DOGV Ofertes d'ocupació pública

11 juliol 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC: project Erasmus +: SUSTAIN. CPI-18-203». [2018/6676] (DIARI nº 8335, de 10.07.2018)

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «ECTOPIC. Localización por computador de focos ectópicos en el tracto de salida del ventrículo derecho a partir de mapas electroanatómicos. CPI-18-198». [2018/6674] (DIARI nº 8335, de 10.07.2018)

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «NEO9TEC. Diagnóstico precoz de la sepsis neonatal mediante la monitorización de la variabilidad cardíaca, CPI-18-199». [2018/6675] (DIARI nº 8335, de 10.07.2018)

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC: Projecte Erasmus +. Development of a training program for enhancing active ageing through not - for-profit sharing economy. CPI-18-204». [2018/6686] (DIARI nº 8335, de 10.07.2018)

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Contribuciones al calorímetro hadrónico Tilecal y al programa de física del experimento Atlas del LHC. CPI-18-207» finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2018/6687] (DIARI nº 8335, de 10.07.2018)