Avaluació i promoció

Documents oficials d’avaluació i aspectes de l’ordenació general de la Primària

ORDE 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els documents oficials d'avaluació i es concreten aspectes de l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

primària avaluació i promoció

PDF