DOGV Ofertes d'ocupació pública

11 juny 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 29 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual convoca les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de castellà per a estrangers i nomena el tribunal que ha de jutjar la prova prèvia de castellà per a estrangers, en el marc del procediment selectiu convocat per l’Ordre 12/2018, de 17 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2018/5589] (DIARI nº 8313, de 08.06.2018)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, convocatòria número 42/2018. [2018/5643] (DIARI nº 8313, de 08.06.2018)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, convocatòria número 43/2018. [2018/5645] (DIARI nº 8313, de 08.06.2018)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, convocatòria número 44/2018. [2018/5653] (DIARI nº 8313, de 08.06.2018)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, convocatòria número 45/2018. [2018/5654] (DIARI nº 8313, de 08.06.2018)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 46/2018. [2018/5656] (DIARI nº 8313, de 08.06.2018)