DOGV Ofertes d'ocupació pública

09 agost 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ORDRE 20/2018, de 13 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat C1-01, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, Convocatòria 34/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2018/7659] (DIARI nº 8357, de 08.08.2018)

ORDRE 21/2018, de 13 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat C1-01, torn de promoció interna i torn de promoció interna de persones amb diversitat funcional, Convocatòria 35/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2018/7674] (DIARI nº 8357, de 08.08.2018)

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2018, de la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors (FFES), per la qual s’ordena la publicació de la relació de llocs de treball de 2018. [2018/7300] (DIARI nº 8357, de 08.08.2018)

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s’indica el catàleg d’unitats, les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat. [2018/7817] (DIARI nº 8357, de 08.08.2018)

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2018, del director general del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni, pel qual es disposa la publicació de l’Acord de 6 de juliol de 2018, de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat per la qual es modifica l’Acord de 21 de juliol de 2016, pel qual es crea la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat. [2018/7377] (DIARI nº 8357, de 08.08.2018)