudes Total o Parcialment amb Fons Públics.


https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/15/pdfs/BOE-A-2020-2284.pdf”>https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/15/pdfs/BOE-A-2020-2284.pdf

Etiquetat com a


DOGV de 17/2/2020, Núm 8741

Amadeu Sanz

dilluns 17 febrer 2020 09:57 h

Etiquetat com a


Recull de premsa del 17 de febrer de 2020

Blai Doménech

dilluns 17 febrer 2020 05:48 h

Etiquetat com a


Recull de premsa del 16 de febrer de 2020

Blai Doménech

diumenge 16 febrer 2020 07:07 h

Etiquetat com a


Mobilitzacions

Milers de persones participen en la manifestació a Madrid per exigir la conversió en fixes del personal interí

STEPV-Intersindical Valenciana ha participat en la manifestació que aquest matí ha emplenat el centre de Madrid, des de la Plaça Cibeles a Sol

Un moment de la manifestació d'aquest matí a Madrid

STEPV

dissabte 15 febrer 2020 17:24 h

Milers de persones han participat aquest matí en la manifestació convocada per col·lectius de personal interí de tot l’estat per a denunciar el frau de llei en què es troben, exigir la conversió en fixes com a solució per acabar amb la situació de frau de llei i criticar els acords signats per CCOO, UGT i CSIF amb l’anterior govern de Rajoy. Aquests acords d’estabilització del personal interí, lluny d’estabilitzar al personal interí, han propiciat la convocatòria massiva d’oposicions de lliure ingrés (i, per tant, posar en perill la continuïtat en el treball del col·lectiu).

La Confederació Intersindical aprova una resolució en defensa del personal interí i de la seua funcionarització

STEPV-Intersindical Valenciana ha participat en la manifestació amb el lema «Personal interí: consolidació i estabilitat» i valora positivament el gran seguiment que ha tingut, amb col·lectius de tots els territoris de l’estat i dels diferents sectors de la funció pública: professorat, sanitat, justícia, administració local, empreses públiques i funció pública en general.
És inadmissible que milers de professionals dels diferents sectors de la funció pública que han patit la situació de frau de llei no tinguen dret a convertir-se en funcionariat de carrera i que vegen perillar la seua continuïtat en el treball per culpa de la convocatòria d’oposicions massives i d’ingrés lliure, que no garanteixen aquesta continuïtat.
El Sindicat insta al nou govern de l’estat a escoltar la veu del personal interí i atendre les seues reivindicacions i continuarà donant suport a les accions que es convoquen per aconseguir l’objectiu de la consolidació del personal interí i evitar que cap persona es quede sense treball.
Així mateix, el ple de la Confederació Intersindical ha aprovat aquest matí, també a Madrid, una resolució en què insta al govern estatal a solucionar aquesta problemàtica i aconseguir la funcionarització del personal interí.


Recull de premsa del 15 de febrer de 2020

Blai Doménech

dissabte 15 febrer 2020 06:37 h

Etiquetat com a


Universitats públiques

STEPV es reuneix amb la Consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat digital

S’ha tractat la situació del conveni col·lectiu, la problemàtica del personal investigador i de suport a la investigació, la necessitat d’estabilització i dignificació de les plantilles, entre altres temes

Un moment de la reunió d'aquest matí

STEPV

divendres 14 febrer 2020 15:47 h

Hi ha participat també la Secretària Autonòmica d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat digital, i la Directora General de Ciència i Investigació. Per la nostra part hi ha assistit una representació de totes les universitats públiques valencianes i hem manifestat la nostra preocupació per la manca d’una política d’universitat del Govern de la Generalitat.

Pel que fa al conveni col•lectiu del personal laboral de les universitats públiques valencianes, hem instat a la Conselleria a donar una solució real al problema de forma immediata. Per primera vegada, hem tingut una resposta clara sobre el problema existent del conveni i la situació de bloqueig d’aquest. La consellera ha informat sobre la impossibilitat legal d’aplicar el Conveni per la limitació de l’augment de massa salarial del 0,3% existent en els Pressupostos Generals de l’Estat. S’ha compromés a demanar als ministeris d’Universitat i al d’Hisenda una excepció per poder aplicar allò acordat al nostre territori.
Aquesta solució arriba quan la confiança i la paciència del personal de les universitats públiques esta pràcticament esgotada, i des de STEPV li hem instat que es materialitze ja.

També hem tractat la problemàtica del personal investigador i de suport a la investigació. Parlar d’aquest personal és parlar de salaris baixos, temporalitat crònica, contractes fraudulents per obra i servei, entrebancs per a participar en projectes d’investigació competitius, inexistència d’una carrera investigadora amb possibilitat de progressió, excés de càrrega de treball, horaris interminables, etc.

STEPV ha demanat una política de R+D+I al País Valencià que no estiga basada en la precarietat del personal. Que facilite, mitjançant incentius a les universitats, la consolidació dels llocs estructurals que actualment s’exerceixen encadenant contractes temporals per obres i serveis fictícis.
La Consellera ha pres nota, perquè coincideix en la necessitat de solucions, i ens ha avançat l’imminent nomenanent de la Direcció General de Ciència i Investigació, actualment vacant.

La necessitat d’estabilització i dignificació afecta també a bona part de les plantilles. Hem plantejat un canvi dràstic en les estructures de les plantilles universitàries que facilite el canvi generacional, perquè la majoria de PDI no haja d’estar tots els dies lluitant per la seua estabilitat. La Consellera considera que aquesta qüestió depén de les universitats, per la seua autonomia. Però des d’STEPV li hem recordat que la política universitària la marca el Consell, i que és aquest qui ha de marcar el model comú de les universitats públiques.

Amb relació amb aquest model també li hem traslladat la necessitat de fer canvis en els Consells Socials, que en l’actualitat recorden massa al fallit model de les caixes d’estalvis.

Sobre la paràlisi de l’AVAP, l’ha atribuïda a la manca de personal i a una mala gestió que està en procés de solució. La convocatòria d’acreditació del professorat està prevista durant el més de febrer. STEPV tornarà a demanar una reunió amb el nou responsable de l’agència.

Per últim, li hem traslladat una agenda de qüestions prioritàries per al sindicat,incloses en la campanya Encara toca, i li manifestem la nostra voluntat de col•laborar per trobar i donar solució a aquestes qüestions i a totes les que sorgisquen.

Etiquetat com a

universitats

Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

divendres 14 febrer 2020 12:41 h

Etiquetat com a


Tots els cossos

Adjudicació de llocs de difícil cobertura del 14 de febrer

Amadeu Sanz

divendres 14 febrer 2020 12:05 h

Etiquetat com a


Comunitats Autònomes

Astúries: convocatòria d’oposicions 2020

Amadeu Sanz

divendres 14 febrer 2020 12:02 h

Etiquetat com a


Acció sindical

Modificacions a l’Estatut dels Treballadors imposades pel RD Llei 6/2019 que afecten al sector Educatiu Privat

STEPV

divendres 14 febrer 2020 11:58 h

Benvolgudes companyes i companys, des de l’equip d’STEPV privada us adjuntem un document amb les modificacions de l’Estatut dels Treballadors imposades pel Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, de Mesures Urgents per a la Garantia de la Igualtat de Tracte i d’Oportunitats entre Dones i Homes en l’Ocupació que afecten als diferents convenis d’Ensenyament Privat.

Canvis Privada RD 6 2019

Etiquetat com a


Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació de difícil cobertura 14 de febrer de 2019 -  Llistats de participants i lloc adjudicat

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

divendres 14 febrer 2020 11:56 h

País Valencià

Inspecció: llistes provisionals d’admesos i exclosos

Amadeu Sanz

divendres 14 febrer 2020 09:06 h

Etiquetat com a


DOGV de 14/2/2020, Núm 8740

Amadeu Sanz

divendres 14 febrer 2020 09:04 h

Etiquetat com a


Recull de premsa del 14 de febrer de 2020

Blai Doménech

divendres 14 febrer 2020 05:52 h

Etiquetat com a


Universitats públiques

Les universitats públiques valencianes es mobilitzaran per exigir a la Generalitat la signatura immediata del conveni de personal laboral

Prop d’un centenar de treballadores i treballadors de la Universitat de València s’han reunit en assemblea de personal laboral docent i investigador la vesprada del dimecres dia 12. Amb la participació de las diferents forces sindicals, l’assemblea del professorat en condicions més precàries i amb pitjors sous de la universitat (professorat associat, personal investigador en formació, professorat ajudant doctor i contractat doctor) ha debatut sobre la situació creada per l’incompliment per part de la Generalitat Valenciana del preacord de conveni de personal laboral signat el mes d’abril de 2019.

STEPV

dijous 13 febrer 2020 17:34 h

Les forces sindicals han denunciat que després de gairebé quatre anys de negociacions difícils, que finalment permeteren la signatura d’un preacord entre la Generalitat, els sindicats i les universitats, el govern valencià es nega ara a signar el conveni perquè puga aplicar-se. Des de fa anys, la Comunitat Valenciana es l’única autonomia en què no existeix un conveni d’aquest tipus, que permetria millores en les condicions de treball i en els salaris, donant un marc comú al personal laboral (tant PDI com PAS) de les universitats públiques. Tot i que l’abonament econòmic dels increments salarials acordats està inclòs en els pressupostos de 2019 i 2020, la Generalitat ni tan sols accedeix a l’autorització de la despesa necessària perquè les universitats puguen pagar l’esmentada millora en els sous del personal pitjor retribuït.

Per tot això, les treballadores i els treballadors de la Universitat exigeixen a la Conselleria d’Innovació i Universitats, a la d’Hisenda, i al President de la Generalitat Ximo Puig, que desbloquegen la situació i complisquen el compromís adquirit públicament amb la seua signatura. Davant les contínues desatencions i excuses del govern valencià, l’assemblea ha acordat intensificar la campanya d’informació i mobilització tot exigint la signatura del conveni, amb tots els mitjans al seu abast: recollida de signatures i suports, presència en mitjans i xarxes, concentracions, impartir classes al carrer, boicots, etc., i amb la preparació d’una vaga en què es cridaria a participar al conjunt de la comunitat universitària de les cinc universitats públiques valencianes.

CCOO, CSIF, STEPV i UGT

Etiquetat com a


Meses de negociació

Informació de la Mesa Sectorial

S’ha tractat l’Expedient Docent Electrònic Normalitzat (EDEN) però prèviament s’han tractat dubtes generats per la nova ordre de requisit lingüístic per part del Director General de Política Lingüística que ha acudit a la Mesa Sectorial a instàncies de STEPV

STEPV

dijous 13 febrer 2020 16:45 h

Davant la quantitat de dubtes que estava generant l’ordre 3/2020 per la qual es determina la competència lingüística del professorat, publicada dilluns passat, el Sindicat va sol·licitar la presència del Director General de Política Lingüística, Rubén Trenzano, que ha assistit a la Mesa Sectorial.

El Sindicat li ha traslladat una sèrie de qüestions que no quedaven prou clares en la norma i ha elaborat una guia amb preguntes i respostes per intentar clarificar els dubtes generats que es pot trobar en aquest enllaç.
STEPV també li ha traslladat al Director General el malestar que està creant l’apliació del plurilingüisme i les demandes de més formació, ja que molta gent ha obtingut el B2 d’anglés i la Capacitació en Llengua Estrangera que, a partir del curs 2026/27 deixarà de tindre validesa perquè es requerirà un C1 d’anglés per a impartir docència de matèries no lingüístiques en aquesta llengua. Tot i que aquesta exigència ve del Decret de Plurilingüisme de 2012, del Partit Popular, s’ha anat ajornant fins el curs 26/27. El Sindicat ha tornat a defensar que el que caldria fer és reforçar la plantilla de professorat d’anglés i desdoblar els grups per millorar el coneixement d’aquesta llengua i deixar la resta de professorat tranquil, perquè ja tenen prou pressió amb l’atenció al seu alumnat, a la formació en altres qüestions (com l’educació inclusiva, noves tecnologies, etc.) o a la preparació d’oposicions en el cas del professorat interí.
Seguidament s’ha reprès la Mesa Sectorial per a tractar sobre l’expedient docent electrònic normalitzat (EDEN) que permetrà agilitzar tràmits i centralitzar la documentació requerida per l’administració en cada procediment o tràmit en què participe el professorat, des del cobrament de nòmines al concurs de trasllats o a la sol·licitud de permisos i llicències. També es generarà un carnet de docent, vella reivindicació sindical.
El Sindicat ha demanat que s’aclarisquen millor alguns aspectes com qui pot accedir de l’administració a l’EDEN i en quin grau d’accés, ja que contindrà dades de caràcter personal sensibles.
En el torn obert de paraules, STEPV ha plantejat aquestes qüestions:
- Es cobrarà en febrer el complement de Mestres d’ESO pendent des de fa mesos? Està tota la documentació en Hisenda però no els han informat del cobrament per a aquest mes de febrer. Ho comprovaran.
- La reunió sobre els criteris per a l’oferta de vacants en el concurs de trasllats quan serà? Molt probablement dijous que ve.
- La convocatòria de la Comissió de Seguiment de l’Acord de Professorat Interí pendent quan serà? Estan treballant encara informàticament alguns canvis que volen proposar i procuraran convocar-la la setmana que ve però no es poden comprometre a confirmar-ho amb total seguretat.
- La publicació de la convocatòria d’oposicions es confirma que serà al voltant del 15 de febrer com van dir en la darrera Mesa Sectorial? La d’accés anirà primer perquè està pràcticament enllestida. La d’ingrés encara estan estudiant les al·legacions presentades. D’altra banda, els consta que en el DOGV hi ha acumulació de temes i es retarden les coses.


Tots els cossos

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 13 de febrer

Amadeu Sanz

dijous 13 febrer 2020 15:45 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació de difícil cobertura 14 de febrer de 2019 - Llocs oferits

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dijous 13 febrer 2020 13:57 h

Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dijous 13 febrer 2020 12:14 h

Etiquetat com a


DOGV de 13/2/2020, Núm 8739

Amadeu Sanz

dijous 13 febrer 2020 11:45 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 13 de febrer de 2019 - Secundària i altres cossos

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dijous 13 febrer 2020 09:49 h

Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 13 de febrer de 2019 - Mestres

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dijous 13 febrer 2020 09:48 h

Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 13 de febrer de 2019 - Llocs oferits definitius

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dijous 13 febrer 2020 09:47 h

Tots els cossos

Adjudicació del 13 de febrer

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dijous 13 febrer 2020 09:39 h

Etiquetat com a


Plurilingüisme

Aclariments sobre la nova normativa de Capacitació en Valencià i Llengües Estrangeres

Al final de l’article pots descarregar-te el document en pdf i difondre’l.

STEPV

dimecres 12 febrer 2020 19:13 h

A) REFERÈNCIES NORMATIVES
- LLEI 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià (DOGV 22 febrer 2018)
- ORDRE 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià (DOGV 10 febrer 2020)

B) NOVETATS
Tant la Llei de Plurilingüisme com l’ordre 3/2020 estableixen que la competència lingüística mínima per a impartir les assignatures no lingüístiques en valencià i/o en llengües estrangeres és el C1 de la respectiva llengua.
Per tant, la Capacitació en Valencià o el Diploma de Mestres ja no són requisits ni en el concurs de trasllats ni en les oposicions i passen a ser mèrits. En el cas de la Capacitació en Llengua Estrangera tampoc és un requisit sinó un mèrit.

C) PREGUNTES I RESPOSTES
1.- A l’Ordre 3/2020 no es fa referència als ensenyaments de règim especial, també és necessari obtindre el C1 de Valencià?
Sí, perquè actualment totes les places estan catalogades en valencià, amb la qual cosa és necessari tenir el nivell de C1 com a la resta d’ensenyaments.
2.- En els ensenyaments de règim especial s’aplica la llei de plurilingüisme?
Només en els ensenyaments de Formació Professional. No en els ensenyaments artístics ni en els ensenyaments d’idiomes (EOI).
3.- Tinc el Mitjà de Valencià de la JQCV, però no el C1, complisc amb el que es demana com a requisit?
Sí, el Mitjà equival a l’actual C1 de Valencià.
4.- Tinc la Capacitació de Valencià, però no el C1, què puc fer?
Si la tens registrada o la registres abans de l’11 de febrer de 2021, podràs fer servir el títol de Capacitació com a requisit per a les oposicions o per als procediments de mobilitat (concurs de trasllats, comissions de serveis), però no la podràs utilitzar com a mèrit, perquè l’hauràs utilitzat com a requisit. Per tant, és convenient obtindre el C1 per fer-lo servir com a requisit i la Capacitació com a mèrit.
5.- Tinc el C1 de Valencià, però no l’he registrat, fins a quan puc registrar-lo?
Si l’has obtingut mitjançant la JQCV no cal que ho registres. Si l’has obtingut per altres vies (CIEACOVA o EOI), és convenient registrar-lo, tot i que potser la Conselleria ja haja rebut l’expedient i tinga registrat el títol. Pots consultar-ho a OVIDOC (https://acces.edu.gva.es/sso/login.xhtml?callbackUrl=https://ovidoc.edu.gva.es/)
6.- Les persones que estem en procés de formació de Capacitació de Valencià o Diploma de Mestre, què hem de fer?
En tenir el certificat registrar-lo, perquè hi ha un termini de 12 mesos https://stepv.intersindical.org/noticies/article/sobre_la_proposta_de_conselleria_respecte_al_c1_i_ldes de l’11 de febrer de 2020 per a fer-ho. Com en la resposta anterior, si l’obtens via JQCV no cal registrar-lo perquè és automàtic.
7.- Què passarà quan acabe el termini dels 12 mesos? Els cursos de Capacitació en Valencià i del Diploma de Mestres deixaran d’oferir-se?
En principi sí, perquè l’ordre 3/2020 deroga l’ordre 17/2013, de 15 d’abril, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres. En aquesta ordre derogada es regula la Capacitació en Valencià, el Diploma de Mestre i la Capacitació en Llengua Estrangera. Per tant, ja no hi ha base legal per continuar convocant cursos de capacitació o de Diploma de Mestre en un futur, excepte per qui les estiga cursant actualment.
8.- I què passa amb la Capacitació en Llengua Estrangera?
En principi passarà el mateix i deixaran de convocar-se cursos en un futur. El que no deixa clar l’ordre 3/2020 és què passa amb les persones que estan cursant actualment o en procés de cursar la Capacitació en Llengua Estrangera en la convocatòria de 2020, ja que l’ordre 3/2020 no planteja cap límit al registre d’aquest títol (a diferència de la Capacitació en Valencià), per tant s’entén que no hi haurà problema en què es puga registrar (si s’obté mitjançant el cursos de Conselleria el registre és automàtic).
Per acabar d’assegurar-nos a la qüestió del registre, hem traslladat la pregunta a la Conselleria. En obtindre resposta l’afegirem a aquesta guia.
9.- És cert que el B2 d’Anglés i la Capacitació en Llengua Estrangera ja no serviran a partir del curs 2027/28 perquè el requisit serà el C1 d’Anglés?
Efectivament, a partir d’eixe curs el B2 d’anglés i la Capacitació en Llengua Estrangera ja no serviran. En principi es mantindran com a mèrit. Fins a eixe moment sí que serviran.

D) POSICIONAMENT DE STEPV
STEPV es va oposar a l’ordre 3/2020 quan es va negociar en Mesa Sectorial el passat mes d’octubre. Consideràvem que un canvi tan important s’havia d’estudiar molt bé i comptar amb tota la informació necessària per prendre qualsevol decisió, fet que no va ser atés per la Conselleria, que ha decidit tirar endavant, generant més dubtes i malestars que solucionant problemes. En aquests enllaços teniu el posicionament del Sindicat en el moment en què es va negociar:
- 15 d’octubre: Sobre la proposta de Conselleria respecte al C1 i la Capacitació en Valencià
- 17 d’octubre: Resum de la Mesa Sectorial d’Educació
- 30 d’octubre: Valoració de l’STEPV sobre la regulació de la competència lingüística per accedir a llocs de treball docents

Descarrega’t aquesta informació en pdf en aquest enllaç


Jubilacions

Els STEs registren el 10 de febrer l’informe de salut laboral i riscos laborals del personal docent

Campanya de jubilació STEPV-Iv.

Delegació de STEs en la Direcció General de la Seguretat Social, en abril de 2019

STEPV

dimecres 12 febrer 2020 18:40 h

El passat 4 d’abril, a instàncies de la Confederació Intersindical i dels STEs-i, va haver una reunió bilateral amb la Directora General de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, Gloria Redondo Rincón, per expossar-li les diferències en l’accés a la jubilació anticipada del professorat.
En aquella reunió, escoltades les aportaciones del Sindicat, se’ns demanà de presentar davant la Direcció General de la Seguretat Social un informe de salut laboral i riscos laborals del personal docent i d’atenció a la discapacitat que demostre l’especificitat del col·lectiu docent per tal de valorar la possible revisió de l’accés a la jubilació.
Clica ací per veure l’adjunt amb nova petició de reunió.

Etiquetat com a


Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 13 de febrer de 2019 - Llocs provisional

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dimecres 12 febrer 2020 18:34 h

Tots els cossos

Adjudicació del 13 de febrer: llocs oferits provisionals

Amadeu Sanz

dimecres 12 febrer 2020 14:34 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dimecres 12 febrer 2020 13:56 h

Etiquetat com a


DOGV de 12/2/2020, Núm 8738

Amadeu Sanz

dimecres 12 febrer 2020 09:51 h

Etiquetat com a


Recull de premsa del 12 de febrer de 2020

Blai Doménech

dimecres 12 febrer 2020 06:24 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 11 de febrer de 2019 - Secundària i altres cossos

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dimarts 11 febrer 2020 13:53 h

Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 11 de febrer de 2019 - Mestres

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dimarts 11 febrer 2020 13:52 h

Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 11 de febrer de 2019 - Llocs oferits definitius

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dimarts 11 febrer 2020 13:50 h

Tots els cossos

Adjudicació de l’11 de febrer

Amadeu Sanz

dimarts 11 febrer 2020 13:44 h

Etiquetat com a


Meses de negociació

13 de febrer: Mesa Sectorial sobre EDEN (expedient docent electrònic normalitzat)

STEPV

dimarts 11 febrer 2020 13:32 h

Etiquetat com a

mesa sectorial

Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dimarts 11 febrer 2020 13:11 h

Etiquetat com a


Plataforma per l’ensenyament públic

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic demanda participació en la negociació d’una nova llei educativa

Convoca una concentració el pròxim 19 de febrer per a exigir la derogació de la LOMQE amb urgència, revertir les retallades i millorar l’educació pública

STEPV

dimarts 11 febrer 2020 11:01 h

La Plataforma, formada per les organitzacions, FAMPA-València, STEPV, FE CCOO PV, FeSP UGT PV, Escola Valenciana, CAVECOVA, CGT, FAAVEM, FEPV, BEA, Campus Jove, Sindicat d’Estudiants, SEPC, FEU, FdE, Acontracorrent, Associació de Directors de Primària, Associació de Directors de Secundària, Moviments de Renovació Pedagògica, ADIDE, FAMPA-Enric Valor, FAMPA-Penyagolosa i Valencia Laica convoca a tota la comunitat educativa a una concentració per reivindicar la participació de la comunitat educativa en la negociació d’una nova llei educativa que enderroque la LOMQE, el pròxim 19 de febrer a la Delegació de Govern (Plaça del Temple, 1) a València.

La Plataforma considera que calen polítiques de defensa de l’escola pública

Tot i que la intenció és que el nou Govern presente d’ací no res una nova proposta de llei educativa, la Plataforma alerta que en cap moment eixa nova llei ha estat treballada de forma participativa amb la comunitat educativa, ni el teixit social i que tinga en compte, com a principal objectiu, la millora del sistema d’ensenyament públic.
Tanmateix les entitats de la Plataforma volen recordar que encara queda molt de camí per tal de revertir les retallades i obrir un canal de comunicacions a una nova política educativa, centrada en el diàleg i la participació. I consensuar una nova llei requerix d’eixa reivindicació. 
La Plataforma considera que calen polítiques de defensa de l’escola pública front a la concertació de centres d’ensenyament i de reversió de les retallades (reducció de la ràtio d’alumnat per aula i nivell, la reducció de les hores lectives del professorat, entre d’altres). A més, han de tenir com a objectiu la revisió i adequació de les infraestructures i el desenvolupament de moltes més accions que milloren les condicions de l’escola pública, de l’alumnat, les famílies i del professorat.
Respecte de la defensa del valencià, demanda una ampliació de la xarxa d’ensenyament públic plurilingüe a totes les edats i territoris amb la garantia de l’accés a l’ensenyament en valencià que assegure els drets lingüístics. Ensems, la Plataforma considera que l’adoctrinament que suposa l’assignatura de Religió no ha de ser impartit a l’escola.
I tot això generant estructures participatives reals, on es tinga en compte a tota la Comunitat Educativa no només en la supervisió de quantes normatives puguen aparèixer sinó que formen part en l’elaboració d’aquestes i en la presa de decisions, amb una revisió de la norma que regula els Consells escolars de centre, els Municipals i el de País Valencià.
La Plataforma també ha fet un pronunciament respecte de la campanya de partits de la ultradreta que coacciona les persones treballadores de l’ensenyament i la llibertat en la seua funció docent i que s’ha estès en comunitats autònomes que, com ara Andalusia, Múrcia, Madrid, i altres, tenen governs que denigren els drets de les persones i famílies LGTBI i el de les dones, entre d’altres.
La Plataforma rebutja qualsevol ingerència discriminatòria de qualsevol grup reaccionari que vulga atacar els principis democràtics presents a l’escola pública: la llibertat, la solidaritat, el respecte a la diversitat sexual, la diversitat ètnica i cultural, la integració social, la cooperació, la no violència, la lluita per un món diferent, socialment just i equitatiu…
Fem una crida a tota la comunitat educativa al fet que romanga unida en la defensa i l’impuls dels drets humans i de l’alumnat en un model coeducatiu i inclusiu i anunciem que estarem expectants per a denunciar qualsevol atac als drets de les persones i famílies LGTBI.

Descarrega’t ací el cartell en pdf i difon-lo en el teu centre

Etiquetat com a


DOGV de 11/2/2020, Núm 8737

Amadeu Sanz

dimarts 11 febrer 2020 09:39 h

Etiquetat com a


Recull de premsa del 11 de febrer de 2020

Blai Doménech

dimarts 11 febrer 2020 06:39 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dilluns 10 febrer 2020 16:28 h

Etiquetat com a


Tots els cossos

Adjudicació de l’11 de febrer: llocs oferits provisionals

Amadeu Sanz

dilluns 10 febrer 2020 16:26 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 11 de febrer de 2019 - Llocs provisional

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dilluns 10 febrer 2020 16:01 h

Valencià

Competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià

Amadeu Sanz

dilluns 10 febrer 2020 09:36 h

DOGV de 10/2/2020, Núm 8736

Amadeu Sanz

dilluns 10 febrer 2020 09:32 h

Etiquetat com a


Recull de premsa del 10 de febrer de 2020

Blai Doménech

dilluns 10 febrer 2020 06:21 h

Etiquetat com a


Recull de premsa del 9 de febrer de 2020

Blai Doménech

diumenge 09 febrer 2020 07:39 h

Etiquetat com a


Recull de premsa del 8 de febrer de 2020

Blai Doménech

dissabte 08 febrer 2020 06:26 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

divendres 07 febrer 2020 13:06 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació de difícil cobertura 7 de febrer de 2019 -  Llistats de participants i lloc adjudicat

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

divendres 07 febrer 2020 10:25 h

Tots els cossos

Adjudicació de llocs de difícil cobertura del 7 de febrer

Amadeu Sanz

divendres 07 febrer 2020 10:23 h

Etiquetat com a


Meses de negociació

Es negocia el protocol d’absentisme escolar

STEPV sol·licita una segona mesa per abordar el document en profunditat, una vegada afegides totes les propostes traslladades en la Mesa

STEPV

dijous 06 febrer 2020 19:26 h

Aquest matí s’ha negociat el protocol d’actuació davant situacions d’absentisme escolar en els centres educatius. Des de STEPV valorem positivament aquesta iniciativa de la Direcció General d’Inclusió Educativa per afrontar aquesta problemàtica, però considerem que s’ha de fer un treball conjunt amb les diferents Conselleries afectades, per afrontar un problema que és transversal. Només així aconseguirem reduir les taxes actuals d’absentisme i que aquest protocol no acabe sent només un acte burocràtic per al professorat i els equips directius.

El Sindicat considera que s’ha de fer un treball conjunt amb les diferents Conselleries afectades

Pel que fa el document, STEPV ha manifestat la seua preocupació en diversos aspectes fonamentals.
En primer lloc, el Sindicat ha demanat l’ampliació de les actuacions relacionades amb la prevenció de l’absentisme i l’aplicació d’aquest protocol a l’etapa d’infantil. Tot i ser una etapa no obligatòria, és fonamental per compensar les desigualtats d’origen i en molts casos pot generar precedent i fomentar una cultura absentista.
Igualment important és la necessitat de diferenciar protocols per a les diferents etapes educatives, ja que l’absentisme en infantil i primària té unes causes diferents a l’absentisme en secundària i FP.
El Sindicat també li ha traslladat a Conselleria la preocupació dels equips directius als que el protocol atribueix la funció de comunicar a Fiscalia la possible situació de risc o desprotecció.
Així mateix hem reclamat més formació i una major protecció legal de les persones implicades, donat que en molts casos estar involucrat en el procediment significa enfrontar-se directament amb les famílies.
Al respecte dels tipus d’absentisme definits en el document, el Sindicat considera que cal redefinir-los, ja que un absentisme lleu reiterat ha de ser considerat com a greu i un absentisme greu repetititu, ha de considerar-se crònic.
Igualment, STEPV ha manifestat la necessitat de concretar mesures per a col·lectius concrets com ara, l’alumnat estranger que passa períodes intermitents al seu país, i referències a l’absentisme per raons de gènere: cal tindre una especial atenció a xiquetes de països on encara es practica la mutilació genital o els matrimonis forçats.
Per últim, el Sindicat ha demanat mesures específiques per a centres que concentren un alt índex d’absentisme escolar i ha aprofitat per reclamar la reanudació del grup de treball de centres CAES ja que alguns d’aquests centres necessiten mesures especíques i urgents.
Conselleria ha informat que aquest reglament és un resum d’una guia d’absentisme molt més extensa que estarà penjada al web de Conselleria, a la plataforma REICO.
Així mateix la DG d’inclusió educativa ha manifestat que la intenció d’aquesta normativa és la d’unificar criteris i fomentar la participació dels diferents organismes i entitats involucrades en aquesta problemàtica que és global.
En el torn obert de paraula, STEPV li ha traslladat a la Directora General d’Inclusió els següents temes:
- La no provisió de les substitucions als SPE, com ja va succeir l’any passat, la qual cosa és molt greu donat l’alumnat al que atén aquest professorat.
- La creació d’un pla específic per a l’alumnat nouvingut que té desconeixement d’ambdues llengües oficials, ja que ha deixat de considerar-se com a criteri per determinat l’alumnat de compensació educativa.
Finalment, el Sindicat ha traslladat les queixes del les persones aspirants i membres dels tribunals del torn de diversitat funcional en les oposicions de 2019. STEPV s’ha compromés a enviar un resum de totes les propostes de millora, relacionades amb aquest tema.
Per altra banda, STEPV ha preguntat si al final, les persones del torn de diversitat funcional tindran un tribunal en cada província o un únic tribunal, com anys anteriors. La resposta de l’administració ha sigut que valoraran el fet segons el nombre de persones inscrites a aquest torn.


Tots els cossos

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura del 7 de febrer

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dijous 06 febrer 2020 12:56 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació de difícil cobertura 7 de febrer de 2019 - Llocs oferits

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dijous 06 febrer 2020 12:53 h

Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Amadeu Sanz

dijous 06 febrer 2020 12:34 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2019/20

Llistat adjudicació 6 de febrer de 2019 - Secundària i altres cossos

Maria De Las Mercedes Arraez Lopez

dijous 06 febrer 2020 11:12 h

Comentaris


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.