Mobilitzacions

STEPV convoca concentracions l’1 de juny per a exigir l’abonament dels deutes retributius pendents

Fa mesos que la Conselleria no abona els triennis i sexennis del professorat en pràctiques, tribunals d’oposicions, complements de càrrecs directius i unipersonals, bretxa salarial entre homes i dones, etc.

Cartell de la concentració de l'1 de juny

STEPV

divendres 20 maig 2022 11:10 h

STEPV ha convocat concentracions el pròxim 1 de juny a les 18h a Alacant (Casa de les Bruixes), Castelló (Casa dels Caragols) i València (Plaça Manises) per a exigir l’abonament immediat dels deutes retributius pendents.

L’acord de compensació retributiva de 2019 encara no s’ha executat, 3 anys després

En 2019, STEPV va signar un acord pel qual es compensava el professorat funcionari en pràctiques d’eixe curs 2019/20 perquè pugueren cobrar els triennis i sexennis. També es destinava una partida per a la lluita contra la bretxa salarial entre homes i dones que se sumava a la de l’any anterior. Aquestes partides compensatòries encara no s’han abonat, tres anys després.
Igualment, el govern es va comprometre a elaborar una normativa perquè l’abonament dels triennis i sexennis del professorat en pràctiques es normalitzara, ja que la Llei Valenciana de la Funció Pública de 2021 així ho permet. Ha passat un any i encara no s’ha elaborat aquesta normativa. Més bé al contrari, el govern s’ha dedicat a marejar els sindicats i el professorat afectat amb promeses incomplertes cada vegada que STEPV preguntava per l’esmentada normativa en les meses sectorials.
D’altra banda, tampoc s’estan abonant en temps i forma molts altres complements retributius. Els problemes de manca de personal en les direccions territorials d’educació i la seua grandària (la de València és la més gran de l’estat) retarden els abonaments d’aquests complements: tribunals d’oposició, càrrecs directius i unipersonals, etc. STEPV i STAS han convocat diverses concentracions en els darrers anys reclamant més personal en les direccions territorials per a gestionar el professorat i, almenys, la creació d’una quarta direcció territorial que descongestione les d’Alacant i València, una reivindicació que tampoc ha sigut atesa.

Descarrega’t ací el cartell de la concentració i difon-lo

Etiquetat com a

retribucions impagaments

Anuncis

Convocatòries

Estades a l’estranger, immersió lingüistica i a distància 2022: publicació dels llistats provisionals

Carlos Furones Sánchez

dimarts 10 maig 2022 11:17 h

Etiquetat com a


Espai Freire

Paraules d’alliberament

STEPV

dimarts 09 febrer 2021 22:25 h

Etiquetat com a


Oposicions

Temaris d’oposicions vigents des del febrer de 2012

Amadeu Sanz

diumenge 15 abril 2012 19:31 h

Etiquetat com a

temaris oposicions

Borses de treball

Comunitats Autònomes

Borses de treball

Amadeu Sanz

diumenge 15 abril 2012 14:16 h

Internacional

Unesco, així no!

Manifest contra la III Conferència Mundial d’Educació Superior -organitzada per la Unesco- que es realitza del 18 al 20 de maig de 2022 a Barcelona

STEPV

divendres 20 maig 2022 17:12 h

El moviment sindical, gremial i pedagògic, docent, estudiantil i de persones funcionàries de l’educació universitària, personal acadèmic, investigadores i investigadors i intel·lectuals expressem la nostra preocupació per l’agenda, contingut, procés i ruta de la III Conferència Mundial d’Educació Superior (CMES) que es realitza del 18 al 20 de maig de 2022 a Barcelona.

La nostra posició es fonamenta en les següents raons:

1. La UNESCO va conformar un comité organitzador de la III CMES que va excloure a les
organitzacions naturals del món acadèmic, gremial i sindical de docents, estudiants i treballadores i treballadors universitaris, al mateix temps que feia aliances amb sectors empresarials, corporacions, capital trasnacional educatiu, banques de desenvolupament i filantropia vinculada al gran capital

2. L’agenda va ser elaborada sense un procés de consulta ampli i participatiu. Es van excloure temes d’especial importància com el món del treball docent en el segle XXI, així com els processos de privatització, mercantilització i desterritorialització que assetgen les universitats en la sindèmia del COVID-19.

Els 10 punts de l’agenda de la III CMES obrin perillosament les portes a la lògica del mercat en l’educació superior. Una agenda construïda des de l’externalitat de l’educació superior és una amenaça contra el pensament crític i l’autonomia universitària a escala planetària.

S’anuncia que la III CMES no tindrà una declaració final, per la qual cosa la seua realització sense línies clares d’orientació estratègica pot servir per a legitimar polítiques neoliberals que s’aprofundiaran en la dècada vinent. Esperem que això es corregisca en la pròpia III CMES3.

A hores de la realització de la III CMES no s’han donat a conéixer els documents que recolzen cadascun dels punts de l’agenda, defugint el necessari debat d’idees previ a la cita de Barcelona. Ens preguntem “Quin és el motiu de tant de secretisme? Una Conferència Mundial sense documents de treball?

De fet, en la manera de plantejar els temes de l’agenda de la III CMES s’evidencia una orientació d’educació per a satisfer les demandes del mercat, alguna cosa que esperem que es conjure en el marc de les sessions de la III Conferència Mundial d’Educació Superior.

En qualsevol cas, considerem que Barcelona 2022 no és un punt d’arribada sinó de partida per a la construcció de resistències educatives solidàries, emancipadores i de defensa de la universitat pública. Continuarem treballant en l’enfortiment del teixit social que lluita en favor del dret humà a una educació pública universitària gratuïta, científica, popular i emancipadora.

Si la UNESCO s’entrega als braços del capital trasnacional que vol convertir a l’educació en una mercaderia, les universitàries i universitaris ajuntarem les nostres consciències per a defensar el futur de l’educació pública universitària!!!


Consulta totes les entitats que han signat el manifest

Etiquetat com a


Meses de negociació

2 de juny: Mesa Sectorial sobre absorció conservatoris municipals i acreditació formació pedagògica del professorat escoles de música

STEPV

divendres 20 maig 2022 17:03 h

Meses de negociació

26 de maig: Mesa Sectorial sobre Decret de Currículum de Primària

STEPV

divendres 20 maig 2022 16:35 h

Comissions de serveis

Comissions de serveis 2022: correcció d’errors

Carlos Furones Sánchez

divendres 20 maig 2022 13:46 h

Correcció d’errades de la Resolució de 26 d’abril de 2022, de la Direcció General de Personal Docent.

Es canvia l’anex IV (localitats i centres) de la convocatoria.

Etiquetat com a


Adjudicacions 2021/22

Adjudicació de difícil cobertura del 19-20 de maig: llistats de participants i lloc adjudicat

Carlos Furones Sánchez

divendres 20 maig 2022 13:42 h

Adjudicacions 2021/22

Adjudicació de difícil cobertura del 19-20 de maig: llocs definitius oferits

Carlos Furones Sánchez

divendres 20 maig 2022 13:39 h

Tots els cossos

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 19-20 de maig 2022: llistats de participants i lloc adjudicat

Carlos Furones Sánchez

divendres 20 maig 2022 13:35 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

divendres 20 maig 2022 13:22 h

Etiquetat com a


Meses de negociació

Es negocia el currículum d’Infantil

Aquest matí ha començat la negociació dels currículums que s’aplicaran el curs que ve.

STEPV

dijous 19 maig 2022 14:43 h

La proposta del nou currículum d’Infantil ha estat negociada avui en mesa sectorial amb la conselleria d’Educació. La proposta presentada per la Direcció General d’Innovació Educativa adapta la norma d’ensenyaments bàsics publicats pel ministeri el passat mes de febrer.

El Sindicat ha manifestat que cal reduir les ràtios, la burocràcia, apostar pel valencià i millorar les plantilles, entre altres

En primer lloc, el sindicat ha exigit el temps necessari per a poder negociar normativa d’aquesta rellevància amb el temps suficient. La documentació de l’esborrany va aplegar al sindicat el passat dilluns i això implica que no es puguen aportar les reflexions necessàries per part del professorat i dels centres. STEPV ja ha avançat que si aquesta línia de negociació es manté, generarà descontents importants entre el professorat d’altres etapes educatives. És per això, que el Sindicat ha animat a la conselleria a oferir espais de debat amb el professorat i donar el temps suficient perquè les persones puguen fer les seues aportacions.

Respecte al projecte d’ordenació presentat, STEPV considera que és una bona proposta oberta, que flexibilitza el currículum i facilita l’articulació dels diferents elements curriculars i les àrees de coneixement en una proposta pedagògica globalitzada. D’aquesta manera, el professorat es converteix en una peça clau i fonamental en la concreció curricular, en la línia pedagògica i en la participació en el projecte educatiu de centre, aspecte que STEPV celebra.

En aquesta proposta, s’inclouen moltes referències a la importància de la individualització de l’ensenyament, de l’avaluació, de l’atenció a la diversitat i de l’atenció a les famílies. Igualment, hi ha moltes referències a les coordinacions entre els diferents nivells i etapes, la coordinació del cicle i del claustre i als plans d’acollida. És per això que STEPV ha recordat la importància de la revisió de les plantilles (negociació iniciada en un grup de treball), en concret la dotació d’una persona de suport per cada dues unitats i la figura de les especialitats de PT i AL.

També es fa referència als espais d’aprenentatge, i és per això que STEPV ha manifestat que cal atendre a les característiques de cada centre i que amb les ràtios actuals, hi ha aules on l’alumnat es troba pràcticament embotits en l’aula. També el sindicat ha recordat que si es reconeixen tots els espais com espais educadors, cal treballar en les instal·lacions i poder transformar-los cap a espais que oferisquen un enriquiment educatiu.

STEPV també ha insistit en el fet que aquest currículum aposte per l’ensenyament en valencià tant com siga possible. Tenint en compte que la majoria de centres ofereixen un projecte experimental d’immersió lingüística, i que la llei 4/2018 ho permet, la proposta de currículum hauria d’estar orientada en aquest sentit i, en canvi, sols descobrim una referència molt feble a “desenvolupar habilitats comunicatives en les dues llengües oficials”. El sindicat ha manifestat la importància que juga la immersió lingüística en aquestes primeres etapes com a ferramenta per potenciar i garantir l’estima per la llengua i que no es poden obviar els efectes que tenen a llarg termini. També ha manifestat la necessitat d’atribuir els primers contactes amb la llengua estrangera a la persona especialista de manera coordinada amb el professorat d’infantil i posar fi al bloqueig de places per catalogar-les amb B2.

Respecte a la resta de funcions atribuïdes a les tutories, l’avaluació i l’atenció individualitzada i les coordinacions, STEPV ha traslladat la preocupació de la càrrega burocràtica als centres, les quals sols es podran reduir si aquesta conselleria millora les plantilles i redueix les ràtios.

Per acabar, STEPV, no ha pogut deixar de reclamar que els ensenyaments de religió queden fora de l’escola pública i d’un currículum propi d’un estat laic com és el nostre.

Al torn obert, STEPV ha preguntat sobre les següents qüestions:

- Estat dels impagaments dels tribunals d’oposicions de Mitjans Audiovisuals i Informàtica.

- Publicació prevista del nou decret de permisos i llicències.

- Publicació prevista de les comissions específiques.

El servei de relacions institucionals, traslladarà aquestes preguntes a la DG Personal per poder respondre-les.


Comissió de seguiment de concertada

STEPV Ensenyament Privat negocia el projecte de decret d’infantil

STEPV

dijous 19 maig 2022 12:30 h

Hui divendres 20 de maig s’ha tractat en Comissió Seguiment concertada el projecte de decret currículum d’infantil que s’implementarà en els centres el curs que ve. A la reunió ha assistit la Directora General d’Innovació Educativa, Reis Gallego.

Des del sindicat hem mostrat el nostre malestar per no disposar del temps suficient per estudiar com ens hagues agradat aquesta normativa. Hem insistit, doncs, que ens envien ja la documentació que es tractarà la setmana que ve sobre el currículum de primària per poder traslladar amb temps suficient a la nostra afiliació i professorat perquè hi puguen fer-se les aportacions necessàries.

Entrant en l’articulat del currículum agraïm que la proposta de decret desplegue significativament l’apartat de l’avaluació, l’atenció a la diversitat i l’atenció a les famílies.
No obstant açò, respecte a les tutories, i coordinació entre nivells, STEPV-Iv ha traslladat la seua preocupació perquè puga haver-hi una sobrecàrrega de burocràtització en els centres, per tant hem aprofitat en que s’ha d’encetar ja la negociació de les plantilles amb l’administració abans d’acabar el curs, hem recordat que aquesta negociació estava prevista començar-la el passat mes de gener.

Seguidament STEPV-Iv ha fet les següents aportacions concretes al projecte de currículum:

-Garantir la posada en marxa de projectes coeducatius que fomenten la construcció de les relacions igualitàries de les dones i els homes sobre la base de criteris d’igualtat i la corresponsabilitat per evitar qualsevol tipus de violència, especialment la masclista.

-Comptar amb la participació activa i comunicació fluida de les mares, pares i tutors legals, dels equips directius i dels mestres del centre corresponent. De la mateixa manera, s´ha de facilitar la coordinació dels sectors i figures que intervenen en l´atenció d’aquest alumnat.

-Respectar la responsabilitat fonamental de les mares, pares o tutors legals en aquesta etapa, els centres que imparteixen educació infantil han d’arbitrar les mesures corresponents per cooperar estretament amb ells. Aquestes mesures hauran de quedar recollides en el Projecte Educatiu de Centre.

-STEPV-Iv ha fet especial èmfasi en la competència corresponsable: la competència corresponsable fa referència al dret i al deure de compartir de manera adequada les responsabilitats familiars, les tasques de cura i l’atenció de les persones en situació de dependència. L’objectiu es poder assolir la igualtat efectiva d’oportunitats entre dones i homes i possibilitar la conciliació de la vida laboral, la personal i la familiar i la configuració del seu temps. Afavorir un aprenentatge basat en la coresponsabilitat permet el desenvolupament integral de la persona, al marge d’estereotips sexistes i va lligat al desenvolupament d’altres competències tals com la personal, la social, la ciutadana i l’emprenedora.

-La interacció entre iguals a través del debat com a font d’aprenentatge i per a l’assoliment d’objectius comuns.
A aquesta etapa és fonamental posar les bases per a la interacció entre iguals, ja que per les carecterístiques de l’etapa encara es troben a una etapa egocèntrica i és imprescindible treballar la interacció per posar els fonaments per a la cohesió de grup i el treball cooperatiu que s’ha de desenvolupar a l’etapa de primària.

Finalment STEPV-Iv farà arribar les aportacions per correu electrònic a l’administració.

 

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dijous 19 maig 2022 12:30 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 19 de maig: secundària i resta de cossos

Carlos Furones Sánchez

dijous 19 maig 2022 12:26 h

Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 19 de maig: mestres

Carlos Furones Sánchez

dijous 19 maig 2022 12:24 h

Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 19 de maig: llocs oferits definitius

Carlos Furones Sánchez

dijous 19 maig 2022 12:24 h

Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 19 de maig: llocs oferits provisionals

Carlos Furones Sánchez

dijous 19 maig 2022 12:22 h

Tots els cossos

Adjudicació del 19 de maig

Carlos Furones Sánchez

dijous 19 maig 2022 12:17 h

Etiquetat com a


Tots els cossos

Adjudicació del 19 de maig: llocs oferits provisionals

Carlos Furones Sánchez

dijous 19 maig 2022 12:14 h

Etiquetat com a


STEPV-Iv s’oposa contundentment a l’externalització de la vigilància de la salut

El Sindicat exigeix a l’Administració que adopte les mesures necessàries per posar fi a l’incompliment sistemàtic de la llei de prevenció de riscos laborals

STEPV

dimecres 18 maig 2022 21:10 h

El 5 de maig de 2022 es va convocar sessió de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el treball (COPASESA). Aquest és l’òrgan superior de participació institucional de l’administració de la Generalitat Valenciana en matèria de seguretat i salut, l’àmbit de la qual s’estén a totes les dependències i centres de treball de l’administració de la Generalitat Valenciana. Durant la reunió se’ns va informar de la decisió d’externalitzar la vigilància de la salut.

Cal fer memòria per saber com hem arribat a aquesta situació. Davant l’incompliment reiterat de la vigilància de la salut per part de l’Administració, STEPV-Iv va interposar diverses denúncies a Inspecció de treball. Aquestes denúncies van motivar una sèrie de requeriments que han desembocat en la decisió d’externalitzar temporalment la vigilància de la salut.

Hem de recordar que, segons la llei de Prevenció de riscos laborals 31/1995 de 8 de novembre art.22, l’empresari ha de garantir a les treballadores i treballadors el servei de la vigilància periòdica del seu estat de salut. I aquesta no s’està oferint i ni es garanteix de manera periòdica a totes les persones treballadores. És cert que s’ha aconseguit que es reprenga en alguns territoris, però, malauradament, ens consta que no s’ofereix de manera periòdica des de fa 28 anys.

Els arguments que s’han donat per justificar l’externalització han sigut la manca de personal, d’infraestructures i de recursos materials, entre d’altres, que no es solucionaran amb la legislació vigent i futura, sinó amb dotació pressupostària.

Des de STEPV-Iv hem denunciat des del primer moment l’externalització a mútues de l’atenció mèdica per contingències del treball ja que era i és un clar transvasament de diners públics a empreses privades. Dia a dia, des de l’any 2011, queda demostrada la deficient atenció per part d’aquestes mútues que rep el personal interí i funcionari. Una constatació que allò que el neoliberalisme pregona sobre la bona gestió de l’empresa privada és fals.

Cal recuperar amb urgència els Serveis de Prevenció de riscos Laborals propis dels docents, segons la pròpia Llei de Prevenció capítol IV art. 31.

Reivindiquem el servei propi i reforçat de l’INVASSAT, per poder coordinar-se amb el coordinador de Riscos Laborals a tots els centres educatius
Així mateix, considerem necessari que retornen els Serveis de Prevenció de Riscos Laborals propis dependents de cada Conselleria, art 10 decret 123/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l’àmbit de l’administració de la Generalitat Valenciana i dels seus organismes autònoms.

Davant l’exposat anteriorment , demanem:

Que es dote dels recursos i estructura necessària per a que el Servei de Prevenció de Riscos Laborals propi d’INVASSAT, puga realitzar-la en les condicions establertes a la Llei de Prevenció, com també al decret 123/2001 del Govern Valencià, assumint l’Administració la responsabilitat d’integrar la vigilància de la salut al seu sistema d’organització.

Etiquetat com a


DOGV de 18/05/2022, Núm 9342

Carlos Furones Sánchez

dimecres 18 maig 2022 11:01 h

Etiquetat com a


Tots els cossos

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 19-20 de maig 2022: requisits i llocs provisionals

Carlos Furones Sánchez

dimecres 18 maig 2022 10:54 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dimecres 18 maig 2022 10:29 h

Etiquetat com a


Reforma educativa

STEPV es reuneix amb Pétasos, l’associació de professorat de grec i llatí, i la FVEC

Cultura Clàssica pràcticament desapareix de la proposta curricular de la Conselleria

Un moment de la reunió telemàtica amb Pétasos

STEPV

dimarts 17 maig 2022 18:55 h

STEPV s’ha reunit amb representants de l’Associació Pétasos, de professorat de grec i llatí del País Valencià, i el president de la Federació Valenciana d’Estudis Clàssics (FEVC) per a tractar el currículum de secundària. La situació en la qual queden les especialitats que pot impartir aquest professorat preocupa el col·lectiu, ja que en l’esborrany de la Conselleria Cultura Clàssica només s’oferirà com a optativa en 3r d’ESO (fins ara s’oferta obligatòriament en 1r, 2n i 3r d’ESO i voluntàriament en 4t) i Llatí serà una optativa en 4t d’ESO.

Per al Sindicat és importantíssima la formació en cultura clàssica perquè són les arrels de la nostra civilització

D’aquesta manera, Cultura Clàssica pràcticament desapareix del currículum d’ESO. No cal dir que per al Sindicat és importantíssima la formació en cultura clàssica perquè són les arrels de la nostra civilització. La proposta de l’associació, entre d’altres, passa per mantindre les hores de Cultura Clàssica almenys com estaven fins ara per no perdre pes en el currículum i donar una formació bàsica i integral per a l’alumnat, especialment aquell que finalment opte pel batxillerat humanístic.
És per això que el sindicat s’ha compromés a traslladar a la Conselleria les seues propostes i a convidar una representació de l’associació a la mesa de negociació quan es convoque.


Reforma educativa

STEPV es reuneix amb l’associació de professorat d’economia (APACEPV)

Les matèries associades a l’especialitat d’Economia també perden hores lectives

Un moment de la reunió telemàtica amb APACEPV

STEPV

dimarts 17 maig 2022 18:50 h

STEPV s’ha reunit amb representants de l’Associació de Professors d’Administració, Comerç i Economia del País Valencià (APACEPV) per a tractar el currículum de secundària. Les matèries relacionades amb l’economia en secundària actualment són Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial (optativa en els quatre cursos d’ESO) i Economia (optativa en 4t d’ESO).

Continuaran sent matèries optatives però el seu pes curricular perd hores en relació amb la situació actual

En la proposta curricular de Conselleria, les matèries relacionades són Emprenedoria Social i Sostenibilitat (2n ESO), Taller d’Economia (3rESO) i Economia i Emprenedoria (4tESO). Continuaran sent matèries optatives però el seu pes curricular perd hores en relació amb la situació actual.
Aquesta ha estat la preocupació que han transmés al sindicat el professorat de l’APACEPV, entre altres qüestions. STEPV s’ha compromés a traslladar a la Conselleria les seues propostes i a convidar una representació de l’associació a la mesa de negociació quan es convoque.

Etiquetat com a

economia currículum

Universitats públiques

Adeu, Carolina Pascual, adeu!

Josefina Bueno substitueix Carolina Pascual al front de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

STEPV

dimarts 17 maig 2022 13:46 h

La Consellera ha deixat el seu càrrec amb la mateixa intranscendència amb la qual el va exercir. Acaba així una fase que ningú pot estar segur que hi haja començat, almenys pel que fa a les universitats públiques valencianes. Diuen que la Consellera Pascual era una aposta personal del President Puig, però la realitat demostra que no ha estat la persona més encertada.

Carolina Pascual estava al càrrec de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, és per això que, durant aquest temps al càrrec d’aquesta Conselleria, sembla que ha esmerçat tots els esforços en la part d’innovació i la digitalització, ja que malgrat no conéixer tampoc els grans assoliments en aquesta matèria però, el que sí que hom pot assegurar és que en les universitats no s’hi ha esmerçat.

La Consellera va prendre possessió amb el conveni col·lectiu pendent de signatura i se’n va sense avançar-hi gens. Allò més greu és que no hem vist cap capacitat de trobar una eixida del carreró en què el Conseller Marzà va deixar el conveni col·lectiu. Tot el seu pla per aconseguir l’autorització del Govern de l’Estat per poder implementar les millores econòmiques del Conveni era, en les seues paraules, telefonar totes les setmanes al Ministre Castells, mesura que des del Sindicat ja anunciàvem que era insuficent, alhora que li plantejàvem diferents escenaris alternatius.

El seu bagatge en el diàleg ha estat una única sessió del Fòrum de Diàleg de les Universitats Públiques i una altra de la Mesa Negociadora Sectorial que va acabar pràcticament tan prompte com va començar, en no ser capaç ni de consensuar com havíem de prendre els acords en aquesta Mesa. Des del Sindicat destaquem la manca de voluntat de diàleg amb les organitzacions sindicals, o almenys amb STEPV, ja que ha sigut insuficent.

Bàsicament aquesta és la història de les aventures i desventures de la Consellera Pascual. La primera Consellera descentralitzada, amb la seu a Alacant, que no ha sabut o no ha volgut tindre rellevància en el Consell de la Generalitat. Des d’STEPV, li desitgem tots els èxits en la seua vida personal i professional.

Ara torna Josefina Bueno a la política universitària valenciana, deixant el seu retir en el Senat. Esperem que arribarà amb les piles recarregades per posar fil a l’agulla a aquell conveni col·lectiu que es va negociar essent ella la Directora General d’Universitats. Des del Sindicat desitgem que ara siga capaç de desfer tot l’embolic provocat.

En aquest sentit, STEPV-Iv sol·licitarà una reunió amb la nova Consellera del sector d’Universitat per donar-li a conéixer totes les mesures a implementar en el sector per millorar la defensa de les condicions laborals del personal que hi treballa.

Etiquetat com a


DOGV de 17/05/2022, Núm 9341

Carlos Furones Sánchez

dimarts 17 maig 2022 13:00 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 17 de maig: secundària i resta de cossos

Carlos Furones Sánchez

dimarts 17 maig 2022 12:54 h

Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 17 de maig: mestres

Carlos Furones Sánchez

dimarts 17 maig 2022 12:52 h

Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 17 de maig: llocs oferits definitius

Carlos Furones Sánchez

dimarts 17 maig 2022 12:51 h

Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 17 de maig: llocs oferits provisionals

Carlos Furones Sánchez

dimarts 17 maig 2022 12:50 h

Tots els cossos

Adjudicació del 17 de maig

Carlos Furones Sánchez

dimarts 17 maig 2022 12:46 h

Etiquetat com a


Tots els cossos

Adjudicació del 17 de maig: llocs oferits provisionals

Carlos Furones Sánchez

dimarts 17 maig 2022 12:43 h

Etiquetat com a


Anuncis

Convocatòries

Llistat provisional d’acreditació en llengües estrangeres de València.

Carlos Furones Sánchez

dimarts 17 maig 2022 12:42 h

Etiquetat com a


Anuncis

Convocatòries

Concurs de directors i directores 2021/2022: Informes valoratius

Carlos Furones Sánchez

dimarts 17 maig 2022 12:38 h

Etiquetat com a


Oposicions

Correcció en execució de sentència, s’inclou un aspirant en la llista de persones seleccionades en el procediment selectiu per a ingrés a cossos docents

Carlos Furones Sánchez

dimarts 17 maig 2022 11:13 h

Ensenyament d’Idiomes i Artístics

plans d’estudies conduents a l’obtenció dels títols Ensenyaments Artístics Superiors de Música de diferents especialitats

Carlos Furones Sánchez

dimarts 17 maig 2022 11:08 h

Alumnat

Matrícula de l’alumnat

Procediment d’admissió i matrícula de l’alumnat en els ensenyaments FPB,FPGM, FPGS, cursos d’especialització i PFQB

Carlos Furones Sánchez

dimarts 17 maig 2022 11:04 h

Etiquetat com a

matrícula admissió

FP Cicles Formatius

Currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Ortopròtesi i Productes de Suport.

Carlos Furones Sánchez

dimarts 17 maig 2022 10:48 h

Etiquetat com a

currículum cfgs

Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dimarts 17 maig 2022 10:18 h

Etiquetat com a


Entrevista de Fernando Soler a l’STEPV sobre oposicions i processos selectius

Manel Àlamo García

dimarts 17 maig 2022 10:00 h

Etiquetat com a


Mobilitzacions

STEPV dona suport a la manifestació del professorat de Música

Es manifesten diumenge 22 de maig a València en protesta per la pèrdua d’hores lectives en el currículum

Cartell de convocatòria de la manifestació organitzada pel professorat

STEPV

dimarts 17 maig 2022 07:56 h

El professorat de Música de secundària ha convocat una manifestació el pròxim diumenge 22 de maig, que eixirà des de la Plaça Sant Agustí de València, en rebuig a la proposta de currículum que ha elaborat la Conselleria d’Educació i que retalla hores lectives d’aquesta matèria.

L’assignatura de Música desapareix en 3r d’ESO

En concret, l’assignatura de Música desapareix en 3r d’ESO, un moment clau, segons el professorat, per a consolidar els coneixements de l’assignatura impartits en els cursos anteriors donada la maduresa de l’alumnat. De fet, l’alumnat de 3r d’ESO és el que més pes té en el projecte com sona l’ESO, per exemple, que aplega milers d’alumnes dels instituts del País Valencià. Aquesta assignatura serà substituïda, si es confirma la proposta de Conselleria, per una optativa anomenada Creativitat musical i en 4t d’ESO es tornaria a oferir com a optativa (com actualment) però amb el nom de Música una altra vegada.
Que la matèria només s’impartisca en el primer cicle d’ESO, és a dir, en 1r i 2n, significa que perd interés per a l’alumnat si no veu que hi ha continuïtat posteriorment.
El professorat de Música ha reaccionat al currículum amb la convocatòria d’una manifestació el pròxim 22 de maig a València. STEPV dona suport al col·lectiu i a la manifestació, com així els va comunicar en una reunió recent.

Un moment de la reunió entre representants de STEPV i del professorat de música:


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dilluns 16 maig 2022 13:31 h

Etiquetat com a


Meses de negociació

19 de maig: Mesa Sectorial sobre currículum d’Infantil

STEPV

dilluns 16 maig 2022 11:03 h

Etiquetat com a

infantil currículum

Internacional

STEPV participa en la MICE Cuba 2022

La segona edició de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu del focus Cuba està tenint lloc a l’illa des del passat dia 25 d’abril i clourà el 15 de maig a L’Havana

Manel Àlamo García

diumenge 15 maig 2022 11:54 h

La MICE està organitzada per la xarxa cubana Unial de la Fundació Marienello i l’associació valenciana Jordi El Mussol. Té el suport del Ministeri Educació de Cuba, Ministeri de Cultura de Cuba, Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan de Marinello i Instituto Cubano de Arte e industria Cinematográficos. A més, col•laboren Unesco, Unicef, Ambaixada Espanyola a Cuba, Ambaixada RFA a Cuba, Goethe Institut, Associació José Martí de València, Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta Extremadura o la Consejeria de Educación y Empleo Junta Extremadura.

STEPV - Intersindical Valenciana col•labora amb el focus cubà de la MICE des del seu inici en 2020 i ara jo fa amb la segona edició. La relació entre la MICE i el Sindicat ve de lluny, des de la mateixa fundació del festival educatiu.

La MICE està tenint una gran repercusió mediàtica i molta participació dels centres escolars cubans. En una primera fase es van fer activitats a diverses poblacions com Santa Clara, Cárdenas, Matanzas, Pinar del Río o Güira de Melena. El dia 11 de maig es va inaugurar a L’Havana al mític cinema Yata amb la presència de nombrosos convidats i convidades com la ministra d’Educació, representants del Ministeri de Cultura, les ambaixades espanyola i alemanya i personalitats del món de la cinematografia i cultura cubanes. També cal destacar la presència d’una ampla representació alemanya, mexicana i argentina. STEPV també hi va ser.

L’accident de l’Hotel Saratoga, on han mort 44 persones, ha modificat una part del programa previst. La MICE ha expressat el seu condol i solidaritat al poble cubà en aquest tràgic moment que ha convulsionat l’illa. En tots els actes s’ha recordat a les víctimes.

El festival MICE conjuga el divertiment i l’aprenentatge, és un dels grans esdeveniments culturals, educatius i cinematogràfics i té un reconeixement mundial força important. Un festival que va nàixer al País Valencià i que, poc a poc, amb molta força i determinació es va estendre pel món amb diversos focus com ara el cubà.

Per a l’STEPV és una satisfacció col•laborar amb la MICE i haver contribuit, modestament, a la seua consolidació i èxit.

Etiquetat com a


Convenis

Obert el procés per a sol·licitar places de gratuïtat per al curs 2022/23

STEPV

dissabte 14 maig 2022 10:39 h

Benvolgudes i benvolguts companys com bé sabeu, les treballadores i treballadors de l’ensenyament concertat privat tenim regulat al VII Conveni Col·lectiu de centres concertats el dret a demanar places de gratuïtat per als nostres fills/es, sempre que vagen adreçats també a centres concertats.

Per a demanar plaça gratuïta als centres subscrits a les patronals Educació i Gestió,  FECEVAL-CECE, o la UCEV, els sindicats i les patronals tenim pactat un procés de sol·licitud i admissió per a facilitar-ne l’accés segons marca el conveni.

Podeu enviar les vostres sol·licituds segellades pel centre a aquesta adreça de correu electrònica: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

El model de constitució acta places de gratuïtat de la província de València on venen marcats els passos a seguir, així com els models de sol·licitud en valencià i castellà, us els facilitem en els arxius adjunts:

València:

ACTES PLACES GRATUÏTAT.pdf


Imprés de sol·licitud Val1 1 1.docx


Impreso de solicitud Cast1 1 1.docx

 

Etiquetat com a


DOGV de 13/05/2022, Núm 9338

Carlos Furones Sánchez

divendres 13 maig 2022 13:20 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2021/22

Adjudicació de difícil cobertura del 12 de maig: llistats de participants i lloc adjudicat

Carlos Furones Sánchez

divendres 13 maig 2022 13:18 h

Adjudicacions 2021/22

Adjudicació de difícil cobertura del 12 de maig: llocs definitius oferits

Carlos Furones Sánchez

divendres 13 maig 2022 13:16 h

Tots els cossos

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 12 de maig 2022: llistats de participants i lloc adjudicat

Carlos Furones Sánchez

divendres 13 maig 2022 13:13 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

divendres 13 maig 2022 10:48 h

Etiquetat com a


Professorat interí

El Ministeri pretén imposar un barem comú per a tots els concurs de mèrits de tots els territoris

El Ministeri confirma amb un escrit que el barem del RD 276/2007 no es pot “variar”

STEPV

dijous 12 maig 2022 17:07 h

Els sindicats han rebut una nota aclaratòria sobre com s’ha d’articular el procediment de coordinació entre territoris i Ministeri en què afirma que el barem de mèrits no es pot modificar

STEPV convocarà una assemblea dilluns que ve per a tractar aquesta qüestió

S’interpreta, per tant, que la proposta de barem que ha concretat en el document que hem adjuntat en la notícia anterior serà comuna a tots els territoris i que les autonomies no podran afegir mèrits propis.
Això és una greu ingerència a la nostra autonomia i podrà comportar un transvasament de personal d’uns territoris a uns altres si les autonomies no tenen capacitat d’aportar mèrits propis, com en el nostre cas la capacitació en valencià o el diploma de mestre. Igualment, queden fora de la proposta els coneixement d’idiomes o les publicacions i mèrits artístics, entre altres aspectes, que formen part dels nostres barems de mèrits en les oposicions dels darrers anys.
El Sindicat ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació una Mesa Sectorial urgent perquè aclarisca quina postura té respecte a aquesta imposició uniformitzadora del Ministeri i traslladar-li la nostra més rotunda oposició a la unificació del barem de mèrits.
STEPV convocarà una assemblea dilluns que ve per a tractar aquesta qüestió (l’enllaç el farem arribar pròximament) i acordar les mobilitzacions necessàries per tal d’impedir que aquesta proposta vaja endavant.

Enllacem ací la nota aclaratòria del Ministeri


Condicions laborals

Esborrany de RD per a la integració al cos A1 del Professorat Tècnic d’FP

El Ministeri d’Educació ha enviat la proposta d’esborrany que s’haurà de negociar pròximament

STEPV

dijous 12 maig 2022 15:05 h

Els criteris per a participar del procediment per a sol·licitar el pas al cos A1 són els següents:

1. El profesorado del cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional deberá poder acreditar estar en posesión de la titulación de Grado universitario, Licenciado o Licenciada, Ingeniero o Ingeniera y Arquitecto o Arquitecta, o equivalente a efectos de acceso a la función pública docente, u otra equivalente a efectos de docencia de las especialidades del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional undécima de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
2. El profesorado del cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional solo podrá participar en la convocatoria que se efectúe por la Administración educativa donde tenga su destino definitivo o se encuentre en expectativa de destino.
3. El profesorado del cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional podrá solicitar la integración en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, siempre que se encuentre en la situación de servicio activo o en algunas de las situaciones administrativas a que se refiere el apartado 1 del artículo 12 del presente real decreto.

I el procediment serà el següent:

1. Las administraciones educativas deberán efectuar una convocatoria pública para que el profesorado del cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional que reúna los requisitos y cumpla las condiciones establecidas, pueda integrarse en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria.
2. La convocatoria contendrá lo siguiente:
  a) Órgano de instrucción.
  b) Órgano de resolución.
  c) Plazo de presentación de solicitudes, que será de veinte días hábiles.
  d) Forma de presentación de las solicitudes y documentación adicional que se precise.
  e) Procedimiento de instrucción.
  f) Plazo de resolución.
  g) Efectos de la resolución.
  h) Recursos que proceden contra la resolución.

Consulta ací l’esborrany complet del Reial Decret.

El Ministeri convocarà pròximament els sindicats per a negociar la normativa.

Etiquetat com a


Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 12 de maig: secundària i resta de cossos

Carlos Furones Sánchez

dijous 12 maig 2022 13:01 h

Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 12 de maig: mestres

Carlos Furones Sánchez

dijous 12 maig 2022 13:00 h

Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 12 de maig: llocs oferits definitius

Carlos Furones Sánchez

dijous 12 maig 2022 12:59 h

Tots els cossos

Adjudicació del 12 de maig

Carlos Furones Sánchez

dijous 12 maig 2022 12:36 h

Etiquetat com a


Professorat interí

Proposta del Ministeri d’Educació d’unificació de criteris per al concurs de mèrits establert en la llei Iceta

Inclou també una proposta concreta de barem de mèrits unificada per a tots els territoris i els criteris de desempat

Seu del Ministeri d'Educació a Madrid

STEPV

dijous 12 maig 2022 12:14 h

El Ministeri d’Educació ha enviat una proposta d’unificació de criteris per part de tots els territoris de l’estat per al concurs de mèrits, ja que les persones participants poden optar a diverses especialitats i a diverses comunitats autònomes

Consulteu el document per a conéixer la proposta de mèrits i desempat.

El document enviat, que podeu descarregar-vos més a baix, inclou també una proposta de barem de mèrits més concreta que la definida en la modificació del RD 276/2007 i una proposta de desempat. Recordem que la Conselleria d’Educació té marge d’afegir mèrits en l’apartat Altres Mèrits. Si no fora així, seria una ingerència a les particularitats dels territoris. Consulteu el document per a conéixer la proposta de mèrits i desempat.
El procediment que proposa el Ministeri, en resum, és el següent:
- Presentació d’instàncies: en el propi territori (no caldrà enviar instàncies diferents si s’opta a territoris diferents).
- Tria d’especialitats i comunitat autònoma: caldrà una instància per cada especialitat a la qual es vol optar i, dins d’aquesta, es triarà la comunitat o comunitats autònomes per ordre de preferència d’adjudicació (sempre i quan s’oferisquen places).
- Baremació: cada comunitat autònoma baremarà les instàncies rebudes en el seu territori.
- Desempats: s’estableixen els següents criteris de desempat:
1.- Puntuació total.
2.- Puntuació total en cada apartat en l’ordre d’aparició en el barem.
3.- Puntuació total de cada subapartat de segon nivell en l’ordre d’aparició en el barem.
4.- Puntuació de cada subapartat de tercer nivell en l’ordre d’aparició en el barem.
5.- Nombre de petició dins de la sol·licitud (preferència del participant).

- Tria de plaça: en cas que una persona siga adjudicada per diverses especialitats o en diverses comunitats autònomes ha de triar una única plaça per especialitat i territori. Hi haurà un termini per a la renúncia a les altres places adquirides.

Consulteu ací la proposta del Ministeri

STEPV considera que ni la llei Iceta ni la proposta de barem de mèrits ni les places que està proposant la Conselleria d’Educació consolidaran la totalitat del professorat interí, perquè les places oferides s’ajusten a una llei que consolida un determinat nombre de places, i no a les persones ja que les ofertes són obertes i de resultat incert.

Consulta ací la nota de premsa de la Confederació d’STES


FP Cicles Formatius

Correcció d’errades del currículum del CFGS de Tècnic o Tècnica Superiors en Radioteràpia i Dosimetria.

Carlos Furones Sánchez

dijous 12 maig 2022 11:56 h

DOGV de 12/05/2022, Núm 9337

Carlos Furones Sánchez

dijous 12 maig 2022 11:53 h

Etiquetat com a


Atenció a la diversitat

FP Cicles Formatius

Adaptació amb caràcter experimental la Formació Professional de grau bàsic a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

Carlos Furones Sánchez

dijous 12 maig 2022 11:30 h

Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dijous 12 maig 2022 10:29 h

Etiquetat com a


STEPV felicita la nova Consellera d’Educació, Raquel Tamarit

Actualment és la Secretària Autonòmica de Cultura i també és mestra, com Marzà

STEPV

dimecres 11 maig 2022 18:11 h

STEPV vol felicitar la que serà nomenada com a nova Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, en substitució de Vicent Marzà, qui ha anunciat la seua renúncia aquest matí per a dedicar-se plenament a la política.

El Sindicat també li desitja a la nova Consellera d’Educació grans èxits

En produir-se formalment el seu nomenament, el Sindicat li sol·licitarà una reunió per a traslladar-li les propostes i les reivindicacions per a millorar el sistema educatiu i les condicions laborals del professorat que passen, entre altres qüestions, per reduir les ràtios, millorar les plantilles docents, eliminar al màxim la burocràcia, recuperar la pèrdua de poder adquisitiu i assegurar la continuïtat del professorat interí en el treball després dels processos selectius.
El Sindicat també li desitja a la nova Consellera d’Educació grans èxits en la seua gestió i assolir els acords necessaris amb sindicats i comunitat educativa per aconseguir una educació de qualitat, laica, inclusiva, equitativa, i en valencià.


Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 12 de maig: llocs oferits provisionals

Carlos Furones Sánchez

dimecres 11 maig 2022 14:42 h

Davant la dimissió del Conseller Vicent Marzà

La gestió en educació del Botànic presenta aspectes positius, però també queden qüestions pendents

STEPV

dimecres 11 maig 2022 14:39 h

Vicent Marzà ha dimitit aquest matí després de 7 anys al capdavant de la Conselleria d’Educació. La seua gestió presenta aspectes positius com la recuperació i increment de les plantilles retallades per l’anterior govern del PP, l’avanç en la gratuïtat de l’ensenyament que suposa Xarxallibres, la implantació d’infantil 2 anys en centres públics, la decisió de retirar el recurs guanyat per STEPV contra l’acord de 2013 de professorat interí que havia presentat la conselleria Català i mantindre el de 2010, el manteniment de les unitats de centres com el Cremona d’Alaquàs, els centres d’Ontinyent i Castelló, etc., increment de beques universitàries o el compromís amb l’educació inclusiva, per citar alguns exemples.

Al nou conseller o consellera d’Educació, i a Vicent Marzà, el Sindicat els desitja molts èxits en la nova etapa

Ara bé, és també conegut que hem mantingut discrepàncies amb la gestió de la Conselleria en temes com la llei de plurilingüisme, el decret d’orientació educativa i la supressió dels SPES o la càrrega burocràtica que estan patint els centres educatius.
Quant a les condicions laborals del professorat, el Sindicat ha signat acords amb la Conselleria per a reduir la càrrega lectiva del professorat, millorar els procediments d’adjudicacions o destinar partides pressupostàries per a combatre desigualtats salarials (algunes de les quals encara no s’han executat) entre col·lectius. Però queden pendents aspectes molt importants com la reducció de les ràtios, la negociació de les plantilles docents (només s’ha iniciat en infantil i primària) o la recuperació del poder adquisitiu perdut des de 2010. Finalment, STEPV també ha manifestat les seues discrepàncies en la gestió del professorat interí, quant a garantir la seua continuïtat en el treball.
Al nou conseller o consellera d’Educació, i a Vicent Marzà, el Sindicat els desitja molts èxits en la nova etapa que estan a punt de començar.

Etiquetat com a

vicent marzà dimissió

Tots els cossos

Adjudicació del 12 de maig: llocs oferits provisionals

Carlos Furones Sánchez

dimecres 11 maig 2022 14:38 h

Etiquetat com a


FP Cicles Formatius

Currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superiors en Radioteràpia i Dosimetria.

Carlos Furones Sánchez

dimecres 11 maig 2022 11:57 h

DOGV de 11/05/2022, Núm 9336

Carlos Furones Sánchez

dimecres 11 maig 2022 11:50 h

Etiquetat com a


Tots els cossos

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 12 de maig 2022: requisits i llocs provisionals

Carlos Furones Sánchez

dimecres 11 maig 2022 11:46 h

Etiquetat com a


País Valencià

Oposicions mestres 2022: llistes definitives persones admeses i excloses; recurs de reposició; lliurament programació didàctica

Carlos Furones Sánchez

dimecres 11 maig 2022 11:13 h

Etiquetat com a


Anuncis

Convocatòries

Llistat provisional d’acreditació en llengües estrangeres de Castelló.

Carlos Furones Sánchez

dimecres 11 maig 2022 11:05 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dimecres 11 maig 2022 10:44 h

Etiquetat com a


Universitats públiques

STEPV es reuneix amb el grup parlamentari del PSPV

Dimarts, dia 10 de maig, STEPV va iniciar la ronda de contactes amb els grups parlamentaris democràtics de les Corts Valencianes que té com a objectiu reactivar la política universitària del País Valencià.

STEPV

dimecres 11 maig 2022 10:39 h

La manca d’iniciativa de la Consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, i l’absència d’una política, clara i definida, per a les Universitats Públiques Valencianes, ha dut el Sindicat a convidar als grups parlamentaris a traure de l’oblit i l’abandonament les nostres universitats.

La reunió amb Pedro Ruiz-Castell, diputat del PSPV i portaveu d’innovació, universitats i ciència, ha estat molt productiva en opinió del sindicat. Amb bona sintonia repassàrem l’opacitat amb la qual s’està duent el nou pla de finançament de les universitats públiques, on incidírem en la necessitat d’una major inversió i l’eliminació de les restriccions en massa salarial i taxa de reposició. També vam tractar el carreró sense eixida en el qual ha entrat el conveni col·lectiu, obsolet abans de signar-se, i li presentàrem la nostra iniciativa d’implementar una carrera professional per al PDI, anàloga a la que té la major part del funcionariat públic valencià.

Com no podia ser d’altra forma, com a part del Govern del Botànic, també li recriminàrem la política universitària de titulars buits que ha marcat aquesta legislatura, on s’ha creat un Fòrum de diàleg que només ha tingut sessió constituent, una mesa negociadora sectorial inoperant després de la primera sessió i l’aparició de la figura de professorat substitut per la porta de darrere, sense negociació amb els sindicats, i que cap universitat ha pogut fer servir perquè no s’han definit les condicions laborals que han de tindre.

A més a més, vam destacar la dificultat per tindre un diàleg fluid amb la Consellera, la qual sempre té problemes d’agenda per atendre a STEPV. El diputat va assumir les nostre crítiques i ens va convidar a presentar una bateria de mesures urgents per a la resta de legislatura, a la qual cosa el Sindicat s’hi ha compromés.

La ronda de contactes continuarà el pròxim dia 24 de maig amb el grup parlamentari de Compromís.

Etiquetat com a


Comissió de seguiment de concertada

STEPV-Iv fa aportacions al decret d’Igualtat i Convivència en els centres educatius

STEPV

dimecres 11 maig 2022 10:25 h

Des d’STEPV-Iv valorem positivament la proposta de decret d’igualtat i convivència. Les argumentacions i fonamentació que planteja el decret sobre els principis en que s’ha de basar la convivència als centres educatius dins el marc d’una societat democràtica, ens sembla positiva, sobretot quan parla dels valors que han de sustentar la convivència, la igualtat i el respecte entre tots el membres de la comunitat educativa com són els
valors interculturals, valors democràtics, respecte al medi ambient, així com el valor de la lluita contra tota forma de discriminació.

Igualment resaltem el nivell de detall i concreció de les diferents situacions i actuacions davant les alteracions de la convivència i la prevenció de les possibles situacions que surgixquen als centres educatius.

Sobretot des d’STEPV hem fet aportacions que es concreten en millorar la disruptivitat a l’aula i que es plasmarien en l’apartat de drets i deures de l’alumnat. Atès que les actituds disruptives continuades en l’aula, impedeixen a la resta de l’alumnat rebre docència correctament. Considerem doncs, com bé diu el preàmbul, que per a construir una convivència positiva i participativa de tota la comunitat educativa, partint sempre del diàleg i la conciliació amb la finalitat de resoldre els conflictes en l’àmbit escolar d’una manera no violenta i respectuosa amb les diferències de tot tipus, per tant considerem que cal millorar les conductes disruptives que trenquen la marxa habitual i el bon funcionament a l’aula. 

A més hem afegit en l’article 4 de la gestió de la igualtat i la convivència, una aportació on s’especifique que aquesta gestió ha d’anar de la mà de l’equip directiu amb una efectiva coordinació de la inspecció educativa. Considerem i així ho hem fet constar en l’article 7, punt 7.3 que la inspecció educativa deu d’implicar-se si cap més, en un seguiment de la gestió dels projectes de convivència dels centres.

Finalment hem apel·lat a una coordinació real i efectiva entre les conselleries de Sanitat, Educació i Polítiques d’Igualtat i Polítiques Socials per abordar seriosament el greu problema de les adiccions duals entre l’alumnat adolescent, concretament de drogodependència i addició a les xarxes i internet.  Adolescents amb problemes cada vegada que afecten a la salut mental de la persona. Per la qual cosa hem proposat que cal que hi estiga un membre dels departaments didàctics formant part de la Comissió de Convivència dels centres que arreplega el decret.

Adjuntem document amb les aportacions fetes per STEPV-Iv al projecte de decret:

APORTACIONS STEPV-Iv ensenyament privat decret digualtat i convivència..pdf

Etiquetat com a


Meses de negociació

Mesa Sectorial sobre les places en els processos d’estabilització de la llei Iceta

Finalment s’oferiran 9.150 places entre oposicions i concurs de mèrits dins els processos d’estabilització de la llei Iceta

STEPV

dimarts 10 maig 2022 17:33 h

Aquest matí ha tingut lloc la Mesa Sectorial per a tractar les places que s’oferiran en els processos d’estabilització derivats de la Llei Iceta. Ahir a última hora de la vesprada la Conselleria va enviar un nou document en el qual s’incrementaven les places d’estabilització. En resum la proposta global de places és la següent:

- Places existents a qualsevol procediment de selecció, dins o fora de la llei Iceta: 10146 places.
- Places per a concurs oposició dins la llei Iceta: 1597
- Places per a concurs de mèrits dins la llei Iceta: 7553
- Places disponibles fora de la llei Iceta per a futurs procediments de concurs oposició: 996 places
Per tant, les places dins la llei Iceta sumen 9.150, entre oposicions i concurs de mèrits.
Aquestes seran les places que definitivament, tret d’alguna revisió d’última hora que, en principi no modificarà substancialment l’oferta, s’oferiran entre 2023 i 2024 (tret de les 996 que, en principi, s’oferiran a partir de 2025.
La Conselleria ha explicat que l’oferta s’ha fet estudiant plaça per plaça per ajustar-se a la llei Iceta i que han anat al màxim possible de places que es poden oferir en els procediments selectius pròxims.
STEPV ha començat la seua intervenció agraint l’esforç de la Conselleria per a atendre les peticions del sindicat (en la primera reunió vam detectar errades en les places per al cos de mestres que s’han corregit i vam demanar que es concretara exactament quines places s’oferirien en concurs de mèrits perquè no quedava clar en els quadres inicials facilitats). Seguidament el Sindicat ha demanat la revisió d’algunes especialitats, com Física i Química, quant a les places que s’oferiran en el concurs de mèrits, ja que es troben a faltar 84 places. La Conselleria ho revisarà i, en cas d’alguna errada, revisarà la resta d’especialitats, ja que s’han fet servir els mateixos criteris per a determinar l’oferta.
Cal dir que la determinació de les places per a oferir en concurs de mèrits és complexa, ja que cal combinar, especialitat per especialitat, les places existents abans de l’1 de gener de 2016, amb les places ocupades posteriorment per professorat interí amb una relació «contractual» anterior a 2016, fet que als sindicats els complica molt el seguiment exacte de les places a oferir.
Sobre els temps parcials, que s’ofereixen com a itineràncies, el Sindicat ha demanat una revisió per intentar completar una plaça, especialment en ensenyaments artístics, per tal que s’afegisca a l’oferta de places d’estabilització, fet que també es revisarà, sempre i quan la suma dels temps parcials sume un temps complet.
Quant a les places per diversitat funcional, la Conselleria ha explicat que en el concurs de mèrits hi ha tres possibilitats que s’està estudiant pels serveis jurídics del conjunt de les administracions ja que, davant el procediment extraordinari que no s’ha convocat mai recentment com és el concurs de mèrits, tenen dubtes de com s’ha d’aplicar. Les tres possibilitats són: que el 10% de places que s’han de reservar es repartisquen entre les grans especialitats, que es repartisquen de forma proporcional entre totes les especialitats o que la reserva siga només per al concurs oposició i no per al concurs de mèrits. STEPV ha plantejat que el concurs de mèrits és un procediment selectiu més i, per tant, també ha de contemplar aquesta reserva. La Conselleria ha contestat que quan tinguen la resposta dels serveis jurídics informaran als sindicats.
Quant al calendari d’aplicació dels procediments, encara no està tancat, perquè ara han estat treballant les places, però com han informat fins ara, possiblement primer serà el concurs de mèrits i després el concurs oposició, tot i que encara està per determinar definitivament.
També s’ha plantejat la situació del professorat tècnic d’FP. Com sabeu, el cos de PTFP s’ha declarat a extingir i, per tant, no es poden convocar processos selectius en aquest cos, però estem esperant que el Ministeri d’Educació establisca el procediment perquè aquest professorat amb titulació universitària s’adscriga al cos A1 de secundària i s’acabe de configurar el cos d’Especialistes en Sectors Singulars d’FP que recollirà les 10 especialitats que el configuraran. En la proposta de decret d’oferta ja apareixen separats però si el Ministeri no publica el decret definitiu, la Conselleria publicarà el decret amb sectors: cos de mestres, cos de secundària i altres cossos, perquè no podrien publicar un decret autonòmic amb la distinció dels cossos d’FP mentre no es publique el decret per part del Ministeri.

Consulta ací la proposta de Conselleria


DOGV de 10/05/2022, Núm 9335

Carlos Furones Sánchez

dimarts 10 maig 2022 12:47 h

Etiquetat com a


Anuncis

Convocatòries

Llistat definitiu d’acreditació en llengües estrangeres de València.

Carlos Furones Sánchez

dimarts 10 maig 2022 12:45 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 10 de maig: secundària i resta de cossos

Carlos Furones Sánchez

dimarts 10 maig 2022 12:40 h

Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 10 de maig: mestres

Carlos Furones Sánchez

dimarts 10 maig 2022 12:39 h

Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 10 de maig: llocs oferits definitius

Carlos Furones Sánchez

dimarts 10 maig 2022 12:31 h

Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 10 de maig: llocs oferits provisionals

Carlos Furones Sánchez

dimarts 10 maig 2022 12:30 h

Tots els cossos

Adjudicació del 10 de maig

Carlos Furones Sánchez

dimarts 10 maig 2022 12:26 h

Etiquetat com a


Tots els cossos

Adjudicació del 10 de maig: llocs oferits provisionals

Carlos Furones Sánchez

dimarts 10 maig 2022 12:23 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dimarts 10 maig 2022 12:16 h

Etiquetat com a


Meses de negociació

Nou document amb més places d’estabilització

La Conselleria d’Educació ha enviat a última hora de la vesprada un nou document amb noves places, acompanyat del text següent i atenent la petició de STEPV que s’afegira també una columna amb les places a concurs de mèrits

STEPV

dilluns 09 maig 2022 23:46 h

Seguint indica indicacions de la Directora General de Personal us remetem la següent informació:

En el grup de treball es va plantejar la demanda d’ampliar tot el possible l’oferta de places disponibles. Després de revisar per segona vegada els màxims de llocs disponibles per a cada cos i especialitat, s’han incorporat 646 llocs més, repartits com apareixen en el document adjunt. A més s’han incorporat les columnes de previsió de places per a concurs oposició i de previsió de places per a concurs de mèrits, que serveixen de referència per al càlcul dels números dels annexos I i II del projecte de decret de l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització.

Les especialitats del cos de Professors Tècnics de Formació professional s’han comptabilitzat a efectes de determinació dels números dels annexos I i II d’aquest projecte, d’acord amb la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació Professional, és a dir, les corresponents a la disposició addicional cinquena, punt 1, en el cos de Professors d’Ensenyament Secundari, i les recollides en l’addicional cinquena, punt 2, s’han comptabilitzat per al cos de Professors Especialistes en Sectors Singulars de Formació Professional.

Consulta ací el nou document


FP Cicles Formatius

Reconeixement determinats centres docents de la Xarxa Novigi de Formació Professional de la Comunitat Valenciana

Carlos Furones Sánchez

dilluns 09 maig 2022 10:55 h

Etiquetat com a

xarxa novigi

Formació

Reconeixement d’entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent

Carlos Furones Sánchez

dilluns 09 maig 2022 10:49 h

DOGV de 09/05/2022, Núm 9334

Carlos Furones Sánchez

dilluns 09 maig 2022 09:48 h

Etiquetat com a


Ocupació pública al DOGV

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Carlos Furones Sánchez

dilluns 09 maig 2022 09:42 h

Etiquetat com a


Reforma educativa

STEPV es reuneix amb l’Associació Valenciana de Professorat de Dibuix per a tractar el currículum

La matèria desapareix de 2n i 4t d’ESO, segons la proposta del nou currículum

Un moment de la reunió celebrada la setmana passada

STEPV

diumenge 08 maig 2022 11:30 h

STEPV està fent una roda de contactes amb les diverses associacions de professorat de les diferents especialitats docents per a analitzar la situació del currículum de secundària i batxillerat.

L’AVPD reivindica la necessitat de la matèria de dibuix per a l’alumnat, en una societat tecnològica on prima la imatge

Representants de STEPV s’han reunit amb representants de l’Associació Valenciana de Professorat de Dibuix (AVPD) per a tractar la situació de la matèria en el currículum derivat de la LOMLOE. Els representants de l’Associació van defensar que la matèria havia de mantindre la seua presència en 2n i 4t d’ESO, ja que, segons la proposta curricular de la Conselleria, sembla que pot desaparéixer en aquests cursos. També genera incerteses la càrrega d’hores lectives assignades a les diferents matèries de la especialitat, ja que amb les últimes reformes educatives ja s’han perdut hores de classe en aquestes matèries.
L’AVPD reivindica la necessitat de la matèria de dibuix per a l’alumnat, en una societat tecnològica on prima la imatge i els seus codis que s’han de saber interpretar. A més, la matèria és necessària en cicles de formació professional i diverses enginyeries. És per això que també reivindiquen l’extensió del batxillerat artístic a més instituts, ja que actualment s’ofereix en molt pocs centres, i la seua presència en la resta de batxillerats.
STEPV comparteix les reivindicacions de l’Associació Valenciana de Professorat de Dibuix i es va comprometre a defensar les seues reivindicacions davant la Conselleria d’Educació i ser-hi present en la corresponent mesa de negociació.


Concentració del professorat interí davant de la Generalitat

Manel Àlamo García

dissabte 07 maig 2022 20:35 h

Etiquetat com a


Adjudicacions 2021/22

Adjudicació de difícil cobertura del 6 de maig: llocs definitius oferits

Carlos Furones Sánchez

divendres 06 maig 2022 13:31 h

Adjudicacions 2021/22

Adjudicació de difícil cobertura del 6 de maig: llistats de participants i lloc adjudicat

Carlos Furones Sánchez

divendres 06 maig 2022 13:28 h

Meses de negociació

10 de maig: Mesa Sectorial sobre l’oferta pública d’ocupació en aplicació de la llei Iceta

STEPV

divendres 06 maig 2022 13:22 h

Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 5 de maig: secundària i resta de cossos

Carlos Furones Sánchez

divendres 06 maig 2022 13:11 h

Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 5 de maig: mestres

Carlos Furones Sánchez

divendres 06 maig 2022 12:51 h

Adjudicacions 2021/22

Adjudicació del 5 de maig: llocs oferits definitius

Carlos Furones Sánchez

divendres 06 maig 2022 12:50 h

Comentaris


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.