DOGV Ofertes d'ocupació pública

06 juliol 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 53/2018. [2018/6544] (DIARI nº 8332, de 05.07.2018)

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l’Institut Cartogràfic Valencià, convocatòria número 55/2018. [2018/6546] (DIARI nº 8332, de 05.07.2018)

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 54/2018. [2018/6545] (DIARI nº 8332, de 05.07.2018)

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, convocatòria número 56/2018. [2018/6548] (DIARI nº 8332, de 05.07.2018)

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Creación de unidades científicas de innovación empresarial. CPI-18-195». [2018/6475] (DIARI nº 8332, de 05.07.2018)

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Creación de unidades científicas de innovación empresarial. CPI-18-201». [2018/6477] (DIARI nº 8332, de 05.07.2018)

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Creación de unidades científicas de innovación empresarial CPI-18-202». [2018/6478] (DIARI nº 8332, de 05.07.2018)