Professorat interí

GUIA SOBRE EL PLA ÈXIT II

STEPV

dijous 27 març 2014 17:08 h

La Conselleria ha començat a ofertar places del Pla Èxit II en les adjudicacions setmanal. Davant el gran nombre de consultes sobre les característiques d’aquestes places i qui pot optar-hi, us facilitem aquesta guia.

Normativa d’aplicació
Pla Èxit II: ORDE 10/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’establixen els procediments per a l’autorització als centres públics d’Educació Secundària del projecte experimental de reforç educatiu extraordinari per a la millora de l’èxit escolar Pla Èxit II en el curs 2013-2014

Àmbits: ORDE 67/2013, de 25 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació i l’habilitació de llocs de treball d’àmbit per a ser proveïts per funcionaris docents en centres públics de la Comunitat Valenciana que impartisquen l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria.

En què consisteix el Pla Èxit II?
Són classes de repàs fora de l’horari lectiu a l’alumnat que compleix els requisits següents:
a) Presente dificultats d’aprenentatge en els cursos anteriors.
b) Es trobe en risc evident de no assolir els objectius i les competències bàsiques, a pesar de les mesures ja aplicades.
c) Mostre una actitud favorable a la participació en les activitats de reforç proposades i compte amb l’acceptació per a participar en el programa realitzada de forma expressa per la família.
Els centres organitzaran almenys un grup de reforç educatiu extraordinari per a cada nivell de l’etapa. Cada grup tindrà un total d’entre deu i quinze alumnes del centre del nivell corresponent, i el mínim d’alumnes per grup podrà reduir-se a huit en el cas dels centres catalogats com a centres d’acció educativa singular (CAES).
L’activitat dels grups s’organitzarà en àmbits: àmbit científic i sociolingüístic. Cada un d’estos àmbits atendrà prioritàriament, segons corresponga, el reforç de les àrees instrumentals de Matemàtiques, Castellà: llengua i literatura i Valencià: llengua i literatura, i es podran reforçar la resta d’àrees prioritzant l’atenció a les llengües estrangeres.
Els grups desenrotllaran l’activitat fora de l’horari lectiu, en dos o quatre dies, de dilluns a divendres i opcionalment els dissabtes. El nombre d’hores per àmbit, en cada grup, serà de dos i mitja setmanals.

Qui pot impartir el Pla Èxit II?
El professorat interí amb jornada a temps parcial en el centre, voluntàriament, per a completar la jornada. Si no és possible, s’ofertarà al personal funcionari interí integrant de les borses de treball. La proposta serà, almenys, de mitja jornada.

Quines especialitats poden triar l’àmbit sociolingüístic i científic?
Segons la normativa d’àmbits, les especialitats que poden optar als dos àmbits és la següent:
- Sociolingüístic: Filosofia, Geografia i Història, Grec, Llatí, Llengua Castellana i Literatura, Llengua i Literatura Valencianes, Francés, Anglés, Alemany i Italià.
- Científic: Biologia i Geologia, Física i Química, Informàtica, Matemàtiques i Tecnologia

Quina borsa té prioritat? Com es fa l’adjudicació?
En cremallera. És a dir, comencen a adjudicar, dins de cada àmbit, per les especialitats segons el codi. Per exemple, en l’àmbit socio-lingüístic comencen per Filosofia (codi 201), Grec (codi 202), Llatí (codi 203) i així successivament, sempre i quan el professorat interí de cada una d’aquestes borses sol·licite aquestes places.

He de fer hores complementàries?
Sí. En proporció a les hores lectives adjudicades.

Fins quan són els nomenaments?
Els nomenaments són fins el 30 de juny.

Etiquetat com a

pla èxit ii

Tots els cossos

GUIA SOBRE EL PLA ÈXIT II

STEPV

dijous 27 març 2014 17:00 h

Etiquetat com a


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.
El comentari no està disponible a l'entrada d'aquest canal.
  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR